Turysta Ziemi Pleszewskiej PTTK Pleszew

Aktywna S: 1
Regiony:  Wielkopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

 1. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość Ziemi Pleszewskiej - jej historii, tradycji, zabytków, kultury, osiągnięć dnia dzisiejszego, perspektyw rozwoju, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych.
 2. Odznaka jest jednostopniowa. Można zdobywać ją po ukończeniu 10 roku życia podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych na terenie powiatu pleszewskiego, uprawiając dowolny rodzaj turystyki. Czas zdobywania odznaki nie jest ograniczony.
 3. Odznaka może być przyznana po spełnieniu następujących warunków:
  1. obowiązuje przejście 5 km oznakowanym szlakiem turystycznym,
  2. zwiedzenie w czasie tych wycieczek ogółem 25 obiektów w tym:
   • czterech zabytków architektury murowanej,
   • trzech zabytków budownictwa drewnianego,
   • dwóch muzeów
   • trzech miejsc pamięci narodowej
   • dwóch pomników przyrody
   • trzech parków zabytkowych
 4. W okresie zdobywania odznaki obiekt nie może być zaliczany więcej niż jeden raz.
 5. Punkty zdobywane za wycieczki odbywane w ramach zdobywania odznaki "Turysta Ziemi Pleszewskiej" mogą być zaliczane na odpowiednie odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK. Osoba, która zdobyła Regionalną Odznakę Krajoznawczą "Turysta Ziemi Pleszewskiej", spełniła również wymagania na Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK w stopniu brązowym i może mieć te odznakę przyznaną.
 6. Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w Oddziale PTTK Pleszew książeczki wycieczek krajoznawczych lub samodzielnie prowadzonej kroniki, zawierającej potwierdzenia zwiedzanych obiektów lub miejsc.
 7. Potwierdzeń przebycia trasy lub zwiedzania obiektu, miejsca, w kronice dokonują:
  • kierownik wycieczki lub uczestniczący w wycieczce instruktor krajoznawstwa,
  • przodownik turystyki kwalifikowanej,
  • kustosze i administracja w zwiedzanych obiektach,
  • napotkane po drodze instytucje państwowe, społeczne lub prywatne, potwierdzając w kronice swoją pieczęcią (np. urząd gminy, sołtys, sklep, kiosk itp.).
 8. Odznakę przyznaje Zespół Weryfikacyjny Oddziałowej Komisji Krajoznawczej PTTK w Pleszewie, dokonując odpowiedniego wpisu. Wpis ten upoważnia do nabycia odznaki w Oddziale PTTK Pleszew.
 9. Interpretacja Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK "Turysta Ziemi Pleszewskiej" należy do Oddziału PTTK Pleszew.
 10. Odznaka została ustanowiona przez Komisję Krajoznawczą uchwałą Zarządu Oddziału PTTK Pleszew nr 2/2003 z dnia 07.01.2003 r. w 720 rocznicę powstania Pleszewa.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2003 roku.

Załącznik 1

Źródło 

Rozmieszczenie obiektów do zwiedzania

Zabytki architektury murowanej
Kościoły
 • Broniszewice,
 • Brzezie,
 • Chocz,
 • Dobrzyca,
 • Gołuchów,
 • Grodzisko,
 • Jedlec,
 • Karmin,
 • Kościelna Wieś,
 • Koźminiec,
 • Kuczków,
 • Lutynia,
 • Pleszew,
 • Strzydzew,
 • Szymanowice,
 • Tursko,
 • Wieczyn.
Pałace
 • Broniszewice,
 • Chorzew,
 • Czechel,
 • Dobrzyca,
 • Fabianów,
 • Gołuchów,
 • Grab,
 • Kuczków,
 • Pleszew,
 • Taczanów,
 • Trzebowa,
 • Żegocin.
Dwory
 • Borucin,
 • Bronów,
 • Brzezie,
 • Czermin,
 • Kajew,
 • Karmin,
 • Kowalew,
 • Krzywosądów,
 • Kuchary,
 • Lenartowice,
 • Lutynia,
 • Marszew,
 • Pieruchy,
 • Psienie Ostrów,
 • Skrzypnia,
 • Sośnica,
 • Suchorzew,
 • Wszołów.
Inne
 • Chocz,
 • Czermin,
 • Dobrzyca,
 • Gołuchów,
 • Kowalew,
 • Pleszew,
 • Robaków.
Zabytki budownictwa drewnianego
Kościoły
 • Czermin,
 • Dobrzyca,
 • Kucharki,
 • Kuchary,
 • Lenartowice,
 • Pleszew,
 • Sośnica,
 • Żegocin.
Wiatraki
 • Galew,
 • Kościelna Wieś,
 • Krzywosądów,
 • Leszczyca,
 • Nowa Kaźmierka,
 • Rokutów,
 • Sośniczka,
 • Tursko,
 • Wieczyn,
 • Wronów,
 • Żegocin.
Muzea:
 • Dobrzyca i Gołuchów - Oddziały Muzeum Narodowego w Poznaniu
 • Gołuchów - Muzeum Leśnictwa
 • Pleszew - Muzeum Regionalne
Miejsca pamięci narodowej
 • Białobłoty,
 • Dobrzyca,
 • Gołuchów,
 • Jedlec,
 • Kościelna Wieś,
 • Łaszew,
 • Pleszew,
 • Sośnica.
Pomniki przyrody
 • Bronów,
 • Dobrzyca,
 • Fabianów,
 • Gołuchów,
 • Jedlec,
 • Karmin,
 • Kuchary,
 • Lutynia.
Parki zabytkowe
 • Bronów,
 • Brzezie,
 • Chorzew,
 • Kowalew,
 • Marszew,
 • Taczanów,
 • Gołuchów,
 • Czechel,
 • Kuchary,
 • Szkudła,
 • Tursko,
 • Wszołów,
 • Czermin,
 • Broniszewice,
 • Grab,
 • Skrzypnia,
 • Żegocin,
 • Dobrzyca,
 • Czarnuszka,
 • Fabianów,
 • Karmin,
 • Lutynia,
 • Sośnica.
Piesze znakowane szlaki turystyczne
 1. Pleszew - Lutynia - Dobrzyca, znaki żółte, 18 km
 2. Pleszew - Lenartowice - Tursko, znaki żółte, 14 km
 3. Gołuchów - Kuchary, znaki niebieskie, 7,1 km
 4. Gołuchów - Kucharki - Sobótka, znaki żółte, 16,6 km
 5. Gołuchów - Tursko - Grodzisko, znaki czerwone, 14,2 km
 6. Grodzisko - Żegocin - Grab, znaki czerwone, 18,3 km
help_outline