Turysta Ziemi Darłowskiej PTTK Koszalin

Aktywna S: 1
Regiony:  Zachodniopomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza "Turysta Ziemi Darłowskiej", zwana dalej "Odznaką" ustanowiona jest i przyznawana przez Zarząd Oddziału Koszalińskiego PTTK w Koszalinie od dnia 01.07.2006 r. Odznaka ma służyć przede wszystkim:
  • zachęceniu turystów do systematycznego poznawania piękna ziemi darłowskiej - zabytków kultury, przyrody i innych walorów turystyczno-krajoznawczych;
  • propagowaniu organizowania wycieczek zbiorowych, rodzinnych i indywidualnych;
  • stworzeniu możliwości zdobywania odznak PTTK osobom nie uprawiającym aktywnie turystyki kwalifikowanej.
 2. Odznaka może być noszona tylko przez osoby, którym została przyznana - zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu.
 3. dznaka "Turysta Ziemi Darłowskiej" jest odznaką stałą, jednostopniową.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobywać każdy po ukończeniu 12 roku życia. Odznakę można zdobyć po spełnieniu wymienionych niżej wymogów:
  • zwiedzając zabytki architektury z terenu miasta Darłowa (ujęte w wykazie);
  • odbywając wycieczki piesze "Szlakiem Nadmorskim" na trasie Darłowo - Dąbki i Darłowo – Jarosławiec.
 2. Odznaka może być zdobywana podczas imprez i wycieczek organizowanych przez PTTK, jak i inne organizacje, a także w trakcie wycieczek indywidualnych.
 3. Czasokres zdobywania odznaki wynosi 2 lata od chwili rozpoczęcia zdobywania norm.

III. Zasady przyznawania odznaki

 1. Po spełnieniu wymogów przewidzianych regulaminem, książeczki OTP lub zeszyt krajoznawczy przedkłada się w biurze Oddziału Koszalińskiego PTTK.
 2. Weryfikacji dokonuje Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w Koszalinie.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Koszalińskiego PTTK. Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 186 z dnia 19.08.1989 r. (odznaka została przejęta przez Oddział Koszaliński PTTK od dnia 01.07.2006).

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz obiektów zabytkowych miasta Darłowa

 • Zamek Książąt Pomorskich – XIV w.- rezydencja książąt w latach 1372-1653. Jedyny tej klasy obiekt zabytkowy zachowany na terenie b. województwa koszalińskiego.
 • Kościół NMP – XIV w.- gotycka bazylika orientowana z wyposażeniem; ambona barokowa z XVII w. bogato zdobiona, typ ambon pomorskich, organy – XVII w. barokowe, 27 głosów; ołtarz główny – XIX w. neobarok; freski – XIV w. - polichromia kwiatowa na sklepieniu prezbiterium; sarkofagi: Eryka - króla Danii, Szwecji i Norwegii oraz księcia pomorskiego; Elżbiety, żony Bogusława XIV, ostatniego Gryfity; Jadwigi, żony Ulryka szczecińskiego; zegar wieżowy – XVII w.; obrazy olejne - XVII/XVII w.; żyrandole mosiężne – XVIII w.
 • Kościół św. Gertrudy – XV w. - (na cmentarzu) gotyk skandynawski.
 • Brama Miejska – XIV w. - jedyna pozostałość murów obronnych miasta.
 • Ratusz Miejski – XVIII w. - barokowy z zachowanym starym portalem z 1657 roku.
 • Kościół św. Jerzego – XV w. - gotyk (przebudowany).
 • Kamienice miejskie - w rynku renesansowe, neo- i barokowe.
 • Dom pod Okrętem – XVII w. w rogu rynku.
 • Dom Jana z Maszewa – XV w. gotyk z renesansowym szczytem (u zbiegu ulic Morskiej i Powstańców Warszawskich) - najstarszy zachowany budynek mieszkalny.
 • Pomnik Rybaka – 1919 r. - proj. Gross - fontanna miejska.
 • Pomnik Zwycięstwa – 1961 r. - proj. Wiktor Tołkin.
 • Latarnia morska - XIX/XX w. (Darłówko).
help_outline