Turystka Juniorka / Turysta Junior PTTK Tarnów

Aktywna S: 1
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Turysta Juniorka
Turysta Juniorka
Turysta Junior
Turysta Junior

Regulamin

Źródło  (Kopia)
  1. Odznaka turystyczno - krajoznawcza PTTK "Turysta Juniorka", "Turysta Junior" jest ustanowiona i nadawana przez PTTK w celu zachęcenia dzieci i młodzieży do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa w różnych formach.
  2. Odznaka jest jednostopniowa.
  3. Odznakę mogą zdobywać turyści, którzy nie przekroczyli 12 roku życia.
  4. Podstawowym warunkiem zdobycia odznaki jest odbycie w ciągu 12 kolejnych miesięcy 6 wędrówek turystycznych pieszych, kolarskich, kajakowych itp. Uwzględnia się również wycieczki autokarowe połączone z wyżej wymienionymi formami wędrowania trwającymi nie krócej niż 3 godz.
  5. Wędrówki odbyte po raz drugi tą trasą nie będą zaliczane do normy odznaki.
  6. Trasę wędrówki należy wpisać do "Dzienniczka" i potwierdzić przez organizatorów wycieczek, opiekuna odpowiedzialnego za bezpieczeństwo uczestników wycieczki lub jednego z rodziców.
  7. Wszystkie wycieczki odbyte w trakcie zdobywania odznaki "Turystka Juniorka", "Turysta Junior" będą zaliczane do następnej odznaki jaką jest "Turystyczna Rodzinka"
  8. Odznakę przyznaje Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej"
help_outline