Turysta Polskich Izerów PTTK Legnica

Aktywna S: 1
Regiony:  DolnośląskieSudety
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka „Turysta Polskich Izerów” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej w rejonie polskiej części Gór Izerskich, jak również promowanie regionu – poznawanie jego piękna oraz walorów krajoznawczych.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Do odznaki zaliczane będą obiekty zwiedzone w przeszłości, tj. przed datą wejścia niniejszego regulaminu w życie.
 5. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie określonych szczytów oraz zwiedzenie wskazanych miejsc (według zamieszczonego wykazu).
 6. Podstawą weryfikacji jest książeczka (kronika wycieczek) prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje: data wycieczki i miejsce na potwierdzenia.
 7. Potwierdzeniem zwiedzenia określonego miejsca jest zdjęcie ubiegającego się o odznakę na tle cech charakterystycznych dla danego szczytu, grupy skalnej, zabytku, itp. Potwierdzeniem mogą być także pieczątki z obiektów turystycznych, lokali gastronomicznych, sklepów, urzędów, itp. Ponadto potwierdzeniem mogą być podpisy przewodników turystycznych, przodowników turystyki górskiej, opiekunów wycieczek, itp.
 8. Ubiegający się o odznakę po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych miejsc przedstawia książeczkę (kronikę) do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.
 9. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej przy Oddziale PTTK w Legnicy. Kontakt tel. 509-290-499.
 10. Każdy zdobywca odznaki „Turysta Polskich Izerów” ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej i podejmuje je na własną odpowiedzialność. Zwiedzanie określonych w regulaminie miejsc odbywa się z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się po górach, z zachowaniem i przestrzeganiem miejscowego prawa oraz na własny koszt.
 11. Regulamin niniejszy został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy Uchwałą 1/06/2021 z dnia 1.06.2021 r. i wchodzi w życie z dniem 1.06.2021 r.

Pomysłodawca projektu oraz autor regulaminu i koncepcji graficznej odznaki: Adam Reszewicz. Konsultacje merytoryczne: Marek Rabski.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Szczyty

Numer Szczyt Wysokość
1 Czarna Góra 965 m
2 Czerniawska Kopa 776 m
3 Izerskie Garby 1084 m
4 Kamienica 973 m
5 Kozia Szyja 748 m
6 Kozi Grzbiet 945 m
7 Krogulec 1001 m
8 Sępia Góra 828 m
9 Sine Skałki 1122 m
10 Stóg Izerski 1105 m
11 Tłoczyna 783 m
12 Wysoka Kopa 1127 m
13 Wysoki Kamień 1058 m
14 Zajęcznik 595 m
15 Zwalisko 1047 m

Obiekty krajoznawcze

Numer Obiekt
1 Białe Skały
2 Bobrowe Skały
3 Chybotek
4 Dom Zdrojowy w Świeradowie-Zdroju
5 Grota Czerniawa
6 Grób Liczyrzepy przy Drodze Sudeckiej
7 Hala Izerska - „Chatka Górzystów” i rzeka Izera
8 Jelenie Skały
9 Łąka wysokogórska „Polana Izerska”
10 Kościół Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie
11 Stacja Kultury w Świeradowie-Zdroju
12 Punkt Widokowy na Zakręcie Śmierci
13 Rezerwat „Krokusy w Górzyońu”
14 Rzeźba Św. Jana Nepomucena przy mostku granicznym Orle-Jizerka
15 Schronisko PTTK „Na Stogu Izerskim”
16 Skałki Zakochanych
17 Stacja Turystyczna „Orle”
18 Zbójeckie Skały
19 Złoty Widok w Szklarskiej Porębie
20 Źródło Św. Wolfganga na zboczu Tłoczyny
help_outline