Turysta Ziemi Kościańskiej PTTK Kościan

Aktywna S: 1
Regiony:  Wielkopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia ogólne

 1. Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK „Turysta Ziemi Kościańskiej” ustanowiona została w celu popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na Ziemi Kościańskiej oraz upowszechnienia znajomości jej historii, tradycji, zabytków, kultury, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych.
 2. Odznaka jest jednostopniowa. Mogą ją zdobywać osoby, które ukończyły 7 rok życia.
 3. Odznakę przyznaje Komisja Weryfikacyjna Odznaki przy Oddziale PTTK w Kościanie.
 4. Odznakę zdobywa się podczas wycieczek turystyczno-krajoznawczych zbiorowych lub indywidualnie.
 5. Odznaka przedstawia najstarszą pieczęć herbową Kościana zachowaną na dokumentach z lat 1396-1397, 1401 i 1408.

II. Warunki zdobycia

 1. Podczas zdobywania odznaki należy prowadzić dowolną dokumentację zawierającą nazwy zwiedzanych miejscowości oraz potwierdzenia ich zwiedzenia w postaci pieczęci dowolnych instytucji z danej miejscowości (można w tym celu skorzystać np. z książeczek Odznaki Turystyki Pieszej lub Kolarskiej Odznaki Turystycznej PTTK). Potwierdzenie zwiedzenia można uzyskać także od przodownika turystyki kwalifikowanej oraz instruktora krajoznawstwa PTTK, jeśli brał udział w wycieczce.
 2. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 3. Aby zdobyć odznakę należy zwiedzić wszystkie miejscowości z części podstawowej Kanonu Krajoznawczego Ziemi Kościańskiej oraz co najmniej 15 miejscowości z części uzupełniającej Kanonu Krajoznawczego Ziemi Kościańskiej (przy miejscowościach podane są obiekty, które warto zobaczyć).
 4. Turysta, który spełnił wszystkie wymagania określone regulaminem, przedkłada dokumentację Komisji Weryfikacyjnej Odznaki w Oddziale PTTK w Kościanie – 64-000 Kościan, Wały Żegockiego 2, osobiście lub pocztą. Po weryfikacji turysta ma prawo odebrać zweryfikowaną dokumentację osobiście lub może otrzymać zwrot pocztą, po załączeniu zaadresowanej do siebie koperty i dołączeniu znaczków pocztowych.
 5. Po zweryfikowaniu treści dokumentacji Komisja Weryfikacyjna dokonuje wpisu, który upoważnia do nabycia odznaki w Oddziale PTTK w Kościanie.

