Szlakiem Żydów w Polsce PTTK Oddział Międzyuczelniany Warszawa

Aktywna S: 4
Regiony:  Polska
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło  (Kopia)

1. Postanowienia ogólne

 1. Ogólnopolska odznaka krajoznawcza „Szlakiem Żydów w Polsce” (dalej jako: odznaka) została ustanowiona w 2022 roku przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z inicjatywy Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.
 2. Patronat nad odznaką objęło Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
 3. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa, w szczególności dziedzictwa, miejsc i obiektów związanych z Żydami, ich wkładu w historię i kulturę Polski i świata, a także krzewienie pamięci o Zagładzie i innych aktach antysemityzmu.
 4. Odznaka ma cztery stopnie:
  • popularny,
  • brązowy,
  • srebrny,
  • złoty.
 5. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej.
 6. Odznakę zdobywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Warunki zdobywania

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6 lat.
 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 3. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu popularnym jest zwiedzenie przynajmniej czterech dowolnych obiektów związanych z tematyką odznaki.
 4. Warunkiem zdobycia odznaki w pozostałych stopniach jest zwiedzenie określonej liczby obiektów związanych z tematyką odznaki, w poszczególnych kategoriach:
  Dziedzictwo żydowskie w Polsce Miejsca martyrologii
  Stopień Cmentarze Synagogi Muzea i inne obiekty
  Brązowy 8 (4) 8 (4) 4 (2) 4 (2)
  Srebrny 16 (8) 16 (8) 8 (4) 8 (4)
  Złoty 24 (12) 24 (12) 16 (8) 16 (8)
 5. Przynajmniej połowa zwiedzonych obiektów w każdej kategorii (liczba podana w nawiasie w tabeli w pkt 10.) na każdy stopień powinna pochodzić z Wykazu Obiektów stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Obiekty spoza Wykazu Obiektów mogą być wybrane według uznania zdobywającego odznakę, przy zachowaniu poniższych kryteriów:
  1. Część A: „Dziedzictwo żydowskie w Polsce”
   1. Kategoria „Cmentarze” obejmuje zabytkowe cmentarze żydowskie (czynne lub nieczynne) oraz lapidaria takich cmentarzy;
   2. Kategoria „Synagogi” obejmuje zabytkowe synagogi lub domy modlitwy, zarówno czynne, jak i zaadaptowane na inne cele, w tym także opuszczone lub zrujnowane;
   3. Kategoria „Muzea i inne obiekty” obejmuje pozostałe obiekty związane z dziedzictwem żydowskim, tj. muzea poświęcone Żydom lub eksponujące judaika, ośrodki kultury żydowskiej, upamiętnienia zasłużonych postaci (np. pomniki, tablice pamiątkowe, murale, ohele), mykwy, szkoły wyznaniowe, domy przedpogrzebowe, budynki instytucji wyznaniowych itp.
  2. Część B: „Miejsca martyrologii” obejmuje pomniki, tablice pamiątkowe, miejsca obozów zagłady lub inne upamiętnienia Żydów zamordowanych podczas II wojny światowej, jak również innych aktów antysemityzmu i nietolerancji.
   Zespoły zabytków, np. zespoły synagogalne, cmentarne lub urbanistyczne, zaliczane są jako jeden obiekt. W przypadku, gdy składowe zespołu można zakwalifikować do różnych kategorii (np. cmentarz, ohel i dom przedpogrzebowy, albo synagoga i szkoła), zdobywający odznakę wybiera kategorię według własnego uznania.
 7. Przez obiekty zabytkowe w niniejszym regulaminie rozumie się Pomniki Historii oraz obiekty wpisane do rejestru zabytków, ewidencji zabytków lub chronione w przepisach prawa miejscowego.
 8. Dany obiekt może być zaliczony do odznaki tylko raz.
 9. Odznakę zdobywa się na własną odpowiedzialność zdobywającego. Zwiedzanie obiektów powinno odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przepisów prawa oraz poszanowaniem dobrych obyczajów i uczuć osób postronnych.
 10. Przy zdobywaniu odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

