Turysta Ziemi Opatowskiej PTTK Opatów

Aktywna S: 3
Regiony:  Świętokrzyskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło 
 1. Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Turysta Ziemi Opatowskiej” zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Zarząd Oddziału PTTK w Opatowie dla uczczenia 50-lecia działalności PTTK.
 2. Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację walorów krajoznawczych i tradycji historycznych Ziemi Opatowskiej.
 3. Odznakę zdobywa się przez udział w imprezach turystyki kwalifikowanej (piesza, rowerowa, motorowa).
 4. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny, złoty.
 5. W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.
 6. Dla zdobycia odznaki w stopniu brązowym należy spełnić jeden z dwóch poniższych wymogów:
  • zwiedzić 10 dowolnych miejscowości z załączonego wykazu i wziąć udział w dwóch imprezach kulturalnych odbywających się na Ziemi Opatowskiej. Imprezy kulturalne to wybrane przez zdobywającego odznakę z Kalendarza Imprez Turystycznych, Kulturalnych i Rekreacyjno-Sportowych Województwa świętokrzyskiego wydawanego co roku przez Urząd Marszałkowski w Kielcach,
  • zwiedzić 10 miejscowości z wykazu, w tym 5 obowiązkowo: Opatów, Ptkanów k/Opatowa, Sandomierz, Tarłów, Ujazd.
 7. Dla zdobycia odznaki w stopniu srebrnym należy zwiedzić kolejne 10 miejscowości z wykazu oraz spełnić jeden z poniższych wymogów:
  • wziąć udział w Jarmarku Opatowskim i zwiedzić podziemia Opatowskie,
  • przejść niebieski szlak turystyczny na odcinku Gołoszyce – Opatów.
 8. Dla zdobycia odznaki w stopniu złotym należy zwiedzić 10 z pozostałych miejscowości z wykazu oraz spełnić dwa z pośród trzech poniższych wymogów:
  • przejść niebieski szlak turystyczny na odcinku Opatów – Dwikozy,
  • przejść czerwony szlak turystyczny na odcinku Gołoszyce – Annopol,
  • złożyć 10 fotografii formatu 15x21 obiektów architektury. W/w zdjęcia przechodzą na własność Pracowni Krajoznawczej Oddziału PTTK w Opatowie.
 9. Poświadczenie udziału w imprezach, przejście szlaku turystycznego i pobyt w miejscowościach należy dokonać w książeczkach uprawianej dyscypliny turystycznej (OTP, KOT, MOT) dowolną pieczątką miejscowości lub organizatora.
 10. Za wybitne zasługi w popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na Ziemi Opatowskiej Zarząd Oddziału PTTK w Opatowie może przyznać odznakę w stopniu złotym honorowo.
 11. Weryfikację Odznaki prowadzi Oddział PTTK w Opatowie Plac Obrońców Pokoju 18, 27-500 Opatów, tel. (0-prefiks-15) 868-27-78.
 12. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału PTTK w Opatowie.

Załącznik 1

Źródło 

Wykaz miejscowości do zwiedzania

 • Baćkowice,
 • Bidziny,
 • Bodzechów,
 • Bałtów,
 • Ćmielów,
 • Czyżów Szlachecki,
 • Gierczyce,
 • Gliniany,
 • Gorlice,
 • Góry Pęchowskie k/Klimontowa,
 • Iwaniska,
 • Janowice,
 • Karwów,
 • Mleczanów,
 • Klimontów,
 • Konary,
 • Koprzywnica,
 • Krzemionki Opatowskie,
 • Momin,
 • Małoszyce,
 • Międzygórz,
 • Nagorzyce,
 • Nikisiałka Mała,
 • Opatów,
 • Ossolin,
 • Ożarów,
 • Ptkanów k/Opatowa,
 • Sandomierz,
 • Skotniki,
 • Sobótka,
 • Stodoły,
 • Sulisławie,
 • Tarłów,
 • Trójca,
 • Tudorów,
 • Ujazd,
 • Witosławska Góra,
 • Włostów,
 • Wojciechowice,
 • Zawichost.
help_outline