III. Kanon Krajoznawczy Ziemi Kościańskiej

A. Część podstawowa
 • Kościan - kościół parafialny p. w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, muzeum regionalne, obwarowania miejskie, kościół Św. Ducha, kościół Pana Jezusa, zespół d. klasztoru Bernardynów
 • Czempiń - zespół pałacowo-parkowy (okazałe lipy), pomnik przyrody – dąb szypułkowy, kościół parafialny p. w. Michała Archanioła
 • Krzywiń - kościół parafialny p. w. św. Mikołaja, dwa wiatraki koźlaki
 • Śmigiel - kościół parafialny p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii, kościół św. Wita, zabytkowa kolejka wąskotorowa, zespół wiatraków, dawny cmentarz protestancki
 • Kopaszewo - zespół pałacowo-parkowy (pałac, kaplica), ochronka, pomniki przyrody: dęby szypułkowe, aleja platanowa
 • Lubiń - zespół klasztorny Benedyktynów, kościół św. Leonarda, pomnik przyrody: kasztanowiec biały
 • Racot - zespół pałacowo-parkowy, kościół parafialny p. w. św. Stanisław Kostki, pomnik przyrody: aleja lipowa Jabłonowskich
 • Turew - zespół pałacowo-parkowy, pomniki przyrody: dąb szypułkowy „Dezydery” i inne
B. Część uzupełniająca
 • Bonikowo - kościół parafialny p. w. św. Mikołaja, grodzisko (1,5 km od wsi)
 • Boszkowo - ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Dominickim
 • Bronikowo - zespól pałacowo-parkowy, kościół parafialny p. w. św. Franciszka z Asyżu, okazałe: platan klonolistny, dąb szypułkowy
 • Bruszczewo - osada z wczesnej epoki brązu
 • Bucz - kościół parafialny p. w. św. Barbary, zespół pałacowo-parkowy, rezerwat przyrody „Jezioro Trzebidzkie” (ok. 1,5 km od wsi), pomnik przyrody – lipa drobnolistna
 • Choryń - dwór, oficyna, kościół parafialny p. w. św. Katarzyny, dzwonnica
 • Cichowo - skansen „Soplicowo”, dwór, pomnik przyrody – lipa drobnolistna
 • Cykowo - pałac, okazała lipa drobnolistna
 • Czacz - kościół parafialny p. w. św. Michała Archanioła, pałac, zajazd, grodzisko, pomnik przyrody - platan klonolistny
 • Czerwona Wieś - kościół parafialny p. w. św. Idziego, pałac, rezerwat przyrody jałowców (ok. 1,5 km od wsi)
 • Głuchowo - kościół parafialny p. w. św. Katarzyny, pałac, okazały kasztanowiec
 • Górka Duchowna - kościół parafialny p. w. Matki Boskiej Pocieszenia
 • Górsko - galeria rzeźby ptaków Przemęckiego Parku Krajobrazowego
 • Gorzyczki - pałac, dworek, pomniki przyrody – platan klonolistny, dęby szypułkowe
 • Gryżyna - kościół parafialny p. w. św. Barbary, lodownia, dwór, ruiny kościoła św. Marcina (1 km od wsi)
 • Jarogniewice - zespół pałacowo-parkowy, okazałe dęby szypułkowe
 • Jerka - dworek Wańkowiczów, wiatrak
 • Jezierzyce - głaz granitowy (obwód 1340 cm, dł. 480 cm, szer. 280 cm), okazały dąb szypułkowy
 • Jurkowo - dwór, kościół filialny p. w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
 • Kamieniec - kościół parafialny p. w. św. Wawrzyńca, pałac, grodzisko, okazały dąb szypułkowy
 • Karczewo - pałac, spichlerz, okazały dąb szypułkowy
 • Kobylniki - dwór, oficyna dworska, okazałe: platan klonolistny, perłowiec japoński
 • Kokorzyn - pałac, okazałe: dęby szypułkowe, lipy drobnolistne
 • Konojad - kościół parafialny p. w. św. Andrzeja
 • Kotusz - kościół, grodzisko – „szwedzkie szańce” (1,5 km od wsi)
 • Kurowo - dwór, okazałe dęby szypułkowe
 • Łęki Wielkie - kościół parafialny p. w. św. Katarzyny, kurhany z okresu kultury unietyckiej
 • Manieczki - dwór – Muzeum gen. J. Wybickiego
 • Mikoszki - dwór, kaplica p. w. Najświętszej Panny Marii Nieustającej Pomocy
 • Morownica - zespół parkowo-pałacowy, okazałe: topola biała, dąb szypułkowy
 • Nielęgowo - dwór, dawna stacja turystyczna „Paryż”
 • Nietążkowo - zespół dworski, pomnik przyrody – lipa drobnolistna
 • Nowy Dębiec - ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Wonieść
 • Olejnica - ośrodek wypoczynkowy, skupisko żywotników olbrzymich (ok. 1 km od wsi), rezerwaty przyrody: „Torfowisko nad Jeziorem Świętym” (ok. 1,5 km od wsi), „Wyspa konwaliowa” (ok. 2,5 km od wsi)
 • Parsko - zespół dworski, kaplica – mauzoleum rodziny von Gersdorff, okazałe: lipa drobnolistna, dąb szypułkowy
 • Parzęczewo - kościół parafialny p. w. św. Michała Archanioła, pałac, okazały miłorząb dwuklapowy
 • Pianowo - dwór, okazały dąb szypułkowy
 • Prochy - kościół parafialny p. w. św. Mikołaja, dwór
 • Przemęt - zespół klasztorny Cystersów, pomnik przyrody – jesion wyniosły
 • Rakoniewice - domy podcieniowe w rynku, kościół poewangelicki – Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa PTTK, pałac
 • Rąbiń - kościół parafialny p. w. św. Piotra i Pawła, nekropolia Chłapowskich, tablice Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej, kapliczka w lesie (ok. 3 km od wsi)
 • Robaczyn - dawny cmentarz ewangelicki (brama, kaplica, kartusze herbowe)
 • Rogaczewo Małe - wystawa przyrodnicza Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego, dwór, pomniki przyrody – grupa dębów szypułkowych
 • Sepno - dwór, okazały dąb szypułkowy
 • Siekowo - pałac, okazałe: dąb szypułkowy, wiąz szypułkowy
 • Sokołowice - dwór, park
 • Spławie - zespół pałacowo-parkowy w ruinie, okazałe: wiąz szypułkowy, lipa szerokolistna
 • Stara Przysieka Druga - zespół dworski, pomniki przyrody – olsze czarne
 • Stare Bojanowo - kościół parafialny p. w. św. Bartłomieja, dwór, okazała lipa drobnolistna
 • Stare Oborzyska - kościół parafialny p. w. Najświętszej Panny Marii Pocieszenia i św. Mikołaja, dwór, pomnik przyrody – dąb szypułkowy
 • Stare Popowo - dwór, pomniki przyrody – cis pospolity, dąb szypułkowy
 • Stary Białcz - kościół parafialny p. w. Wszystkich świętych, okazała lipa
 • Stary Gołębin - kościół parafialny p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, aleja platanów
 • Szczepowice - pałac, okazałe dęby szypułkowe
 • Ujazd - zespół dworski, obelisk, okazały platan
 • Wielichowo - kościół parafialny p. w. św. Marii Magdaleny, pałac, okazały jawor
 • Wilkowo Polskie - kościół parafialny p. w. św. Jadwigi, pałac, aleja lip drobnolistnych
 • Witosław - rezerwat przyrody „Ostoja żółwia błotnego” (1,5 km od wsi), dwór, pomniki przyrody – platan klonolistny, dęby
 • Wławie - rzeźby ludowego twórcy p. Nejranowskiego
 • Włoszakowice - pałac, kościół, pomnik przyrody – platan klonolistny
 • Wonieść - kościół parafialny p. w. św. Wawrzyńca, zespół pałacowo-parkowy
 • Wyskoć - kościół parafialny p. w. św. Andrzeja Apostoła, pomnik przyrody – dąb szypułkowy
 • Zielęcin - kościół filialny p. w. św. Klemensa
 • Ziemin - kopalnia kruszywa, jeden z najwyżej położonych punktów ziemi kościańskiej
 • Żegrowo - zespół pomników przyrody – dęby szypułkowe

IV. Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja regulaminu ROK PTTK „Turysta Ziemi Kościańskiej” należy do Oddziału PTTK w Kościanie.
 2. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Kościanie w dniu 30.03.2006 r. i obowiązuje od 1.04.2006 r.
help_outline