Turysta Ziemi Brzeskiej PTTK Brzeg

Aktywna S: 3
Regiony:  Opolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień I
Stopień I
Stopień II
Stopień II
Stopień III
Stopień III

Regulamin

Źródło 

1. Postanowienia ogólne

 1. PTTK Oddział Ziemi Brzeskiej ustanawia regionalną “Odznakę Turysta Ziemi Brzeskiej” (w skrócie OTZB).
 2. Celem odznaki jest:
  • zachęcanie turystów, szczególnie młodych do poznawania piękna i walorów turystycznych Brzegu i Ziemi Brzeskiej,
  • ułatwianie układania programów wycieczek,
  • upowszechnianie aktywnego krajoznawstwa w regionie
 3. OTZB może być noszona tylko przez osoby, którym została przyznana zgodnie z wymogami regulaminu.
 4. OTZB jest trzystopniowa o różnych wzorach graficznych dla kolejnych stopni

2. Zasady zdobywania odznaki

 1. OTZB może uzyskać każdy turysta, który ukończył 10 rok życia.
 2. Odznakę można uzyskiwać w określonej kolejności, po spełnieniu wymogów:
  1. Stopień I (tło zielone) – w ciągu jednego roku należy zwiedzić w Brzegu: zamek z Muzeum Piastów Śląskich, ratusz, kościół św. Mikołaja, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, parki miejskie, oraz co najmniej 3 pomniki przyrody.
  2. Stopień II (tło żółte) – w ciągu dwóch lat zwiedzić: Bąków, Brzezinę (kamień pamiątkowy budowy drogi), Grodków, Karłowice, Lewin Brzeski, Małujowice, Michałów, Ryczyn, Skorogoszcz, co najmniej 3 krzyże pokutne, dodatkowym atutem będzie prezentacja regionalnej legendy.
  3. Stopień III (tło białe) – w ciągu trzech lat zwiedzić: Głębocko, Kopice, Kościerzyce, Lubszę, Łosiów, co najmniej 3 rezerwaty przyrody, Stobrawski Park Krajobrazowy, Zawadno oraz Szlak średniowiecznych polichromii. Ponadto należy wziąć udział w przynajmniej jednej imprezie turystycznej organizowanej przez Oddział PTTK Ziemi Brzeskiej.
 3. Potwierdzenie wykonania wymogów na odznakę. Podstawą do ubiegania się o przyznanie OTZB jest samodzielnie wykonana dokumentacja, np. w postaci kroniki zawierającej notatki z trasy, pieczątki, opisy, bilety wstępu, fotografie itp.
 4. Dokumentację należy przedstawić Zespołowi Weryfikacyjnemu przy Oddziale PTTK Ziemi Brzeskiej celem zweryfikowania i przyznania odznaki danego stopnia.
 5. OTZB jest odpłatna, a cenę ustala organizator stosowną uchwałą.
 6. Regionalna “Odznaka Turysta Ziemi Brzeskiej” może być również przyznana honorowo osobom fizycznym lub instytucjom szczególnie zasłużonym w popularyzacji walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Brzeskiej

3. Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja naszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Brzegu
 2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Brzeskiej w Brzegu 15.02.1985 roku ze zmianami z 23.04.2007 roku.
help_outline