Wędrówki za św. Florianem PTTK Prudnik

Aktywna S: 1
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 
 1. Odznaka została ustanowiona przez Turystyczny Klub Motorowy „Zryw” PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa.
 3. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku.
 4. Odznaka jest jednostopniowa
 5. Przez zdobycie odznaki rozumie się zwiedzanie miejsc, gdzie znajdują się ogólnie dostępne figury św. Floriana. Nie dotyczy innych postaci św. Floriana jak: płaskorzeźb, obrazów i fresków.
 6. Warunkiem zdobycia odznaki jest:
  1. odwiedzenie 25 postaci św. Floriana
  2. udokumentowanie tego wklejonej do książeczki lub zeszytu fotografi postaci św. Floriana wraz ze zdobywcą i opisem miejsca
  3. potwierdzenie pobytu w 2-ch kościołach p.w. św. Floriana
 7. Weryfikację i rejestr prowadzi Oddział PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. R. Traugutta 19 - TKM "Zryw"
 8. W przypadku weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć zaadresowaną kopertę ze znaczkami pocztowymi na poleconą przesyłkę zwrotną.
 9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do TKM Zryw PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku
 10. Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK nr. 11/2006 w dniu 8 listopada 2006 r.
 11. Odznaka przedstawia kamienny posąg św. Floriana z Chrzelic, gm. Biała, pow. Prudnik, woj. opolskie, który prawdopodobnie został postawiony na początku 2 połowy XIX w.
help_outline