Turysta Powiatu Mikołowskiego PTTK Mikołów

Aktywna S: 3
Regiony:  Śląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Turysta Powiatu Mikołowskiego” została ustanowiona przez Oddział PTTK w Mikołowie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Mikołowie.
 2. Odznakę ustanowiono z myślą o zachęceniu do uprawiania turystyki i poznawania, walorów turystycznych, zabytków, historii oraz piękna powiatu mikołowskiego
 3. Odznaka jest trzystopniowa:
  • stopień brązowy,
  • stopień srebrny,
  • stopień złoty.
 4. Czas zdobywania poszczególnych stopni jest nieograniczony.
 5. Odznakę weryfikuje i przyznaje komisja weryfikacji odznaki przy Oddziale PTTK w Mikołowie, 43-190 Mikołów ul. Krakowska 2 tel.: (0-32) 226-54-60
 6. Odznaka jest odpłatna.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznaka jest indywidualna i może ją zdobywać osoba, która ukończyła 10 lat.
 2. Zdobywać ją można na wycieczkach pieszych, rowerowych, samochodowych na terenie Powiatu Mikołowskiego.
 3. Potwierdzenie odwiedzanych miejsc i obiektów wyszczególnionych w załączonym wykazie, należy dokonywać na oddzielnym arkuszu potwierdzeń lub w prowadzonej przez siebie kronice, przez odcisk pieczątki: szkół, kościołów, instytucji, sklepów itp., wpisując datę wycieczki.
 4. Odznaka może być zdobywana równolegle z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczej.

III. Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do komisji weryfikacji odznaki działającej przy Oddziale PTTK w Mikołowie.
 2. Regulamin odznaki krajoznawczej PTTK „Turysta Powiatu Mikołowskiego” został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Mikołowie uchwałą 21/XI/2005 w dniu 29.12.2005 i wchodzi w życie z dniem 01.01.2006r.

IV. W celu zdobywania poszczególnych stopni odznaki, kolejność grup zwiedzanych obiektów jest dowolna.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz miejscowości

 1. Borowa Wieś
 2. Bujaków
 3. Gardawice
 4. Gostyń
 5. Jamna
 6. Jaśkowice
 7. Kamionka
 8. Królówka
 9. Łaziska Dolne
 10. Łaziska Górne
 11. Łaziska Średnie
 12. Mikołów
 13. Mokre
 14. Mościska
 15. Ornontowice
 16. Orzesze
 17. Paniowy
 18. Reta Śmiłowicka
 19. Śmiłowice
 20. Woszczyce
 21. Wyry
 22. Zawada
 23. Zawiść
 24. Zazdrość
 25. Zgoń

Pierwsza grupa:

 • 5 miejscowości z wykazu
 • Miasto Mikołów i okolice:
  • Stary Rynek z ratuszem z 1870 r.
  • Neoromański kościół p.w. świętego Wojciecha
  • Kościół Matki Bożej Śnieżnej
  • Kościół Ewangelicko – Augsburski p.w. św. Jana
  • Kościół Drewniany p.w. św. Mikołaja - Borowa Wieś
  • Kościół drewniany p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła – Paniowy
  • Kościół p.w. św. Wawrzyńca – Mokre
  • Kościół p.w. św. Mikołaja – Bujaków
  • Instytut Mikołowski om. Rafała Wojaczka, Ul. Jana Pawła II 8/5
  • Szlak Turystyczny Czerwony: Starganiec – Jamna – Reta Śmiłowicka – Mikołów – Mokre Kolonia - Huta – Sośnia Góra – Bujaków – Chudów

Druga grupa:

 • 7 miejscowości z wykazu
 • Miasto Łaziska Górne i okolice:
  • Ratusz Łaziska Górne
  • Kościół p.w. M.b. Królowej Różańca świętego - Łaziska Górne
  • Kościół p.w. Męczeństwa Jana Chrzciciela - Łaziska Średnie
  • Kościół p.w. Niepokalanego Serca NMP - Łaziska Dolne
  • Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Wyry
  • Kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła – Gostyń
  • Muzeum Energetyki – Elektrownia Łaziska
  • Szlak Bunkrów: Mikołów Mokre – Łaziska Dolne Wierzysko – Wyry – Gostyń Pomnik

Trzecia Grupa:

 • 10 miejscowości z wykazu:
 • Miasto Orzesze i okolice:
  • Kościół p.w. św. Wawrzyńca – Orzesze
  • Kościół p.w. Nawiedzenia N. M. P. - Orzesze
  • Kościół Ewangelicko – Augsburski św. Ducha – Orzesze
  • Kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła – Woszczyce
  • Kościół p.w. św. Michała Archanioła – Ornontowice
  • Szlak okrężny wokół Powiatu Mikołowskiego: Mikołów – Kamionka – Jamna – Ośrodek Starganiec – Śmiłowice – Paniowy – Borowa Wieś – Bujaków – Ornontowice – Jaśkowice – Zawada - Zazdrość – Woszczyce – Królówka – Zgoń – Gostyń – Wyry – Mikołów.
help_outline