Turystyczno-Krajoznawcza Odznaka Gminy Aleksandrów PTTK Żarnów

Aktywna S: 2
Regiony:  Łódzkie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

 1. W celu popularyzacji walorów turystyczno-przyrodniczych gminy Aleksandrów Oddział PTTK w Żarnowie wspólnie z Urzędem Gminy w Aleksandrowie ustanawia Turystyczno-Krajoznawczą Odznakę Gminy Aleksandrów.
 2. Odznaka ma zachęcić do uprawiania turystyki aktywnej na terenie w/w gminy w różnych jej formach (turystyka piesza, rowerowa, kajakowa, wycieczki krajoznawcze itp.) oraz do poznawania historii i dnia dzisiejszego tego terenu.
 3. Impulsem do ustanowienia odznaki jest 20-letnia dobra współpraca PTTK w Żarnowie z władzami samorządowymi gminy Aleksandrów i realizowane razem przedsięwzięcia turystyczno-krajoznawcze. Odznaka ustanowiona została w 2016 r. celem uczczenia 110-rocznicy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego - prekursora Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz 20-lecia działalności PTTK w Żarnowie.
 4. Odznaka ma dwa stopnie: srebrny i złoty.
 5. Odznakę można zdobywać poczynając od 7 roku życia.
 6. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony, jednak w ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień.
 7. Zdobywający odznakę zbiera poświadczenia wymogów regulaminowych w książeczce odznaki lub samodzielnie opracowanej kronice podając swe dane osobowe, datę udziału w imprezie turystyczno-krajoznawczej lub kulturalnej odbywającej się na terenie gminy Aleksandrów, nazwę zwiedzanego obiektu oraz potwierdza osobisty udział wpisem organizatora oraz pieczątką.
 8. Dla zdobycia odznaki w stopniu srebrnym należy:
  • wziąć udział w przynajmniej jednym rajdzie pieszym, spływie kajakowym, rajdzie rowerowym organizowanym przez PTTK w Żarnowie i/ lub Urząd Gminy w Aleksandrowie mającym miejsce na terenie w/w gminy,
  • zwiedzić przynajmniej 5 obiektów z załączonego do regulaminu spisu,
  • wziąć udział w imprezie o charakterze popularno-naukowym, kulturalnym, uroczystości państwowej itp. zorganizowanej przez gminę Aleksandrów lub/ i O/PTTK w Żarnowie na terenie gminy Aleksandrów.
 9. Dla zdobycia odznaki w stopniu złotym należy:
  • wziąć udział w imprezie turystyczno - krajoznawczej wg. zasad jak w przypadku odznaki srebrnej,
  • zwiedzić pozostałe 10 obiektów ze spisu,
  • wziąć udział w imprezie o charakterze popularno naukowym itp. jak w przypadku odznaki srebrnej.
 10. Imprez lub obiektów zaliczonych na stopień srebrny nie zalicza się ponownie na stopień złoty odznaki.
 11. Weryfikację odznaki wraz z niezbędną dokumentacją prowadzi powołany przez Oddział PTTK w Żarnowie Referat Weryfikacyjny składający się z instruktorów krajoznawstwa regionu. Referat po zakończonym roku informuje Urząd Gminy w Aleksandrowie o ilości i stopniu przyznanych odznak.
 12. Urząd Gminy w Aleksandrowie przy współpracy z O/PTTK w Żarnowie wyda broszurę pt. "Kanon Krajoznawczy Gminy Aleksandrów", zawierającą informacje o obiektach wskazanych do zwiedzania, podając jednocześnie najważniejsze dane geograficzne, historyczne i przyrodnicze związane z gminą.
 13. Zarówno odznaka jak jej książeczka i kanon krajoznawczy mają zachęcić mieszkańców gminy i turystów z innych terenów do poznawania historii, dnia dzisiejszego i perspektyw rozwoju "małej Ojczyzny", którą stanowi gmina Aleksandrów. Twórcom odznaki zależy szczególnie na jej zdobywaniu przez dzieci i młodzież szkolną.
 14. Regulamin odznaki opracowali: Włodzimierz Szafiński - prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie i Paweł Mamrot - sekretarz Gminy Aleksandrów, a znak graficzny odznaki Piotr Wypych - zastępca dyrektora Łódzkich Parków Krajobrazowych.