3. Weryfikacja

 1. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, prowadzona w dowolnej formie. W przypadku prowadzenia kroniki w formie elektronicznej należy ją zapisać w nieedytowalnym pliku (np. PDF).
 2. Kronika powinna zawierać: imię i nazwisko zdobywającego, miejscowość zamieszkania i rok urodzenia, datę wycieczki, krótki opis krajoznawczy (dotyczy jedynie obiektów spoza Wykazu Obiektów) oraz potwierdzenia zwiedzenia obiektów w postaci np. biletu, pieczątki, osobiście wykonanej fotografii, zrzutu z aplikacji geocachingowej lub podpisu członka kadry programowej PTTK.
 3. Odznakę można zdobywać indywidualnie lub grupowo. W tym drugim przypadku do weryfikacji przedstawia się jedną wspólną kronikę. Wszyscy członkowie grupy powinni spełniać wymogi regulaminowe, warunkujące przyznanie odznaki.
 4. Odznakę weryfikuje i przyznaje zespół weryfikacyjny Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie. Kronikę można przedłożyć do weryfikacji osobiście albo drogą elektroniczną (email: weryfikat@om.pttk.pl).

4. Postanowienia końcowe

 1. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (e-mail: weryfikat@om.pttk.pl).
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Regulamin i wykaz obiektów opracowała Martyna Serafin.
Współpraca: Marcin Tysler i Wojciech Nowicki.
Projekt graficzny odznaki: Anna Trzpil-Zagórska.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz obiektów do Odznaki Krajoznawczej „SZLAKIEM ŻYDÓW W POLSCE”

