Turysta Ziemi Kaliskiej PTTK Kalisz

Aktywna S: 1
Regiony:  Wielkopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość Ziemi Kaliskiej - jej historii, tradycji, zabytków, kultury, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych.
 2. Odznaka jest jednostopniowa. Mogą ją zdobywać osoby, które ukończyły 7 rok życia.
 3. Odznakę przyznaje Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Kaliszu.
 4. Odznakę zdobywa się podczas wycieczek turystyczno-krajoznawczych zbiorowych lub indywidualnie.

II. Warunki zdobycia

 1. Podczas zdobywania Odznaki należy prowadzić dowolną kronikę zawierającą potwierdzenia zwiedzanych obiektów (odciski pieczątek, pieczęci siedzib parafii, kościołów, muzeów lub innych związanych z nazwą miejscowości, dopuszcza się wykonane samodzielnie zdjęcia obiektów lub filmy video - do których musi być dołączony spis - zeszyt zwiedzanych obiektów zgodnie z regulaminem).
 2. Potwierdzenia zwiedzanego obiektu mogą dokonać Instruktorzy Krajoznawstwa biorący udział w wycieczce.
 3. Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony.
 4. Punkty uszyskane za wycieczki krajoznawcze odbywane w ramach zdobywania odznaki Turysta Ziemi Kaliskiej mogą być zaliczane na odpowiednie odznaki krajoznawcze lub turystyki kwalifikowanej PTTK.
 5. Z podanego kanonu krajoznawczego obiektów Ziemi Kaliskiej należy wybrać i zwiedzić określoną w tabeli minimalną liczbę obiektów danego rodzaju. Liczbę zwiedzanych obiektów można przekraczać. Obowiązkowo należy zwiedzić Gołuchów, a w nim minimum 3 obiekty podane w kanonie, które zaliczane zostaną do ogólnej punktacji. Inne obiekty poza kanonem (f) zdobywający odznakę wybiera sam wg uznania, zwiedza je i zaznacza w kronice.
  Tematyka Ilość obiektów w kanonie Wymagana ilość obiektów
  a) Architektura 24 10
  b) Muzea 18 8
  c) Przyroda 15 8
  d) Miejsca Pamięci Narodowej 13 4
  e) Architektura współczesna 4 1
  f) Inne obiekty poza kanonem 0 4
  Razem 74 35
 6. Turysta, który spełnił wszystkie wymagania określone regulaminem i posiada właściwe potwierdzenia zwiedzanych obiektów, przedkłada kronikę lub film video Zespołowi Weryfikacyjnemu Odznaki w RPK w Kaliszu lub może przesłać pocztą na adres: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Kaliszu ul. Targowa 2 62-800 KALISZ - po weryfikacji turysta ma prawo odebrać osobiście zweryfikowaną kronikę z RPK w Kaliszu lub może otrzymać zwrot pocztą, po załączeniu zaadresowanej koperty i dołączeniu znaczków pocztowych.
 7. Po zweryfikowaniu wykonanych zadań Zespół Weryfikacyjny dokonuje wpisu w kronice odznaki. Wpis ten upoważnia do nabycia odznaki w Oddziałach PTTK obejmujących teren zdobywania odznaki.

