Turysta Ziemi Rybnickiej PTTK Rybnik

Aktywna S: 3
Regiony:  Śląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznakę „Turysta Ziemi Rybnickiej” ustanawia Zarząd Oddziału PTTK w Rybniku.
 2. Celem odznaki jest popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa oraz wiedzy o Ziemi Rybnickiej, jej historii, zabytkach kultury, pomnikach przyrody, miejscach martyrologii i osiągnięciach gospodarczych.
 3. Odznaka TZR jest ustanowiona w trzech stopniach: brązowym, srebrnym i złotym.
 4. Nadawanie odznaki następuje przez weryfikację odpowiedniego stopnia w książeczce odznaki.

II. WARUNKI ZDOBYCIA ODZNAKI

 1. O uzyskanie odznaki TZR mogą ubiegać się osoby, które ukończyły ósmy rok życia. Osoby niepełnoletnie powinny mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej.
 2. Odznakę TZR w stopniu brązowym może uzyskać osoba, która:
  • zwiedziła 15 miejscowości Ziemi Rybnickiej na wycieczkach w różnej formie turystyki kwalifikowanej (pieszej, rowerowej etc.) według wykazu stanowiącego załącznik do regulaminu
  • zwiedziła Muzeum w Rybniku oraz miasto Rybnik
  • przebyła 2 znakowane szlaki turystyczne na terenie Ziemi Rybnickiej według wykazu
 3. Odznakę TZR w stopniu srebrnym może uzyskać osoba, która:
  • zdobyła odznakę w stopniu brązowym
  • zwiedziła 20 kolejnych miejscowości Ziemi Rybnickiej na wycieczkach w różnej formie turystyki kwalifikowanej (pieszej, rowerowej etc.) według wykazu stanowiącego załącznik do regulaminu
  • zwiedziła Muzeum w Żorach oraz miasto Żory
  • przebyła 2 kolejne szlaki turystyczne Ziemi Rybnickiej według wykazu
 4. Odznakę TZR w stopniu złotym może uzyskać osoba, która:
  • zdobyła odznakę w stopniu brązowym i srebrnym
  • zwiedziła kolejne 35 miejscowości Ziemi Rybnickiej na wycieczkach w różnej formie turystyki kwalifikowanej (pieszej, rowerowej etc.) według wykazu stanowiącego załącznik do regulaminu
  • przebyła 3 kolejne szlaki turystyczne Ziemi Rybnickiej według wykazu.
 5. Potwierdzenia do odznaki TZR należy zbierać w książeczce TZR wydanej przez Oddział PTTK w Rybniku. Możliwe jest prowadzenie własnego dzienniczka lub kroniki, w której potwierdzeniem pobytu będzie odcisk pieczątki z nazwą miejscowości lub zdjęcie na tle charakterystycznego obiektu w danej miejscowości.
 6. Książeczkę weryfikuje komisja weryfikacyjna powołana przez Zarząd Oddziału PTTK w Rybniku, a odznakę przyznaje ZO. W przypadkach budzących wątpliwość członkowie komisji weryfikacyjnej lub członkowie ZO PTTK w Rybniku mogą przeprowadzić rozmowę sprawdzającą.
 7. Odznaka TZR jest zdobywana na terenie Ziemi Rybnickiej podczas indywidualnych wędrówek lub na wycieczkach prowadzonych przez przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa i opiekunów SKKT - PTTK, którzy mają prawo potwierdzania odbytych wycieczek w ilości nie przekraczającej 30% wymaganych potwierdzeń dla danego stopnia odznaki.
 8. Osoba ubiegająca się o przyznanie odznaki składa wypełnioną książeczkę w siedzibie Oddziału PTTK w Rybniku lub drogą korespondencyjną za załączeniem znaczków pocztowych i zaadresowanej koperty zwrotnej na list jak przy nadaniu.
 9. Wykreślony

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Załącznikami do Regulaminu są:
  • wykaz miejscowości Ziemi Rybnickiej
  • spis znakowanych szlaków turystycznych Ziemi Rybnickiej
 2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Rybniku.
 3. Dotychczasowa odznaka w stopniu małym jest równoznaczna z aktualną odznaką w stopniu brązowym, a odznaka w stopniu dużym jest równoznaczna z aktualną odznaką w stopniu srebrnym.
 4. Regulamin przyjęty uchwałą w dniu 08.06.2009r wchodzi w życie z dniem 01.07.2009r. Jednocześnie uchyla się regulamin wprowadzony 01.06.2002r. Zarządu Oddziału PTTK w Rybniku

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz miejscowości

 • Adamowice,
 • Baranowice,
 • Bełk,
 • Bogunice,
 • Boguszowice,
 • Borynia,
 • Brzezie n/Odrą,
 • Bujaków,
 • Chudów,
 • Chwałowice,
 • Czernica,
 • Czerwionka,
 • Czuchów,
 • Dębieńsko,
 • Dzimierz,
 • Gaszowice,
 • Gierałtowice,
 • Golejów,
 • Gotartowice,
 • Grabownia,
 • Jankowice,
 • Jejkowice,
 • Kamień k/Rybnika,
 • Kleszczów,
 • Kłokocin,
 • Knurów,
 • Kobyla,
 • Kornowac,
 • Krywałd,
 • Książenice,
 • Leszczyny,
 • Ligocka Kuźnia,
 • Lubomia,
 • Lyski,
 • Łańce,
 • Łuków,
 • Niedobczyce,
 • Niewiadom,
 • Nowa Wieś,
 • Ochojec,
 • Ornontowice,
 • Orzepowice,
 • Palowice,
 • Paniówki,
 • Pilchowice,
 • Piece,
 • Pogrzebień,
 • Popielów,
 • Przegędza,
 • Przyszowice,
 • Pstrążna,
 • Radziejów,
 • Raszczyce,
 • Rogoźna,
 • Rowień,
 • Rój,
 • Rudy,
 • Rybnik,
 • Rybnicka Kuźnia,
 • Rzędówka,
 • Rzuchów,
 • Stanowice,
 • Stodoły,
 • Sumina,
 • Świerklany,
 • Szczejkowice,
 • Szczygłowice,
 • Szeroka,
 • Wielopole,
 • Wilcza,
 • Zwonowice,
 • Żory,
 • Żytna.

Spis znakowanych szlaków turystycznej Ziemi Rybnickiej

 1. Szlak 100-lecia Turystyki Rybnik – Tarnowskie Góry – zielony. Odcinek: Rybnik – Wilcza - Nieborowice – 25,5km
 2. Szlak Początków Hutnictwa ROW – niebieski. Rybnik – Gotartowice – Żory – 22km
 3. Szlak Morza Rybnickiego – czarny. Rybnik – Stodoły – Kamień – 22,5 km
 4. Szlak im. kapitana Jana Kotucza – niebieski. Rybnik – Golejów – Pilchowice – 18,5 km
 5. Szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego: Rybnik – Katowice – żółty. Odcinek: Rybnik – Orzesze – 25,5 km
 6. Szlak okrężny wokół Gliwic – żółty. Odcinek: Borowa Wieś – Rudy – 41 km
 7. Szlak Jankowicki – żółty. Jankowice – Wodzisław Śląski – 18
help_outline