Wędrówki za św. Florianem PTTK Prudnik

Aktywna S: 1
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 
 1. Odznaka została ustanowiona przez Turystyczny Klub Motorowy „Zryw” PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa.
 3. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku.
 4. Odznaka jest jednostopniowa
 5. Przez zdobycie odznaki rozumie się zwiedzanie miejsc, gdzie znajdują się ogólnie dostępne figury św. Floriana. Nie dotyczy innych postaci św. Floriana jak: płaskorzeźb, obrazów i fresków.
 6. Warunkiem zdobycia odznaki jest:
  1. odwiedzenie 25 postaci św. Floriana
  2. potwierdzenie pobytu w 2-ch kościołach p.w. św. Floriana
  3. udokumentowanie tego wklejoną do książeczki lub zeszytu fotografią zdobywającego odznakę na tle postaci św. Floriana i opisem miejsca (miejscowość, ulica, miejsce ustawienia figury).
 7. Kronika może być w formie elektronicznej - film, prezentacja, zestaw zdjęć na CD, DVD, pamięć przenośna lub załącznik do e-maila jako plik PDF. Nasz e-mail: biuro@prudnik.pttk.pl. Należy też podać nazwisko i imię, adres, telefon lub e-mail zdobywającego odznakę.
 8. Weryfikację i rejestr prowadzi Oddział PTTK "Sudetów Wschodnich" w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. R. Traugutta 19
 9. W przypadku weryfikacji korespondencyjnej nie załączać koperty zwrotnej.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do PTTK Oddział "Sudetów Wschodnich" w Prudniku
 11. Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK z dnia 27 kwietnia 2017 r.
 12. Odznaka przedstawia kamienny posąg św. Floriana z Chrzelic, gm. Biała, pow. Prudnik, woj. opolskie, który prawdopodobnie został postawiony na początku 2 połowy XIX w.
help_outline