Część A: Dziedzictwo żydowskie w Polsce

I. Województwo dolnośląskie
a. Cmentarze
 1. Jawor cmentarz żydowski
 2. Kamienna Góra cmentarz żydowski, ul. Katowicka
 3. Kłodzko cmentarz żydowski
 4. Ścinawa cmentarz żydowski, ul. Witosa
 5. Świdnica cmentarz żydowski
 6. Wałbrzych cmentarz żydowski, ul. Moniuszki/Sikorskiego
b. Synagogi
 1. Bierutów synagoga, ul. 1 maja 9
 2. Dzierżoniów synagoga
 3. Oleśnica synagoga, obecnie Kościół Zielonoświątkowy
 4. Strzegom synagoga, obecnie kościół św. Barbary
 5. Wrocław zespół Synagogi Pod Białym Bocianem
 6. Ziębice synagoga
c. Muzea i inne obiekty
 1. Legnica dom przedpogrzebowy na cmentarzu żydowskim
 2. Środa Śląska Muzeum Regionalne - Wystawa Skarb Średzki
 3. Wrocław Muzeum Miejskie Wrocławia, macewa z 1203 r.
II. Województwo kujawsko-pomorskie
a. Cmentarze
 1. Lubraniec cmentarz żydowski i lapidarium
 2. Rypin cmentarz żydowski i lapidarium
 3. Toruń cmentarz żydowski
 4. Szubin cmentarz żydowski, ul. Kryńska
b. Synagogi
 1. Bydgoszcz synagoga w dzielnicy Fordon
 2. Koronowo synagoga
 3. Lubraniec synagoga, obecnie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 4. Radzyń Chełmiński synagoga
c. Muzea i inne obiekty
 1. Chełmża dom gminy żydowskiej, ul. Hallera 7
 2. Grudziądz Żydowski Zakład dla Sierot fundacji Lachmana w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 28/30
III. Województwo lubelskie
a. Cmentarze
 1. Chełm cmentarz żydowski, ul. Kolejowa
 2. Kazimierz Dolny nowy cmentarz żydowski
 3. Komarów-Osada cmentarz żydowski
 4. Lubartów nowy cmentarz żydowski
 5. Lublin stary cmentarz żydowski, ul. Kalinowszczyzna
 6. Międzyrzec Podlaski cmentarz żydowski
 7. Szczebrzeszyn cmentarz żydowski
 8. Zwierzyniec cmentarz żydowski
b. Synagogi
 1. Biłgoraj replika synagogi z Wołpy
 2. Kraśnik Wielka Synagoga
 3. Łęczna Duża Synagoga
 4. Lublin Jeszywas Chachmej Lublin
 5. Modliborzyce synagoga
 6. Szczebrzeszyn synagoga
 7. Tarnogród synagoga
 8. Włodawa Wielka Synagoga
c. Muzea i inne obiekty
 1. Biłgoraj ławeczka Isaaca Bashevisa Singera
 2. Kock pomnik i grób Berka Joselewicza
 3. Lublin Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, wystawa multimedialna „Lublin. Pamięć Miejsca”
 4. Zamość dawne jatki żydowskie
IV. Województwo lubuskie
a. Cmentarze
 1. Gorzów Wielkopolski cmentarz żydowski
 2. Trzciel cmentarz żydowski
b. Synagogi
 1. Dobiegniew synagoga, obecnie magazyn kolejowy
 2. Międzyrzecz synagoga
c. Muzea i inne obiekty
 1. Nowa Sól judaika w Muzeum Miejskim
V. Województwo łódzkie
a. Cmentarze
 1. Łowicz cmentarz żydowski, ul. Łęczycka
 2. Pabianice cmentarz żydowski
 3. Radomsko cmentarz żydowski, ul. Przedborska
 4. Skierniewice cmentarz żydowski, ul. Graniczna 14
 5. Tomaszów Mazowiecki cmentarz żydowski
 6. Wieruszów cmentarz żydowski
 7. Żarnów cmentarz żydowski, ul. Przedborska
 8. Zduńska Wola cmentarz żydowski, ul Kacza
b. Synagogi
 1. Grabów synagoga
 2. Inowłódz synagoga, obecnie sklep
 3. Łódź Synagoga Reicherów
 4. Lututów synagoga
 5. Osjaków synagoga
 6. Piotrków Trybunalski synagoga
 7. Sieradz synagoga
 8. Żychlin ruiny synagogi
c. Muzea i inne obiekty
 1. Aleksandrów Łódzki dawny dwór cadyka Jerachmiela Israela Icchaka Danzingera
 2. Łódź Pałac Izraela Poznańskiego
 3. Łódź mauzoleum Poznańskiego na cmentarzu żydowskim
 4. Przedbórz judaika w muzeum ludowym
VI. Województwo małopolskie
