Szlakiem zabytków Doliny Bugu Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 3
Cześciowe regiony:  LubelskieMazowieckie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
 2. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z obiektami krajoznawczymi doliny Bugu.
 3. Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
 4. Minimalna ilość zwiedzonych obiektów fortyfikacyjnych, na poszczególne stopnie odznaki wynosi:
  • na stopień brązowy - 5
  • na stopień srebrny - 10
  • na stopień złoty - 15
 5. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 6. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 7. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 8. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 9. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
 10. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 11. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
 12. Obiekty proponowane do zwiedzania na terytorium Polski, są wymienione w Załączniku do regulaminu..
 13. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, nr 2/2012 z dnia 16.02.2012 r. i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik 1

 1. Kryłów: zamek Ostrogów, brama pałacowa, kościół pw. Narodzenia NMP, figura św. J Nepomucena ,rynek,
 2. Strzyżów: pałac (biuro cukrowni), zabudowania cukrowni, kościół pw. Narodzenia NMP,
 3. Zosin: przejście graniczne na Ukrainę: Zosin – Uściług, najdalej wysunięty na wschód punkt Polski,
 4. Horodło: kościół św. Jacka, kościół św. Mikołaja i Podwyższenia Krzyża Św. kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego, grodzisko, kopiec, dawny rynek z wapiennymi rzeźbami lwów,
 5. Dubienka: kościół Trójcy Przenajświętszej, cerkiew św. Trójcy pomnik Nieczaja, izba pamięci w SP
 6. Dorohusk: pałac Suchodolskich, kościół św, J. Nepomucena, przejście graniczne z Unią Europejską: Dorohusk – Jagodzin,
 7. Świerze: kościół pw. Ap. Piotra i Pawła, park podworski, kopiec Powstania Styczniowego,
 8. Hniszów: pomnik przyrody, dąb „Bolko” – najstarszy dąb na Lubelszczyźnie,
 9. Wola Uhruska: wieża ciśnień, kościół pw. Jana Chrzciciela,
 10. Zbereże: kapliczka komendanta WIN „Żelaznego”, grób UB –eków,
 11. Sobibór: Ośrodek zagłady, Sobiborski Park Krajobrazowy,
 12. Orchówek: kościół św. Jana Jałmużnika,
 13. Włodawa: kościół św. Ludwika, cerkiew, Wielka i Mała Synagoga, czworobok, zegar słoneczny, punkt pomiaru wody na Bugu,
 14. Dołhobrody: kościół św. Stanisława biskupa,
 15. Sławatycze: cerkiew Opieki MB,
 16. Granne: kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela,
 17. Kodeń: kalwaria kodeńska, ruiny pałacu Sapiehów, kościół św. Ducha, Pałac plenipotenta (Dom Opieki Społecznej), bazylika św. Anny, cerkiew św. Michała Archanioła, muzeum misyjno – ornitologiczne,
 18. Terespol: kościół św. Trójcy, cerkiew, żelazny obelisk, schrony bojowe,
 19. Niemirów: kościół św. Stanisława, Góra Zamkowa z grodziskiem, schrony bojowe Linii Mołotowa,
 20. Mielnik: Góra Zamkowa, ruiny kościoła Trójcy Św., Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św., cerkiew, kaplica cmentarna, synagoga,
 21. Drohiczyn: Zamkowa góra - grodzisko, zespoły klasztorne: franciszkanów, jezuitów, benedyktynek, cerkiew św Mikołaja, schrony bojowe,
 22. Nur: kościół św. Jana Apostoła, cmentarz żydowski,
 23. Zuzela; muzeum kardynała Wyszyńskiego, kościół pw. Przemienienia Pańskiego,
 24. Małkinia Górna: kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, kościół Nawrócenia św. Piotra i Pawła,
 25. Brok: zamek biskupów płockich, ratusz, kościół św. Andrzeja Ap.
 26. Brańszczyk: kościół św. Jana Chrzciciela,
 27. Kamieńczyk: kościół, pomnik Powstańców Styczniowych, pomnik Flisaka, muzeum etnograficzne,
 28. Wyszków: kościół św. Idziego, kościół św. MB Częstochowskiej, obelisk Wazów, pomnik Norwida, pomnik Anielewicza,
 29. Arciechów: Zalew Zegrzyński,
 30. Park Krajobrazowy – Podlaski Przełom Bugu
 31. „Nadbużański Park Krajobrazowy”.
help_outline