Tyska Odznaka Krajoznawcza PTTK Tychy

Aktywna S: 1
Regiony:  Śląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia ogólne

 1. Tyska Odznaka Krajoznawcza PTTK została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK w Tychach.
 2. Celem odznaki jest zachęcenie społeczeństwa do uprawiania turystyki i poznawania piękna miasta Tychy.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Odznaka jest odpłatna.
 5. Odznakę przyznaje Komisja Weryfikacji Odznak przy Zarządzie Oddziału PTTK w Tychach ul. Barona 30/2019

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobywać osoba, która ukończyła 10 lat.
 2. Potwierdzenie terenowe można zdobywać na specjalnym arkuszu potwierdzeń lub w sporządzonych przez siebie kronikach. Obowiązuje wpisanie daty wycieczki.
 3. Spełnienie warunków regulaminowych należy udokumentować pieczątką szkół, kościołów, instytucji, sklepów itp.
 4. Odznakę można zdobywać na wycieczkach pieszych, rowerowych i motorowych indywidualnie lub zbiorowo na terenie miasta Tychy, zaliczając obiekty wyszczególnione w wykazie.
 5. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 6. Odznaka może być zdobywana równolegle z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczej.

III. Postanowienia końcowe

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu odznaki należy do Komisji Weryfikacji Odznak i do Zarządu Oddziału PTTK w Tychach.
 2. Niniejszy znowelizowany regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2007 r.
 3. Traci moc regulamin uchwalony 01.05.2002 r.
 4. Potwierdzenia zebrane przed wejściem w życie znowelizowanego regulaminu zachowują ważność i będą weryfikowane wg. zasad sprzed 01.12.2007 r.
 5. Znowelizowany regulamin obowiązuje turystę od momentu zbierania potwierdzeń po dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu.

Załącznik 1

Źródło 

I. Zabytki i obiekty krajoznawcze

 1. Browar książęcy – ul. Mikołowska. Wejście od ul. Katowickiej.
 2. Zabudowania ulicy Damrota z domami XIX w.
 3. Zabudowa Rynku z fontanną.
 4. Stary młyn z końca XIX w. – ul. Starokościelna.
 5. Pałac wraz z muszlą koncertową i pijalnią piwa – ul. Katowicka 2.
 6. Zameczek myśliwski książąt pszczyńskich – Promnice.
 7. Resztki zabudowań po dawnej hucie żelaza (Paprocka Huta) – Paprocany, ul. Nad Jeziorem.
 8. Fabryka celulozy i papieru z XIX w. – Czułów, ul. Katowicka 182.

II. Miejsca pamięci narodowej

 1. Pomnik Powstańca Śląskiego – ul. Damrota (przed S.P. nr 1).
 2. Pomnik Walki i Pracy w Parku Miejskim (tzw. żyrafa) – ul. Edukacji.
 3. Pomnik Pamięci Zamordowanych 22.09.1944 r. – ul. Kościuszki.
 4. Tablica upamiętniająca zryw ludu śląskiego w I Powstaniu Śląskim – budynek przedszkola nr 3 – ul. Paprocańska 156.
 5. Popiersie gen. Stefana „Grota” Roweckiego (plac za budynkiem WKU) – zbieg ul. Grota Roweckiego i Cyganerii.
 6. Pomnik ku czci 5-ciu obywateli Urbanowic zamordowanych przez hitlerowców – ul. Przejazdowa.

III. Kościoły i kapliczki przydrożne

 1. Kościół p.w. Św. Marii Magdaleny – ul. ks. Damrota 62.
 2. Kościół p.w. Ducha Świętego – ul. Myśliwska 43.
 3. Kościół p.w. Św. Krzysztofa – ul. Wyszyńskiego 1. W kościele tablice pamiątkowe.
 4. Kościół p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego – Plac Zbawiciela 1.
 5. Kościół p.w. Krzyża Świętego (Czułów) – ul. Bzów 15.
 6. Kościół p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela (Cielmice) – ul. Targiela.
 7. Kościół p.w. Św. Jana Robotnika (Wartogłowie) – ul. Dzwonkowa 49.
 8. Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Aniołów (Wilkowyje) – ul. Wilcza 11, oraz figura Matki Boskiej z 1916 r. na dziedzińcu kościoła.
 9. Kościół p.w. Matki Boskiej Pośredniczki Wszelkich Łask (Urbanowice) – ul. Kościelna 30.
 10. Kościół p.w. Św. Franciszka z Asyżu i Św. Klary – ul. Paprocańska 90.
 11. Kapliczka słupowa z 1706 r. – ul. Nowokościelna.
 12. Krzyż kamienny – ul. Biblioteczna.
 13. Krzyż kamienny – ul. gen. Grota Roweckiego (obok supersamu A-Z).
 14. Kapliczka Św. Jana Nepomucena – Cielmice ul. Jedności.
 15. Kapliczka Św. Tekli – Cielmice ul. Jedności.

IV. Galerie i wystawy

 1. Galeria „Obok” ul. Kard. Hlonda 1 (czynna wt.-sob.)
 2. Galeria „Miriam” Pl. Baczyńskiego 23 (czynna pon.-sob.)

V. Muzea

 1. Tyskie Muzeum Piwowarstwa – ul Katowicka 9.
 2. Muzeum Miejskie – ul Katowicka 9.

VI. Miejsca rekreacyjno-sportowe

 1. Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany.

VII. Obiekty współczesne

 1. Gmach Urzędu Miasta Tychy – al. Niepodległości 49.
 2. Stadion Zimowy – ul. gen. De Gaulle’a 2.
 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – ul. Edukacji 102.
 4. Hotel „Piramida” ul. Sikorskiego 100.
VIII. Obiekty przyrodnicze
 1. Park zabytkowy przy pałacu – ul. Katowicka 2.
 2. 2 lipy – drobno i szerokolistna (pomniki przyrody) – Paprocany (przy mostku na Gostynce w kierunku do Paprockiej Huty).
help_outline