a. Cmentarze
 1. Dąbrowa Tarnowska cmentarz żydowski
 2. Krynica Zdrój cmentarz żydowski
 3. Nowy Sącz nowy cmentarz żydowski
 4. Nowy Wiśnicz cmentarz żydowski
 5. Szczucin cmentarz żydowski
 6. Wadowice cmentarz żydowski
 7. Żabno cmentarz żydowski
 8. Zakliczyn wojskowy cmentarz żydowski
b. Synagogi
 1. Biecz synagoga
 2. Bobowa synagoga
 3. Brzesko synagoga, ul. Aleksandra Puszkina 4
 4. Dąbrowa Tarnowska synagoga
 5. Kraków synagoga Tempel
 6. Nowy Sącz Dom Modlitwy Natana
 7. Nowy Sącz Dawna Synagoga
 8. Oświęcim synagoga Chewra Lomdei Misznajot
c. Muzea i inne obiekty
 1. Bobowa ohel Szlomo Halberstama na cmentarzu żydowskim
 2. Kraków nagrobek Remu
 3. Tarnów bima dawnej synagogi
 4. Tarnów dawna mykwa
VII. Województwo mazowieckie
a. Cmentarze
 1. Karczew cmentarz żydowski w Karczewie-Anielinie
 2. Kozienice cmentarz żydowski z ohelem
 3. Mszczonów cmentarz żydowski
 4. Pruszków cmentarz żydowski
 5. Przysucha cmentarz żydowski
 6. Sierpc cmentarz żydowski
 7. Szydłowiec cmentarz żydowski
 8. Warszawa cmentarz żydowski na Bródnie
b. Synagogi
 1. Ciepielów ruiny synagogi
 2. Maków Mazowiecki dom modlitwy, ul. Zielony Rynek
 3. Płock synagoga, siedziba Muzeum Żydów Mazowieckich
 4. Przysucha ruiny synagogi
 5. Raciąż synagoga
 6. Radzanów synagoga
 7. Szydłowiec Synagoga Garbarska
 8. Warszawa sala modlitwy w Muzeum Pragi
c. Muzea i inne obiekty
 1. Góra Kalwaria dwór cadyka Altera
 2. Maków Mazowiecki mykwa, ul. Admirała Rickovera
 3. Płońsk dom Ben Guriona, pl. 15 Sierpnia
 4. Węgrów dom rabina Jakuba Mendla Morgensterna, ul. Zwycięstwa
VIII. Województwo opolskie
a. Cmentarze
 1. Biała cmentarz żydowski, ul. Parkowa
 2. Brzeg cmentarz żydowski
 3. Gogolin cmentarz żydowski, ul. Wyzwolenia
 4. Krapkowice cmentarz żydowski, ul. Kolejowa
b. Synagogi
 1. Głogówek synagoga
 2. Namysłów synagoga
 3. Opole Stara Synagoga
 4. Praszka synagoga, obecnie dom kultury
c. Muzea i inne obiekty
 1. Olesno dom przedpogrzebowy na cmentarzu żydowskim, ul. Młyńska
 2. Nysa tablica pamiątkowa Konrada Blocha, ul. Bielawska 5
IX. Województwo podkarpackie
a. Cmentarze
 1. Dukla stary i nowy cmentarz żydowski
 2. Lesko cmentarz żydowski
 3. Lubaczów cmentarz żydowski
 4. Lutowiska cmentarz żydowski
 5. Nowy Żmigród cmentarz żydowski
 6. Rymanów cmentarz żydowski
 7. Sanok nowy cmentarz żydowski
 8. Sieniawa cmentarz żydowski
b. Synagogi
 1. Cieszanów ruiny synagogi
 2. Jarosław duża i mała synagoga
 3. Łańcut synagoga
 4. Lesko synagoga
 5. Niebylec synagoga
 6. Przemyśl Nowa Synagoga (Scheinbacha)
 7. Rzeszów Synagoga Staromiejska „Mała”
 8. Wielkie Oczy synagoga
c. Muzea i inne obiekty
 1. Dynów Centrum Historii Polskich Żydów
 2. Kolbuszowa karczma żydowska w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
 3. Leżajsk ohel Elimelecha
 4. Radomyśl dom rabina, ul. Tadeusza Kościuszki 2
X. Województwo podlaskie
a. Cmentarze
 1. Białystok cmentarz żydowski, ul. Wschodnia
 2. Brańsk cmentarz żydowski
 3. Choroszcz nowy cmentarz żydowski, ul. Kościuszki
 4. Knyszyn cmentarz żydowski
 5. Krynki cmentarz żydowski
 6. Łomża stary cmentarz żydowski
 7. Narewka cmentarz żydowski
 8. Sokółka cmentarz żydowski
b. Synagogi
 1. Ciechanowiec ruiny synagogi
 2. Kolno synagoga
 3. Krynki Synagoga Kaukaska
 4. Orla synagoga
 5. Puńsk synagoga
 6. Sejny Biała Synagoga
 7. Siemiatycze synagoga
 8. Tykocin Wielka Synagoga