III. Kanon obiektów krajoznawczych - do Odznaki Turysta Ziemi Kaliskiej

a) Architektura (24)
 • Antonin - pałac myśliwski
 • Biskupice Ołoboczne - kościół drewniany
 • Borzęciczki - pałac
 • Bralin - kościół "Na Pólku"
 • Chocz - kościół pokolegiacki
 • Dobrzyca - pałac
 • Jarocin - "Skarbczyk"
 • Kalisz - grodzisko Zawodzie
 • Kalisz - katedra
 • Kalisz - bazylika WNMP
 • Kotłów - kościół (romański)
 • Koźmin - zamek
 • Krotoszyn - kościół farny
 • Moja Wola - pałac
 • Ołobok - kościół pocysterski
 • Ostrów Wlkp. - kościół pw. NMP
 • Ostrzeszów - ruiny zamku
 • Radlin - kościół z kaplicą
 • Siemianice - pałac
 • Sobótka - pałac
 • Sulmierzyce - ratusz
 • Tursko - kościół późnobarokowy
 • Zduny - zesp. zabudowy
 • Żerków - kościół barokowy
b) Muzea (18)
 • Dobrzyca - Muzeum
 • Gołuchów - Muzeum Narodowe - zamek
 • Gołuchów - Muzeum Leśnictwa
 • Gołuchów - Muzeum Techniki Leśnej
 • Grabów n/Prosną - Izba Regionalna
 • Jarocin - Muzeum Regionalne
 • Kalisz - Muzeum Okręgowe
 • Kalisz - panorama miasta ratusz
 • Kępno - Muzeum Regionalne
 • Krotoszyn - Muzeum Regionalne
 • Lewków - Muzeum Wnętrz Pałacowych
 • Opatówek - Muzeum Historii Przemysłu
 • Ostrów Wlkp. - Muzeum Miasta Ostrowa
 • Ostrów Wlkp. - Muzeum i skansen pszczel.
 • Ostrzeszów - Muzeum Regionalne
 • Russów - Muzeum M. Dąbrowskiej
 • Russów - Skansen Wsi Kaliskiej
 • Śmiełów - Muzeum Narod. A. Mickiewicza
c) Przyroda (15)
 • Antonin - Ścieżka i rezerwat
 • Biadki - Rezerwat "Dąbrowa"
 • Dobrzyca - klon i platan
 • Gołuchów - zagroda żubrów
 • Gołuchów - Kamień św. Jadwigi
 • Gołuchów - park-arboretum
 • Kalisz - Park Miejski
 • Ostrzeszów - Bałczyna 278 m npm
 • Parzynów - Kobyla Góra 284 m npmP
 • Przygodzice - Park Kraj. Dolina Baryczy
 • Rożdżały - Dolina rzeki Swędrni
 • Smoszew - Rezerwat Dąbrowa
 • Trzcieliny - punkt obserwacji ptaków
 • Warszówka - zespół dębów
 • Żerków - Park Kraj. Żerk.-Czeszew.
d) Miejsce Pamięci Narodowej (10)
 • Boczków - pomnik powst. wlkp.
 • Jarocin - pomnik powst. wlkp.
 • Kalisz - cmentarz tyniecki
 • Kalisz - cmentarz żołnierski
 • Koźmin - pomnik walk woln.
 • Krotoszyn - pomnik powst. wlkp.
 • Nowe Skalmierzyce - pomnik powst. wlkp.
 • Ostrów Wlkp. - stary cmentarz
 • Ostrów Wlkp. - pomnik powst. wlkp.
 • Ostrzeszów - pomnik powst. wlkp.
e) Obiekty i architektura współczesna (4)
 • Michałków - Aeroklub-lotnisko
 • Mikstat - maszt wieży TV
 • Potarzyca - Gimnazjum-planetarium
 • Szałe - zapora na Pokrzywnicy

IV. Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja regulaminu ROK PTTK "Turysta Ziemi Kaliskiej" należy do RPK PTTK w Kaliszu.
 2. Posiadacze Odznak I, II, III "Turysta Ziemi Kaliskiej", którzy zdobyli w/w odznakę do 30.06. 2000 r. wg regulaminu z dnia 26.10.1977 r. i ze zmianami z 18.11.1978 r. i 27.11.1993 r. mogą rozpocząć zdobywanie Odznaki Turysta Ziemi Kaliskiej wg nowego regulaminu.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez Kolegium Instruktorów Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Kaliszu w dniu 26 czerwca 2000 r. (Uchwała nr 1/2000). regulamin w powyższej formie obowiązuje od 01.07.2000 r.
help_outline