 15. Wzór odznaki.
 16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do przedstawicieli wyznaczonych przez PTTK w Żarnowie i Urząd Gminy w Aleksandrowie.
 17. Obiekty do zwiedzania:
  1. Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dąbrowie nad Czarną - kościół został wybudowany z ciosów kamiennych w latach 1890-1899.
  2. Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Skotnikach - został wzniesiony w 1528 roku. Drewniany kościółek modrzewiowy wraz z drewnianą dzwonnicą został wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków i ma on znaczenie ponadregionalne. Przy kościele znajduje się także stary cmentarz wpisany do ewidencji konserwatorskiej.
  3. Pomnik przyrody - dąb w miejscowości Skotniki - obok drogi publicznej prowadzącej w kierunku Pilicy.
  4. Dwór myśliwski opatów sulejowskich w Dębowej Górze - został wzniesiony w połowie XVIII wieku. Murowany, parterowy dwór położony jest na niewielkim wzniesieniu. Kręcone tu były sceny do filmu „Wierna rzeka”, „Janka”, „Przygrywka”.
  5. Dwór Mikołaja Spinka w Skotnikach, który powstał około 1531 roku z inicjatywy możnego właściciela dóbr Skotnickich. W XVIII w został rozbudowywany. Jest to budowla wczesnorenesansowa, piętrowa, podpiwniczona, kryta gontem. Budynek wzniesiono z kamienia i cegły. W części zachodniej na parterze i piętrze jest podobny układ wnętrza, a w części przyziemia znajdują się dwa pomieszczenia sklepione kolebkowo.
  6. Skarpa w Szarbsku - malownicza, wysoka, piaszczysta skarpa położona na zachód od miejscowości Szarbsko. Koryto Pilicy ma tu charakterystyczne zakole, a jej ostry łuk tworzy tę wysoką skarpę. Wysokie brzegi porastają bory sosnowe. Nieopodal w miejscowości Szarbsko znajduje się dwór i park podworski z początku XX w. W parku i w okolicy wsi rośnie grupa okazałych drzew, m.in. lipa drobnolistna (350 cm obwodu) oraz stare dęby szypułkowe o obwodach dochodzących do 350 cm.
  7. Pomnik poświęcony pomordowanym podczas pacyfikacji 1943 r. koło mostu przy rzece Czarnej w Dąbrowie nad Czarną.
  8. Pomnik pamięci pomordowanym i pacyfikowanym przez hitlerowców w czasie Krwawej Niedzieli 24.10.1943 r. w Tarasce.
  9. Wielki głaz narzutowy w Tarasce, stanowiący pomnik przyrody.
  10. Obelisk w Kawęczynie, który stoi w miejscu, gdzie 13.06.1943 r. oddział partyzancki „Trojan” rozbił pacyfikacyjną kolumnę samochodów niemieckich, udaremniając przeprowadzenie dalszych aresztowań ludności.
  11. Obelisk przy kościele w Skotnikach poświęcony oddziałom partyzanckim Armii Krajowej, które rozgromiły w okolicy wsi Ojrzeń zmotoryzowany oddział żandarmerii niemieckiej.
  12. Obelisk poświęcony pamięci ppor. art. Bolesława Odrowąża-Szukiewicza, który jako „Cichociemny” zginął podczas zrzutu w dniu 17 lutego 1943 roku w okolicach folwarku Bratków - teren przy drodze powiatowej, pomiędzy wioskami Sieczka i Niewierszyn.
  13. W 2000 roku w Tarasce powstała Autorska Galeria Sztuki „Nad Czarną i Pilicą” oraz skansen. Należą one do artysty Zdzisława Wojciecha Słomki. W stuletniej chacie, budynku gospodarczym i ogrodzie prezentowane są jego prace oraz eksponaty związane z życiem codziennym na tym terenie.
  14. Pomnik poświęcony walkom Armii Krajowej znajdujący się na Diablej Górze w okolicach miejscowości Wolica.
  15. Ujście rzeki Czarnej do Pilicy - okolice miejscowości Ostrów.
  16. Pomnik upamiętniający pomordowanych w 1944 r. przez hitlerowskiego okupanta mieszkańców wsi Zygmuntów - położony na brzegu rzeki Pilicy, we wsi Zygmuntów.
help_outline