Wędrowiec Skarżyski PTTK Skarżysko-Kamienna

Aktywna S: 3
Regiony:  Świętokrzyskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło 
 1. Regionalna Odznaka Turystyczno Krajoznawcza „Wędrowiec Skarżyski” zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej dla uczczenia 50-lecia działalności PTTK oraz 80-lecia nadania praw miejskich miastu.
 2. Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację miasta Skarżyska-Kamiennej i okolic, jego tradycji historycznych, walorów krajoznawczych i turystycznych.
 3. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
 4. Odznakę można zdobywać każdy turysta, który ukończył 8 rok życia i spełnił warunki zawarte w dalszej części regulaminu.
 5. Odznakę przyznaje się w kolejności stopni: brązowy, srebrny i złoty. Czas zdobywania poszczególnych stopni jest nieograniczony.
 6. Podstawą do zdobycia odznaki jest dzienniczek z potwierdzeniem pobytu wymaganych do zwiedzania obiektów lub samodzielnie wykonana kronika. Potwierdzenia należy dokonywać pieczątką zwiedzanego obiektu lub dowolną pieczątką zwiedzanej lub pobliskiej miejscowości, pieczątką organizatora imprezy, zdjęciem wykonanym na tle obiektu, wklejonym biletem wstępu. Potwierdzenia dokonywać mogą także przodownicy turystyki kwalifikowanej, przewodnicy PTTK, instruktorzy krajoznawstwa, organizatorzy turystyki, opiekunowie SKKT, kierownicy wycieczek szkolnych.
 7. Wycieczki odbyte w czasie zdobywania odznaki mogą być zaliczane na odznaki turystyki kwalifikowanej zgodnie z regulaminami ich zdobywania.
 8. Weryfikację Odznaki prowadzi Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej, ul. Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna, email:ompttkskar@op.pl
 9. Odznaka jest odpłatna.
 10. Za wybitne zasługi w popularyzacji turystyki i krajoznawstwa Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej może przyznać odznakę w stopniu złotym honorowo.
 11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej.
 12. Warunki zdobywania poszczególnych stopni odznaki:
  1. Dla zdobycia stopnia brązowego wymagane jest zwiedzenie:
   • Skarżysko-Kamienna – Muzeum Orła Białego,
   • Skarżysko-Kamienna – Sanktuarium MB Ostrobramskiej,
   • Michniów – rezerwat przyrody „Kamień Michniowski”,
   • Michniów – Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej,
   • Przejście szlaku turystycznego koloru żółtego: Skarżysko-Kam. PKP – cmentarz Partyzancki pod Skarbową Górą – Brzask – Bór – Rejów – Skarżysko-Kam. PTTK – 30 km.
  2. Dla zdobycia stopnia srebrnego wymagane jest zwiedzenie:
   • Wąchock – klasztor cystersów, muzeum,
   • Rezerwat przyrody „Skałki Piekło pod Niekłaniem”,
   • Rejów – ruiny wielkiego pieca, zalew, pomnik powstańców,
   • Bodzentyn – ruiny zamku, zabudowa miasteczka, Zagroda Świętokrzyska.
   • Przejście szlaków turystycznych:
    • koloru czerwonego: Wąchock – Marcinków – Skarżysko-Kamienna – 18 km,
    • koloru zielonego: Skarżysko-Kam. PTTK – Mostki – Kaczka – Wykus – 20 km
  3. Dla zdobycia stopnia złotego wymagane jest zwiedzenie:
   • Szydłowiec – zamek – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych,
   • Starachowice – Muzeum Regionalne PTTK,
   • Święty Krzyż – Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
   • Święty Krzyż – Klasztor – Muzeum,
   • Tarczek – kościół romański,
   • Starachowice – pozostałości wielkiego pieca – Muzeum,
   • Bliżyn – kościół drewniany, pozostałości wielkiego pieca,
   • Samsonów – ruiny huty.
   • Przejście szlaków turystycznych:
    • koloru niebieskiego – Berezów PKP – Michniów – Kamień Michniowski – Suchedniów PKP – 15 km,
    • koloru zielonego – Zagnańsk PKP – Bartków – Świnia Góra – Dalejów – Blizyn – 26 km.
help_outline