Turysta Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego PTTK Szamotuły

Aktywna S: 2
Cześciowe regiony:  LubuskieWielkopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło 
 1. Zarząd Oddziału PTTK w Szamotułach za aprobatą Starosty Międzychodzkiego, ustanawia dwustopniową odznakę turystyczno- krajoznawczą "Turysta Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego", zwaną dalej odznaką.
 2. Celem odznaki jest popularyzowanie walorów krajoznawczych Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego oraz zachęcenie do poznawania atrakcji turystycznych i krajoznawczych poszczególnych gmin regionu.
 3. Odznakę można zdobywać na terenie gmin z województwa wielkopolskiego: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Sieraków i Międzychód oraz gmin z województwa lubuskiego: Pszczew i Przytoczna t.j. regionu zwanego w niniejszym regulaminie także Pojezierzem Międzychodzko - Sierakowskim.
 4. Odznakę może zdobywać każdy turysta w ramach uprawianej przez siebie dyscypliny turystyki kwalifikowanej.
 5. Czas spełnienia wymagań dla zdobycia każdego ze stopni odznaki nie może przekroczyć 3 lat, licząc od daty spełnienia pierwszego wymogu.
 6. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka wycieczek uprawianej przez zdobywającego dyscypliny turystyki kwalifikowanej lub samodzielnie wykonana kronika z adnotacjami dotyczącymi przebytych tras, poznanych obiektów, bądź spełnionych zadań oraz potwierdzeniami w postaci pieczątek, biletów lub wklejonych zdjęć.
 7. Warunkiem zdobycia odznaki I stopnia (małej) jest:
  • przebycie pieszo, rowerem lub konno minimum 15 kilometrów szlaków turystycznych biegnących przez teren powiatu lub przepłynięcie kajakiem 10 - kilometrowego odcinka rzeki lub jeziora, lub też zamiennie spędzenie 3 dni w regionie na wycieczkach turystyki motorowej,
  • zwiedzenie 10 obiektów krajoznawczych z wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 8. Warunkiem zdobycia odznaki II stopnia (dużej) jest:
  • spędzenie minimum 5 dni na wycieczkach turystyczno - krajoznawczych na terenie Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego,
  • udział w wycieczce, rajdzie, zlocie lub innej imprezie PTTK na terenie Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego lub spędzenie dalszych 3 dni na wycieczkach turystyczno - krajoznawczych na terenie Pojezierza,
  • przebycie pieszo, rowerem lub konno kolejnych odcinków szlaków turystycznych biegnących przez teren Pojezierza o łącznej długości 25 km lub przepłynięcie kajakiem 15 - kilometrowego odcinka rzeki lub jeziora,
  • zwiedzenie dalszych 15 obiektów krajoznawczych z zamieszczonego wykazu.
 9. Odznaka może być nadawana bez konieczności spełnienia norm określonych w pkt. 7 i 8 osobom szczególnie zasłużonym dla popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na terenie Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego.
 10. Odznakę przyznaje Oddziałowa Komisja Krajoznawcza PTTK w Szamotułach oraz upoważnione ogniwa PTTK z terenu Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego. W skład referatu weryfikacyjnego musi wchodzić przedstawiciel kadry programowej PTTK - przodownik lub instruktor.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.
 12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Szamotułach.

Załącznik 1

Źródło 
Numer Miejscowość Obiekt
1 Białokosz Pałac
2 Chalin Ścieżka dydaktyczna "Jary Chalińskie"
3 Chalin Ośrodek Edukacji Przyrodniczej
4 Chrzypsko Małe Most na linii kolejowej Szamotuły - Międzychód
5 Chrzypsko Wielkie Kościół p.w. św. Wojciecha
6 Dormowo Dawny młyn wodny
7 Goraj Kościół p.w. Trójcy świętej
8 Grobia Góra Głazów - punkt widokowy
9 Kamionna Kościół p.w. Narodzenia N.M.P.
10 Kolno Grodzisko
11 Kolno Rezerwat "Kolno Międzychodzkie"
12 Kwilcz Kościół p.w. św. Michała
13 Kwilcz Pałac
14 Lutom Diabelski Kamień
15 Lutom Kościół p.w. św. Andrzeja
16 Łężeczki Punkt widokowy
17 Międzychód Muzeum Regionalne
18 Międzychód Zabudowa ul. Rynkowej
19 Orzeszkowo Dawny cmentarz kalwiński
20 Pszczew Muzeum - Dom Szewca
21 Pszczew Skansen pszczelarski
22 Pszczew Wysoka Góra - punkt widokowy
23 Rokitno Kościół p.w. MB Rokitniańskiej
24 Rozbitek Pałac
25 Sieraków Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
26 Sieraków Rezerwat przyrody "Buki nad jeziorem Lutomskim"
27 Sieraków Muzeum - Zamek Opalińskich
28 Sieraków Stado Ogierów
29 Stołuń Głaz z tablicą upamiętniającą Leona Pineckiego
30 Śrem Jezioro śremskie
31 Śródka Pałac
help_outline