c. Muzea i inne obiekty
 1. Białystok Szkoła Żydowska Tarbut, ul. Lipowa 41D
 2. Łomża dom przedpogrzebowy na nowym cmentarzu żydowskim
 3. Michałowo Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii
 4. Supraśl dom rabina, ul. 11 listopada 25
XI. Województwo pomorskie
a. Cmentarze
 1. Dzierzgoń cmentarz żydowski
 2. Sopot cmentarz żydowski
b. Synagogi
 1. Starogard Gdański synagoga
 2. Wrzeszcz synagoga
c. Muzea i inne obiekty
 1. Gdynia Muzeum Emigracji
XII. Województwo śląskie
a. Cmentarze
 1. Bytom cmentarz żydowski
 2. Cieszyn stary cmentarz żydowski
 3. Gliwice nowy cmentarz żydowski z domem przedpogrzebowym
 4. Jaworzno cmentarz żydowski
 5. Krzepice cmentarz żydowski
 6. Wilamowice cmentarz żydowski
 7. Zawiercie cmentarz żydowski
 8. Żarki nowy cmentarz żydowski, ul. Polna
b. Synagogi
 1. Będzin Dom Modlitwy Cukermana
 2. Będzin Synagoga Mizrachi
 3. Krzepice ruiny synagogi
 4. Mysłowice synagoga, ul. Kołłątaja
 5. Mysłowice synagoga ortodoksyjna, ul. Starowiejska 2
 6. Pszczyna synagoga
 7. Wodzisław Śląski synagoga
 8. Żarki synagoga
c. Muzea i inne obiekty
 1. Częstochowa budynek mykwy
 2. Katowice pomnik Henryka Sławika i Józefa Antalla seniora
 3. Lelów ohel Cadyka Dawida Bidermana
 4. Sosnowiec dawny cheder, ul. Racławicka 12
XIII. Województwo świętokrzyskie
a. Cmentarze
 1. Bodzentyn cmentarz żydowski
 2. Chęciny cmentarz żydowski
 3. Ostrowiec Świętokrzyski cmentarz żydowski
 4. Ożarów cmentarz żydowski
 5. Starachowice cmentarz żydowski, ul. Bieszczadzka
 6. Wąchock cmentarz żydowski, ul. Krzemienica
b. Synagogi
 1. Chmielnik synagoga
 2. Działoszyce ruiny synagogi
 3. Klimontów synagoga
 4. Pińczów synagoga
 5. Sandomierz synagoga
 6. Szydłów synagoga
c. Muzea i inne obiekty
 1. Jędrzejów judaika w zbiorach Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
 2. Opatów Muzeum Geodezji i Kartografii, wystawa ,,Stary Opatów"
 3. Sandomierz obraz żydowskiego mordu rytualnego w Bazylice Katedralnej NMP
XIV. Województwo warmińsko-mazurskie
a. Cmentarze
 1. Gołdap stary cmentarz żydowski
 2. Mikołajki cmentarz żydowski
 3. Szczytno cmentarz żydowski
 4. Zalewo cmentarz żydowski
b. Synagogi
 1. Dąbrówno ruiny synagogi
 2. Kętrzyn Stara Synagoga
 3. Mrągowo synagoga, obecnie cerkiew prawosławna
 4. Susz synagoga
c. Muzea i inne obiekty
 1. Olsztyn dom przedpogrzebowy na cmentarzu żydowskim
 2. Węgorzewo macewy w Muzeum Kultury Ludowej
XV. Województwo wielkopolskie
a. Cmentarze
 1. Kalisz cmentarz żydowski oraz Dom Pamięci i Spotkań
 2. Koźmin Wielkopolski nowy cmentarz żydowski
 3. Pobiedziska cmentarz żydowski
 4. Poznań dawny cmentarz żydowski i grób Akivy Egera, ul. Głogowska
 5. Śmigiel lapidarium na murze cmentarza żydowskiego
 6. Wągrowiec cmentarz żydowski - lapidarium
b. Synagogi
 1. Buk synagoga
 2. Konin synagoga
 3. Leszno Nowa Synagoga
 4. Ostrów Wielkopolski nowa synagoga
 5. Sieraków synagoga
 6. Złotów synagoga
c. Muzea i inne obiekty
 1. Kalisz budynek Talmud Tory
 2. Kórnik przejście Ucho Igielne
 3. Leszno ubojnia rytualna w Lesznie, ul. Narutowicza 47
XVI. Województwo zachodniopomorskie
a. Cmentarze
 1. Świdwin cmentarz żydowski
 2. Szczecin kwatera żydowska Cmentarza Centralnego w Szczecinie
b. Synagogi
 1. Banie synagoga
 2. Kamień Pomorski synagoga
c. Muzea i inne obiekty
 1. Szczecin Tablica upamiętniająca Szkołę Podstawową im. I. L. Pereca

