Turysta Ziemi Nadnoteckiej PTTK Piła

Aktywna S: 1
Regiony:  Wielkopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)

Odznaka została ustanowiona przez ZW PTTK w Pile dn. 13.03.1979r. w jednym stopniu a zweryfikowana Uchwałą nr 6/2001 z dnia 29.03.2001r ZO PTTK w Pile.

 1. Odznaka w kształcie nieregularnego prostokąta o wymiarach 32 x 25 mm przedstawia zarys obszaru umownie zwanego Ziemią Nadnotecką. W środku na brązowym tle zarys rzeki Gwdy i Noteci, większych kulminacji terenowych oraz miejscowości: PIŁA, UJŚCIE, CHODZIEŻ, CZARNKÓW. Na otoku w jasnoniebieskiej emalii napisy: PTTK, TURYSTA ZIEMI NADNOTECKIEJ. Po lewej popiersie Stanisława Staszica w profilu w prawo. Odznaka mocowana jest na słupek z nakrętką.
 2. Wzór odznaki i projekt regulaminu opracował Wojciech Kicman.
 3. Odznakę wykonano w 1978r w Rzemieślniczej Spółdzielni Wielobranżowej w Śremie (Andrzej Ciastkowski), w Spółdzielni Rzemieślniczej UNIREM w Katowicach (Henryka Musiał) w ilości 765 sztuk oraz w 2001r 500 sztuk w Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Usługowym POLMET w Częstochowie (Włodzimierz Turemka).
 4. Do 31.12.2000r. nadano łącznie 609 odznak. Pierwszą odznakę przyznano kol. Mirosławowi Nowakowi z Chodzieży w dniu 22.09.1979r.

I. Część ogólna

 1. Odznaka jest jednostopniowa, może ją zdobyć każdy, kto ukończył 10 lat i spełnił wymogi zawarte w części szczegółowej regulaminu
 2. Czas zdobywania odznaki – 2 lata.
 3. Punkty uzyskane w trakcie zdobywania odznaki „Turysta Ziemi Nadnoteckiej” mogą być zaliczane na jakąkolwiek inną odznakę turystyki kwalifikowanej zgodnie z regulaminem jej zdobywania.
 4. Zaliczenia na odznakę „Turysta Ziemi Nadnoteckiej” potwierdzone przez przodownika turystyki kwalifikowanej lub przez uzyskanie pieczątek na trasie wycieczki notuje się w karcie zdobywania odznaki.
 5. Weryfikację przeprowadza oraz odznakę przyznaje Oddział PTTK 64-920 Piła ul. Śródmiejska 12, który jednocześnie prowadzi centralny rejestr zdobytych odznak.
 6. Odznaki wydaje się za okazaniem zweryfikowanej karty zdobywania odznaki stanowiącej zarazem legitymację.

II. Część szczegółowa

W celu zdobycia regionalnej odznaki „Turysta Ziemi Nadnoteckiej” należy spełnić wymogi wg pkt. 1-3 lub pkt. 4.

 1. Zwiedzić przynajmniej jedno z następujących muzeów:
  1. Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile ul. Browarna 5,
  2. Muzeum Stanisława Staszica w Pile ul Browarna 18,
  3. Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im.Wiktora Stachowiaka w Trzciance ul. Żeromskiego 36
  4. Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie Wroniecka 32
 2. Zwiedzić przynajmniej dwa z następujących rezerwatów przyrody:
  1. „Kuźnik” k / Piły – przyrodniczo – krajoznawczy,
  2. „Wilcze Błota” k / Czarnkowa – torfowiskowy,
  3. „Zielona Góra” k / Osieka n/Notecią – leśny,
  4. „Torfowisko Kaczory” k / Kaczor – torfowiskowy
  5. „Czapliniec Kużnicki” k / Czarnkowa – faunistyczny,
  6. „Źródliska Flinty” k / Chodzieży - leśny,
  7. „Smolary” k / Płytnicy - torfowiskowy.
 3. Odbyć przynajmniej cztery z niżej podanych wycieczek, w czasie trwania, których należy dotrzeć do jednego z głazów narzutowych:
  1. Chodzież – j. Strzeleckie – (głaz narzutowy) – góra Gontyniec (192 m npm) – Oleśnica – j. Strzeleckie – Chodzież – szlak czerwony i żółty 15 km,
  2. Piła – góra Dąbrowa (207 m npm) – Skrzatusz – szlak niebieski 13 km,
  3. Piła – Kuźnica Pilska – rezerwat „Kuźnik”– Leśnictwo Czapla – Stara Łubianka – szlak niebieski i czarny – 12 km,
  4. Białośliwie – Atanazyn – „Zaczarowana Karoca” (głaz narzutowy) – 10 km,
  5. Margonin – j. Margonińskie – „Zaklęta Karczma” (głaz narzutowy) – szosą do Margonina – 4 km,
  6. Miasteczko Krajeńskie (grób Michała Drzymały) – góra Rzadkowska – j. Kopcze – Kaczory – 12 km,
  7. Piła – Koszyce – rezerwat „Kuźnik” – Piła – 10 km,
  8. Trzcianka – j Długie – Straduń – j. Straduńskie – Smolarnia – szlak żółty 10 km,
  9. Lubasz – wzgórze 126 – Goraj Zamek – Czarnków – szlak zielony 15 km,
  10. Piła – rezerwat „Kuźnik” – Gładyszewo – Dolaszewo PKP – Stobno – Motylewo – Leszków Piła – szlak rowerowy żółty 38 km,
  11. Leszków PKP – cmentarz z I i II wojny światowej - cmentarz choleryczny – okresowy staw - Kalina – szlak rowerowy zielony 20 km.
  12. Trzcianka – Rychlik – Jędrzejewo – Kuźnica Czarnkowska – (głaz narzutowy 2 km w bok od szlaku w kierunku na Trzciankę) – Radolin – Biała - Trzcianka – szlak rowerowy czerwony 57 km.
 4. Wziąć udział w spływie kajakowym rzeką Gwdą na odcinku Lędyczek – Ujście przy równoczesnym zwiedzaniu miasta Piły (w tym Muzeum Okręgowe im. St. Staszica).
help_outline