Turysta Ziemi Tarnogórskiej PTTK Tarnowskie Góry

Nieaktywna S: 2
Regiony:  Śląskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień mały
Stopień mały
Stopień duży
Stopień duży

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka "Turysta Ziemi Tarnogórskiej" zostaje ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK w Tarnowskich Górach w celu zachęcenia społeczeństwa do uprawiania turystyki, poznania piękna Ziemi Tarnogórskiej, jej histroii, zabytków, pomników przyrody oraz popularyzacji znakowanych szlaków turystycznych.
 2. Odznakę "Turysta Ziemi Tarnogórskiej" ustanawia się w dwóch stopniach: Małym i Dużym oraz "Odznakę Honorową".
 3. Odznakę honorową przyznaje Zarząd Oddziału PTTK.
 4. Odznakę w stopniu Małym i Dużym przyznaje Oddziałowa Komisja Weryfikacyjna.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę zdobywają turyści biorący udział w wycieczkach, rajdach pieszych, kolarskich lub motorowych po Ziemi Tarnogórskiej.
 2. Odznakę może zdobywać każdy kto ukończył:
  • 10 lat - turysta pieszy
  • 12 lat - turysta kolarz
  • 16 lat - turysta motorowy względnie pasażer
 3. Dla zdobycia odznaki w Stopniu Małym należy:
  1. uczestniczyć w dwóch imprezach turystycznych organizowanych przez jednostki PTTK lub zaliczyć dwutygodniowy pobyt na terenie Ziemi Tarnogórskiej udokumentowany w książeczkach kontrolnych OPT, KOT, MOT,
  2. zwiedzić Sztolnię Czarnego Pstrąga lub Kopalnię Zabytkową,
  3. zwiedzić pięć miejscowości lub dzielnic miasta Tarnowskie Góry na wycieczkach pieszych, kolarskich lub motorowych - ujętych w wykazie niniejszego regulaminu,
  4. zwiedzić muzeum w Tarnowskich Górach.
 4. Dla zdobycia odznaki w Stopniu Dużym należy:
  1. posiadać odznakę Turysta Ziemi tarnogórskiej w Stopniu Małym,
  2. uczestniczyć w trzech imprezach turystycznych organizowanych przez jednostki PTTK lub zaliczyć trzydniowy pobyt na terenie Ziemi Tarnogórskiej udokumentowany w książeczkach kontrolnych OTP, KOT, MOT.
  3. zwiedzić Kopalnię Zabytkową lub Sztolnię Czarnego Pstrąga nie zaliczoną w Stopniu Małym odznaki Turysta Ziemi tarnogórskiej,
  4. przejść Szlak 100-lecia Turystyki (kolor zielony) od Tworoga do tarnowskich Gór oraz Szlak Husarii Polskiej (kolor czerwony) od Wieszowej do tarnowskich Gór dla turystów pieszych lub zwiedzić 10 następnych miejscowości lub dzielnic miasta tarnowskie Góry ujętych w wykazie niniejszego regulaminu dla turystów kolarzy lub motorowych.
 5. Spełnienie warunków regulaminowych należy udokumentować w książeczce kontrolnej odznaki Turysta Ziemi Tarnogórskiej, którą może być jedna z książeczek odpowiedniej dyscypliny kwalifikowanej - tj. pieszej, kolarskiej, motorowej.
 6. Odznaka Turysta Ziemi Tarnogórskiej może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT, MOT, MOK).

III. Postanowienia końcowe

 1. Odznakę Turysta Ziemi Tarnogórskiej w Stopniu Małym zdobywa się w ciągu roku kalendarzowego, natomiast w Stopniu Dużym w ciągu trzech lat kalendarzowych. Dopuszczalna jest dowolna przerwa między okresami zdobywania odznak poszczególnych stopni.
 2. Honorowa Odznaka Turysta Ziemi tarnogórskiej może być przyznana za zasługi w krzewieniu krajoznawstwa, ochrony przyrody, ochrony zabytków na terenie Ziemi Tarnogórskiej.
 3. Dodatkowo zwiedzane miejscowości ponad ilość założoną do zdobycia dznaki w Stopniu Małym nie przechodzą do zaliczenia na odznakę w Stopniu Dużym.
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Weryfikacyjnej o/PTTK w Tarnowskich Górach.
 5. Regulamin wraz z wykazem miejscowości Ziemi Tarnogórskiej oraz dzielnic miasta tarnowskie Góry wchodzi w życie z dniem 01.01.1986.

Załącznik 1

Źródło 

Wykaz dzielnic Miasta Tarnowskie Góry oraz miejscowości Ziemi tarnogórskiej

Do punktu II.3-b, c oraz punktu II.4-b, d

Miasto oraz dzielnice
 1. Tarnowskie Góry - centrum
 2. Bibiela - dzielnica
 3. Brynica - dzielnica
 4. Bobrowniki Śląskie - dzielnica
 5. Miasteczko Śląskie - dzielnica
 6. Pniowiec - dzielnica
 7. Repty Śląskie - dzielnica
 8. Stare Tarnowice - dzielnica
 9. Strzybnica - dzielnica
 10. Żyglin - dzielnica
 11. Żyglinek - dzielnica
Miejscowości Ziemi Tarnogórskiej
 1. Brynek
 2. Boruszowice
 3. Chechło Nowe
 4. Koty
 5. Kozłowa Góra
 6. Krupski Młyn
 7. Miedary
 8. Nakło Śląskie
 9. Niezdara
 10. Orzech
 11. Potempa
 12. Świerklaniec
 13. Tworóg
 14. Wieszowa
 15. Wilkowice
 16. Zbrosławice
help_outline