Turysta Ziemi Siemiatyckiej PTTK Ursus

Aktywna S: 5
Regiony:  Podlaskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień I
Stopień I
Stopień II
Stopień II
Stopień III
Stopień III
Stopień honorowy
Stopień honorowy

Regulamin

Kopia
 1. Regionalna Odznaka Krajoznawcza "Turysta Ziemi Siemiatyckiej" ustanowiona została przez Zarząd PTTK Oddział "Ursus" w celu popularyzacji turystyki i krajoznawstwa oraz poznawania walorów przyrodniczych na terenie powiatu siemiatyckiego.
 2. Odznaka ustanowiona jest w pięciu stopniach: stopień popularny (otok zielony), stopień I (otok niebieski), stopień II (otok żółty), stopień III (otok biały), stopień honorowy (otok czerwony).
 3. Odznakę weryfikuje i przyznaje referat weryfikacyjny odznaki PTTK Oddział "Ursus", ul. Traktorzystów 18, 02-495 Warszawa. Kroniki do weryfikacji należy składać w formie tradycyjnej lub na nośnikach elektronicznych. Weryfikacja odznaki jest bezpłatna. Zdobywca ponosi jedynie koszty zakupu odznaki i jej przesyłki.
 4. Odznakę można zdobywać podczas indywidualnych jak i zorganizowanych wycieczek turystyczno-krajoznawczych uprawianych we wszystkich dyscyplinach turystyki. Podstawą weryfikacji są potwierdzenia terenowe lub zdjęcie zdobywającego na tle określonego obiektu krajoznawczego.
 5. Odznaka zdobywana jest w kolejności stopni. Obiekt zaliczony na jeden stopień odznaki nie może być zaliczony na stopień wyższy.
 6. Aby zdobyć odznakę w danym stopniu należy zwiedzić:
  • stopień popularny - 4 dowolne obiekty krajoznawcze w Siemiatyczach
  • stopień I - 1 rezerwat przyrody, 5 miejsc pamięci, 1 obiekt zabytkowy
  • stopień II - 1 wieża widokowa, 1 rezerwat przyrody, 1 muzeum lub izba regionalna, 5 miejsc pamięci, 5 obiektów zabytkowych oraz przejść 1 trasę Turystyczno-Rekreacyjnej Imprezy na Orientację (TRInO)
  • stopień III - 1 wieża widokowa, 1 rezerwat przyrody, 1 ścieżka edukacji ekologicznej, 1 muzeum lub izba regionalna, 5 miejsc pamięci, 5 obiektów zabytkowych oraz przejść 1 trasę Turystyczno-Rekreacyjnej Imprezy na Orientację (TRInO)
  • stopień honorowy - przyznawany za najcenniejszą merytorycznie przygotowaną kronikę potwierdzeń zdobytych niższych stopni odznaki
 7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do referatu weryfikacyjnego odznaki PTTK Oddział "Ursus".

Regulamin i wzór graficzny odznaki opracował Paweł Albert Kowalczyk - Instruktor Krajoznawstwa Regionu.

Regulamin odznaki zatwierdzony został przez Zarząd PTTK Oddział "Ursus" w dniu 26.05.2024.