Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce PTTK Oddział Międzyuczelniany Warszawa

Aktywna S: 5
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty
Stopień duży
Stopień duży

Regulamin

Źródło  (Kopia)

Postanowienia ogólne

 1. Odznaka została ustanowiona w 2008 roku przez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie z okazji trzydziestej rocznicy wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO pierwszych polskich obiektów.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
 3. Odznaka posiada pięć stopni:
  • popularny,
  • brązowy,
  • srebrny,
  • złoty,
  • duży.
 4. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.
 5. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego.
 6. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 7. Warunkiem zdobycia odznaki w danym stopniu jest zwiedzenie określonej liczby znajdujących się w Polsce obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, których wykaz zamieszczony jest w załączniku do niniejszego regulaminu.
  Stopień odznaki Liczba obiektów
  popularny 1
  brązowy 3
  srebrny 5
  złoty 7
  duży 7
 8. Obiekt zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony do zdobywania stopni wyższych.
 9. Nowe obiekty wpisane przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego automatyczne wchodzą do puli obiektów do zwiedzania. Nowe obiekty mogą być zaliczone do zdobywania odznaki nawet jeśli zostały odwiedzone przed umieszczeniem ich na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
 10. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

Weryfikacja

 1. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD.
 2. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko zdobywającego oraz kontakt (telefon lub e-mail), nazwa obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie np. zdjęcia na tle obiektu, pieczątka, bilet wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK.
 3. Odznakę weryfikują i przyznają zatwierdzone przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK zespoły weryfikacyjne mające prawo nadawania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK.

Postanowienia końcowe

 1. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 31, 00-001 Warszawa 1).
 2. Autorami regulaminu i znaku graficznego Odznaki są kol. Daniel Kuligowski i Szymon Bijak. Wzór znaku graficznego Odznaki stanowi załącznik do regulaminu.
 3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.
 4. Niniejszy regulamin został znowelizowany przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie dn. 10 stycznia 2019 roku, a następnie zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dn. 18 stycznia 2019 roku uchwałą nr 48/XIX/2019. Odznaki zdobyte według poprzedniej wersji regulaminu zachowują ważność.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz obiektów

 1. Stare Miasto i Kazimierz w Krakowie,
 2. kopalnia soli i Zamek Żupny w Wieliczce,
 3. niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,
 4. Puszcza Białowieska,
 5. Stare Miasto w Warszawie,
 6. Stare Miasto w Zamościu,
 7. średniowieczny zespół miejski Torunia,
 8. Zamek Krzyżacki w Malborku,
 9. zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej,
 10. Kościół Pokoju pw. św. Ducha w Jaworze,
 11. Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy,
 12. kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej,
 13. kościół pw. Wszystkich Świętych w Bliznem,
 14. kościół pw. św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim,
 15. kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Haczowie,
 16. kościół pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej,
 17. kościół pw. św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej,
 18. Park Mużakowski w Łęknicy,
 19. Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu,
 20. cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku,
 21. cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Owczarach,
 22. cerkiew pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu,
 23. cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych,
 24. cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu,
 25. cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu,
 26. cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Smolniku,
 27. cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Turzańsku,
 28. kopalnia soli w Bochni,
 29. kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach,
 30. pradziejowe kopalnie krzemienia w Krzemionkach.
help_outline