W kręgu Lackowej niski.pl

Aktywna S: 4
Regiony:  BeskidyMałopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty
Stopień platynowy
Stopień platynowy

Regulamin

Źródło 
 1. Odznaka W KRĘGU LACKOWEJ jest odznaką przyznawaną przez operatora serwisu www.niski.pl zwanego Organizatorem.
 2. Zdobywający odznakę W KRĘGU LACKOWEJ nazywany jest Uczestnikiem.
 3. Oznakę może zdobywać każdy Uczestnik, który ukończył 18 lat lub osoba niepełnoletnia znajdująca się pod opieką prawnego opiekuna.
 4. Obszar zdobywania odznaki obejmuje zachodnią część Beskidu Niskiego od Krynicy do Krępnej. Obszar wyznacza ramka na mapie.
 5. Celem ustanowienia odznaki W KRĘGU LACKOWEJ jest promowanie aktywnego stylu życia przez biegi i wędrówki po górach, a także poznawanie piękna, historii, przyrody, tradycji i kultury Beskidu Niskiego.
 6. Odznaka W KRĘGU LACKOWEJ jest czterostopniowa. Są to stopień: BRĄZOWY, SREBRNY, ZŁOTY I PLATYNOWY.
 7. Stopnie należy zdobywać kolejno. Na każdy stopień należy zrealizować minimum 5 wycieczek w ciągu 4 dni, o minimalnej łącznej długości 50 km. Na odznakę PLATYNOWĄ wycieczki muszą być przeprowadzone w warunkach zimowych w okresie od 1 grudnia do 30 marca.
 8. W trakcie zdobywania odznak trasy wycieczek muszą być różne. Dopuszcza się, że 30% fragmentu trasy może się powtarzać. Pokonanie tej samej trasy, ale w przeciwnym kierunku jest traktowane jako inna wycieczka.
 9. Do zdobycia odznaki nie zalicza się wycieczek odbytych przed dniem 1 sierpnia 2017 roku.
 10. Zdobywanie każdego stopnia odznaki nie może trwać dłużej niż 3 sezony.
 11. Werefikacja odznaki. Każdy stopień odznaki weryfikowany jest oddzielnie. Podstawą weryfikacji jest spełnienie jednego z poniższych warunków:
  • udział w weekendzie biegowym Beskidu Niskiego lub
  • samodzielne odbycie wycieczek zaproponowanych przez Organizatora lub
  • samodzielne odbycie wycieczek odbytych według własnego planu oraz udokumentowanie ich na mapach z dowolnej aplikacji np. endomondo, mapy google, tom-tom itp.
   Organizator dopuszcza inne wiarygodne formy weryfikacji zaproponowane przez Uczestnika.
 12. Weryfikacja odbywa się całościowo po przesłaniu drogą mailową na adres: odznaka@niski.pl wypełnionego formularza [tutaj DO POBRANIA] wraz z przynajmniej jednym zdjęciem z każdej trasy do potwierdzenia.
 13. Organizator na stronie www.niski.pl publikuje listę Uczestników, którzy zdobyli poszczególne stopnie odznaki W KRĘGU LACKOWEJ.
 14. Odznaka jest bezpłatna i po pomyślnej wyryfikacji można ją odebrać osobiście w gospodarstwie Siwejka, Ropki 20, po wcześniejszym uzgodnieniu. Możliwe jest także wysłanie odznaki pocztą (Uczestnik ponosi wówczas koszt przesyłki). Organizator zastrzega sobie możliwość porównywania i publikowania wyników Uczestników, w szczególności czasu pokonania trasy.
 15. Przesyłając dane osobowe, zdjęcia i materiały do potwierdzenia zdobywania odznaki Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Organizatora w celach promocyjnych odznaki i serwisu www.niski.pl.
 16. Prawo do interpretacji oraz wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Organizator.
 17. Informacje związane z odznaką W KRĘGU LACKOWEJ można uzyskać e-mailowo pod adresem: odznaka@niski.pl.
help_outline