Część B: Miejsca martyrologii

I. Województwo dolnośląskie
 1. Jelenia Góra Pomnik Ofiar Faszyzmu w Cieplicach i dawne obozowe baraki, ul. Wojewódzka
 2. Rogoźnica Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
 3. Wrocław Pomnik Pamięci Ofiar Nocy Kryształowej
II. Województwo kujawsko-pomorskie
 1. Dźwierzno zbiorowa mogiła kobiet żydowskich na cmentarzu parafialnym
 2. Włocławek Tablica Pamięci Getta Żydowskiego, ul. Nowomiejska
III. Województwo lubelskie
 1. Bełżec Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu
 2. Łomazy pomnik upamiętniający ofiary zbrodni na cmentarzu żydowskim
 3. Sobibór Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze
 4. Tomaszów Lubelski pomnik ku czci ofiar Holocaustu na cmentarzu żydowskim, ul. Starozamojska
IV. Województwo lubuskie
 1. Brójce pomnik i zbiorowa mogiła ofiar obozu karnego Brätz na cmentarzu parafialnym
V. Województwo łódzkie
 1. Las Czółno k. Lubochni upamiętnienie miejsca egzekucji
 2. Łódź oddział „Stacja Radegast” Muzeum Tradycji Niepodległościowych
 3. Opoczno tablica upamiętniająca deportację Żydów z Opoczna do obozu zagłady w Treblince, plac Jana Kilińskiego
 4. Piotrków Trybunalski tablica upamiętniająca powstanie getta w Piotrkowie Trybunalskim, plac Czarnieckiego 1
VI. Województwo małopolskie
 1. Bochnia Pomnik Ofiar Holocaustu
 2. Kraków Muzeum-Miejsce Pamięci KL Plaszow
 3. Oświęcim Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau
 4. Tarnów pomnik zagłady Żydów na cmentarzu żydowskim
VII. Województwo mazowieckie
 1. Radom Pomnik Ofiar Getta
 2. Wólka Okrąglik Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)
 3. Warszawa Bunkier Anielewicza
 4. Warszawa Żydowski Instytut Historyczny; wystawa stała „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu”
VIII. Województwo opolskie
 1. Kędzierzyn Koźle Obóz pracy przymusowej Blechhammer, Sławięcice
 2. Prudnik Pomnik Ofiar Marszu Śmierci
IX. Województwo podkarpackie
 1. Barwinek zbiorowa mogiła Żydów z Dukli, Jaślisk i Rymanowa
 2. Dębica miejsce egzekucji w lesie Wolica koło Dębicy
 3. Hałbów pomnik ofiar mordu z 1942 r.
 4. Paszczyna ekspozycja Historyczno-Dydaktyczna przy Górze Śmierci w Paszczynie
X. Województwo podlaskie
 1. Augustów cmentarz gettowy, ul. Waryńskiego
 2. Białystok Pomnik Wielkiej Synagogi
 3. Jedwabne pomnik ku czci pamięci Żydów pomordowanych w Jedwabnem
 4. Wąsosz miejsce pogromu w 1941 r.
XI. Województwo pomorskie
 1. Gdańsk Pomnik Kindertransportów
XII. Województwo śląskie
 1. Częstochowa Pomnik Ofiar Getta w Częstochowie, ul. Strażacka
 2. Jastrzębie-Zdrój pomnik upamiętniający śmierć 15 więźniów podczas marszu śmierci, Park Zdrojowy
 3. Sławków most na Białej Przemszy - miejsce egzekucji, ul. Olkuska
 4. Zabrze Pomnik na miejscu synagogi, ul. Brysza
XIII. Województwo świętokrzyskie
 1. Iwaniska obelisk upamiętniający historię i zagładę Żydów na cmentarzu żydowskim
 2. Kielce Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, wystawa o pogromie kieleckim
 3. Wodzisław pomnik ku czci ofiar Zagłady - pamięci 3700 żydowskich mieszkańców Wodzisławia
XIV. Województwo warmińsko-mazurskie
 1. Bogusze obelisk poświęcony pamięci ofiar obozu jenieckiego
 2. Działdowo pomnik na terenie dawnego obozu w Działdowie
XV. Województwo wielkopolskie
 1. Chełmno nad Nerem Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof
 2. Kazimierz Biskupi las Krążel - miejsce egzekucji kilku tysięcy osób pochodzenia żydowskiego
 3. Poznań grób żydowskiego żołnierza na Cmentarzu Wojennym Wspólnoty Brytyjskiej, al. Armii Poznań
XVI. Województwo zachodniopomorskie
 1. Mścięcino pomnik ku czci żydowskich ofiar obozu (filia KL Stutthof)
help_outline