Turysta Dolnego Śląska PTTK Wrocław

Aktywna S: 4
Regiony:  Dolnośląskie
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Dolnośląski Zespół turystyki Pieszej postanawia zmienić regulamin wielostopniowej regionalnej Odznaki Turystycznej "Turysta Dolnego Śląska". Pozostawia się bez zmian dotychczasowy wzór odznaki w stopniu brązowym, srebrnym i złotym oraz wzór Odznaki Honorowej "Za wytrwałość".
 2. Odznaka ma na celu popularyzację walorów krajoznawczych, historycznych, osiągnięć gospodarczych i kulturalnych regionu Dolnego Śląska.
 3. Odznaka może być przyznawana turyście, który odbył wycieczki po Dolnym Śląsku w jakikolwiek sposób (piechotą ,rowerem, motocyklem, kajakiem, samochodem, żaglówką, na nartach) z tym, że 1pkt do Odznaki "Turysta Dolnego Śląska" odpowiada 1 pkt zaliczanemu na OTP, GOT, NON, GON, KOT, NOT lub 3 pkt zaliczanym na ŻOT i TOK – w oparciu o odpowiednie regulaminy wymienionych odznak turystyki kwalifikowanej. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni:
  • Odznakę brązową można zdobyć po uzyskaniu 100 pkt w ciągu jednego roku kalendarzowego
  • Odznakę srebrną zdobywa się po kolejnych dwóch latach, po uzyskaniu 200 pkt (po 100 pkt rocznie)
  • Odznakę złotą zdobywa się przez kolejne trzy lata, po uzyskaniu 300 pkt (po 100 pkt rocznie)
  • Honorową Odznakę "Turysta Dolnego Śląska-Za wytrwałość" zdobywa się przez kolejne cztery lata po uzyskaniu 400 pkt (po 100 pkt rocznie) i zgromadzeniu pełnych dziesięciu norm.
   Przerwa roczna lub dłuższa między poszczególnymi normami i stopniami nie przekreśla uprzednio nie zweryfikowanych norm Odznaki.
 4. Ustala się Honorową Odznakę "Turysta Dolnego Śląska (będącą jednocześnie Odznaką-Za wytrwałość), która może być nadawana za wybitne zasługi dla popularyzacji i rozwoju turystyki i krajoznawstwa na Dolnym Śląsku.
 5. Sprawy weryfikacji Odznaki do dziesiątej normy włącznie oraz ewidencji przyznawania i rozprowadzania Odznaki w stopniu brązowym, srebrnym i złotym powierza się Komisjom Weryfikacyjnym OTP w trybie normalnym i ciągłym, które do tej pory takie posiadały. Podstawą przyznawania poszczególnych stopni jest Karta Potwierdzeń – przedkładana każdorazowo do weryfikacji poszczególnych norm.
 6. Odznakę Honorową "Turysta Dolnego Śląska-Za wytrwałość" po zdobyciu dziesiątej normy weryfikuje i rozprowadza Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej.
 7. Zdobywając Odznakę "Turysta Dolnego Śląska" można równocześnie zdobywać normy na inne odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK zgodnie z zasadami regulaminów tych odznak.
 8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 21 stycznia 1996 roku.
help_outline