Turysta Ziemi Lubuskiej PTTK Zielona Góra

Aktywna S: 4
Regiony:  Lubuskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło 
 1. Zarząd Oddziału PTTK w Zielonej Górze, dla spopularyzowania walorów krajoznawczych, historycznych i turystycznych Regionu, w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Lubuskiego, ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą "Turysta Ziemi Lubuskiej".
 2. Odznaka posiada cztery stopnie:
  • brązowy
  • srebrny
  • złoty
  • za wytrwałość
 3. Dla poszczególnych stopni wymagane jest uzyskanie następującej liczby punktów:
  • brązowa - 100
  • srebrna - 100
  • złota - 100
  • za wytrwałość - 100
 4. Odznakę przyznaje się turyście, który na obszarze Ziemi Lubuskiej, w jej historycznych granicach, odbył wycieczki krajoznawcze w dowolnej dyscyplinie i zgromadzi odpowiednią ilość punktów.
 5. 1 punkt do odznaki odpowiada 1 punktowi zaliczonemu na OTP, MOT, KOT lub 3 punktom na ŻOT i TOK. Punkty zdobywa się zgodnie z regulaminami ww. odznak. Dzieci poniżej określonego w regulaminach wieku uprawniającego do zdobywania poszczególnych odznak mogą zdobywać odznakę pod opieką dorosłych.
 6. Każda wycieczka winna być potwierdzona w dowolny, nie budzący wątpliwości sposób.
 7. Przebytą trasę i zgromadzone punkty notuje się na karcie potwierdzeń terenowych, którą należy przedstawić do weryfikacji z ZO PTTK w Zielonej Górze przy ul. Kupieckiej 15 po spełnieniu wymogów na każdy stopień odznaki.
 8. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 9. Okres zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nie określony.
 10. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.
 11. Nadwyżka punktów nie jest zaliczana na następny stopień odznaki.
 12. Odznakę można zdobywać wraz z innymi odznakami turystycznymi.
 13. Odznakę można zdobyć odpłatnie w siedzibie ZO PTTK w Zielonej Górze ul. Kupiecka 15
 14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do ZO PTTK w Zielonej Górze
help_outline