Szprotawska Odznaka Turystyczna Urząd Miasta Szprotawa

Aktywna S: 1
Regiony:  Lubuskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło

Przy zdobytych obiektach osoba ubiegająca się o przyznanie SZOT wykonuje zdjęcie, tak by była widoczna twarz i dany obiekt z poniższej listy. Zdjęcia ze zdobytymi min. 25 obiektami należy osobiście okazać w Biurze Turystyki i Edukacji Regionalnej UM w Szprotawie (Pl. Kościelny 2 w Szprotawie, biuro nr 8).

Załącznik 1

Źródło
 1. Rozdroże Długie (Pętla Wiewióra);
 2. Zamek Witków;
 3. Punkt dydaktyczny (końcowy);
 4. Ścieżki przyrodniczo-leśnej „Potok Sucha”;
 5. Wiata nad Stawami Bobrowickimi na trasie Pętli Bobrowickiej;
 6. Wały Śląskie (ciąg południowy!/ koło Piotrowic);
 7. Wiata w Rezerwacie „Buczyna Szprotawska”;
 8. Pomnik przyrody Dąb „Vim Sampers” (hist. Blaszak);
 9. Pałac Henryków;
 10. Pałac Wiechlice;
 11. Gród Chrobry w ZPK „Park Słowiański”;
 12. Ratusz w Szprotawie;
 13. Romański kościół św. Andrzeja w Szprotawie;
 14. Dawny klasztor magdalenek w Szprotawie;
 15. Tablica Barnaby na ścianie kościoła Wniebowzięcia NMP w Szprotawie;
 16. Zbiory muzealne w dawnym klasztorze w Szprotawie;
 17. Ścieżka dydaktyczna „Park Huta” w Szprotawie-Iławie (przy szczelinach p/lot);
 18. Grzęzawisko Chorwackie w ZPK „Park Słowiański”;
 19. Miłorzęby chińskie w Parku Goepperta w Szprotawie;
 20. Kładka na śmigle wiatraka w Szprotawie;
 21. Dom Goepperta w Szprotawie;
 22. Brama Żagańska w Szprotawie;
 23. Fontanna Delfiny w Parku Goepperta w Szprotawie;
 24. Zamek w SzprotawiePaleopark Szprotawa;
 25. Pomnik przyrody „Dąb Chrobry” (spalony);
 26. Kamień Henryka przy Linii Henryka;
 27. Poniemiecki cmentarz w Szprotawce;
 28. Kapliczka pod Lasem Przędzowym;
 29. Krzyż pokutny w Puszczykowie;
 30. Kamień von Stoscha (Pętla Wiewióra);
 31. Kajakiem po Szprotawie (dotyczy pływania kajakiem rz. Szprotawa lub Bóbr);
 32. Pustynia Kozłowska;
 33. Pałac Chichy;
 34. Wieża widokowa nad Stawami Przemkowskimi;
 35. Spalona Wieś (Pogorzele);
 36. Bunkier w Wilkocinie.

Opisy i lokalizacje obiektów z powyższej listy znajdują się w katalogu Sprotavia Touristica.

Pomocnicza mapa z obiektami znajduje się w dedykowanym serwisie Google Maps.