Turysta Ziemi Wodzisławskiej PTTK Wodzisław Śląski

Aktywna S: 1
Regiony:  Śląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. Odznaka "Turysta Ziemi Wodzisławskiej" została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śląskim.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki pieszej, kolarskiej, motorowej, poznawanie walorów Ziemi Wodzisławskiej, jej historii, zabytków, pomników przyrody. Zdobywanie odznaki sprzyja również upowszechnianiu i rozwijaniu zainteresowań krajoznawczych.
 3. Odznaka "Turysta Ziemi Wodzisławskiej" jest jednostopniowa.
 4. O zdobywanie odznaki może ubiegać się każdy kto ukończył 7 rok życia i spełnił warunki wymagane przez niniejszy regulamin.
 5. Odznaka może być zdobywana w ciągu trzech kolejnych lat, licząc od pierwszego wpisu w książeczce wycieczek.
 6. Warunkiem zdobycia odznaki jest:
  1. zwiedzenie 10 miejscowości wybranych z załączonego wykazu,
  2. zwiedzenie muzeum w Wodzisławiu Śl.,
  3. przebycie jednego szlaku wybranego z wykazu,
  4. uczestniczenie w jednej z trzech imprez (wg wykazu)
 7. Podstawą przyznania odznaki jest książeczka TZW lub własnoręcznie sporządzona książeczka wycieczek z wiarogodnymi potwierdzeniami zwiedzanych miejscowości i szlaku. Potwierdzenia mogą pochodzić z urzędów, sklepów oraz innych dowolnych instytucji. Potwierdzeń mogą dokonywać przewodnicy, przodownicy, instruktorzy krajoznawstwa i ochrony przyrody oraz opiekunowie SKKT.
 8. Osoba ubiegająca się o odznakę składa wypełnioną zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu książeczkę wycieczek w biurze Zarządu Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śl. ul. Kubsza 15.
 9. Odznakę nadaje i ewidencjonuje: Zarząd Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śl.
 10. Weryfikacji złożonych książeczek dokonuje się raz na miesiąc. Fakt zdobycia odznaki potwierdzony jest odpowiednim wpisem w książeczce, która stanowi jednocześnie legitymację uprawniającą do noszenia odznaki "Turysta Ziemi Wodzisławskiej".
 11. W przypadkach szczególnych Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śl. może nadać odznakę z pominięciem wymogów regulaminu tej odznaki.
 12. Załącznikami do regulaminu są:
  • wykaz miejscowości do zwiedzania
  • spis szlaków turystycznych
  • wykaz imprez liczonych do odznaki
 13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2000 r., jednocześnie anulując dotychczasowy.
 14. Zarząd Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śl. zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Załącznik 1

Źródło 

I. Wykaz miejscowości

 • Bluszczów,
 • Buków,
 • Czyżowice,
 • Godów,
 • Gołkowice,
 • Gorzyce,
 • Grabówka,
 • Jedłownik,
 • Kokoszyce,
 • Lubomia,
 • Łaziska,
 • Marklowice,
 • Mszana,
 • Połomia,
 • Pszów,
 • Radlin,
 • Rogów,
 • Rydułtowy,
 • Skrzyszów,
 • Syrynia,
 • Turza,
 • Wodzisław Śl.

II. Spis szlaków turystycznych

 • Szlak Ewakuacji Więźniów Oświęcimskich na trasie: Bzie Zameckie - Jastrzębie - Wodzisław Śl. długość szlaku 16 km.
 • Szlak przez Grodzisko Gołężyców na trasie: Lubomia - Grodzisko Gołężyców - Syrynia długość szlaku 8 km.
 • Szlak przez Grodzisko Gołężyców na trasie: Grabówka - Grodzisko Gołężyców - Krzyżkowice długość szlaku 6 km.
 • Szlak Powstań Śląskich na trasie: Godów - Jastrzębie - Szeroka długość szlaku 15 km.
 • Szlak 126 Korpusu Strzelców Górskich na trasie: Jankowice - Radlin Obszary - Biertułtowy - Szyb Reden - Głożyny - Radlin II - Jedłownik Szyb - Kokoszyce - Syrynia - Rogów długość szlaku 25 km.
 • Szlak spacerowy na trasie: Wodzisław Śl. - Radlin Obszary - Jankowice długość szlaku 20 km.

III. Imprezy

 • Rajd Gołęzyców,
 • Rajd "Święto Roweru",
 • Rajd "Maraton Sokoła".
help_outline