Turystyczna Rodzinka PTTK Tarnów

Aktywna S: 1
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
  1. Odznaka turystyczno-krajoznawcza "Turystyczna Rodzinka", jest ustanowiona i nadawana przez Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie w celu zachęcenia do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa w różnych formach.
  2. Odznaka jest jednostopniowa.
  3. Odznakę mogą zdobywać turyści w dowolnym wieku.
  4. Podstawowym warunkiem zdobycia odznaki jest odbycie w ciągu 12 kolejnych dowolnych miesięcy 12 wycieczek turystycznych, jedno lub wielodniowych, pieszych, kolarskich, kajakowych, itp., w obecności najbliższego członka rodziny /rodzice - dzieci - dziadkowie/. Dopuszcza się dalsze pokrewieństwo. Uwzględnia się również wycieczki autokarowe i samochodami osobowymi, połączone z ww. formami wycieczkowania trwającymi nie krócej niż trzy godziny.
  5. Przebieg odbytych wycieczek turysta notuje w "Dzienniczku wycieczek", potwierdzając przebycie szlaku w jakiejkolwiek instytucji /schroniska, muzea, stacje PKP, kioski, restauracje, itp., /, położonych najbliżej celu wędrówki. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzeń terenowych w instytucjach, należy zwracać się o ich uzyskanie do przodowników, przewodników lub organizatorów turystyki PTTK.
  6. Wędrówki odbyte po raz drugi tą samą trasą nie będą zaliczane do normy odznaki.
  7. Wspólne odbycie wycieczek "Turystyczna Rodzinka" potwierdza sobie nawzajem /dzieci - rodzicom, rodzice - dzieciom, itd./.
  8. Osobom legitymującym się posiadaniem odznaki "Turysta Junior" lub "Turysta Senior" zalicza się 6 wycieczek na poczet odznaki "Turystyczna Rodzinka" .
help_outline