Wędrownik Kujaw i Pomorza PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy

Aktywna S: 4
Regiony:  Kujawsko-pomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Wędrownik Kujaw i Pomorza” jest odznaką ustanowioną przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Bydgoszczy w 1983 roku, a kontynuowaną przez Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy i ma służyć popularyzacji wartości krajoznawczych regionu.
 2. Odznakę przyznaje i rejestr prowadzi Oddziałowa Komisja Krajoznawcza R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.
 3. Odznaka posiada 4 stopnie: brązowy, srebrny, złoty, złoty z wawrzynem. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 4. Odznakę w stopniu złotym z wawrzynem przyznaje Oddziałowa Komisja Krajoznawcza R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy za szczególne zasługi w dziedzinie krajoznawstwa regionu z pominięciem punktu 3.
 5. Odznakę może zdobywać każdy po ukończeniu 8 roku życia.
 6. Odznakę można zdobywać w czasie dowolnych wycieczek zbiorowych i indywidualnych, a osiągnięte punkty mogą być zaliczane do innych odznak PTTK według właściwych regulaminów.
 7. Punkty przyznaje się za:
  • uczestniczenie w imprezach turystycznych organizowanych przez R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy – 2 punkty za każdy dzień imprezy;
  • uczestnictwo w innych imprezach i wycieczkach – 1 punkt za każdy dzień;
  • zwiedzanie obiektów wg załącznika – 1 punkt za obiekt.
 8. Wymagana ilość punktów oraz czas zdobywania odznaki:
  Stopień Minimalny czas zdobywania Minimalna liczba punktów
  Brązowy 1 rok * 20
  Srebrny 1 rok * 40
  Złoty 1 rok * 60
  Złoty z wawrzynem bez ograniczeń twórcza działalność krajoznawcza

  *) czas liczy się od daty pierwszej wycieczki na dany stopień odznaki
 9. Punktacja:
  Stopień Punkty za obiekty Punkty za
  uczestnictwo
  w wycieczkach
  Łącznie
  Architektury Przyrodnicze Kultury Miejsca pamięci
  narodowej
  Z dowolnej
  kategorii
  Brązowy 4 2 2 2 5 5 20
  Srebrny 7 5 4 4 10 10 40
  Złoty 10 8 6 6 15 15 60
  • obiekty raz zaliczone nie mogą być powtarzane na wyższy stopień odznaki.
  • dopuszcza się zdobywanie punktów za obiekty nie ujęte w wykazie w liczbie:
   • 3 dla stopnia brązowego
   • 6 dla stopnia srebrnego
   • 10 dla stopnia złotego
 10. Warunki nadania stopnia złotego z wawrzynem:
  • przyznawany on jest posiadaczom odznaki w stopniu złotym;
  • trwająca w dłuższym czasie aktywna działalność twórcza, przejawiająca się w różnych formach popularyzatorskich dotyczących krajoznawstwa regionu (publikacje przewodników, monografii, stron internetowych, artykułów, prowadzenie wycieczek krajoznawczych, prelekcje, wystawy itp.).
 11. Dokumentację wycieczek i zwiedzanych obiektów należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie – za wyjątkiem formy elektronicznej. Dokumentacja ta musi zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, daty wycieczek, nazwy obiektów oraz potwierdzenia ich zwiedzania (odcisk pieczęci z danego obiektu lub miejscowości, gdzie znajduje się lub poświadczenie właściwego członka kadry programowej PTTK, bilet wstępu do muzeum lub zdjęcie na tle obiektu krajoznawczego).
 12. Dokumentację wraz z dodatkowymi (ewentualnie) materiałami należy przesłać do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej R.O. PTTK „Szlak Brdy” na adres: ul. Sienkiewicza 1/I, 85-037 Bydgoszcz. Turyści spoza Bydgoszczy dołączają kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym o odpowiednim nominale.
 13. Odznaki - oprócz złotej z wawrzynem - są odpłatne.
 14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

Niniejszy regulamin zatwierdzony został uchwałą 3/VI/2009 Zarządu R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy dnia 24.03.2009 i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału. Traci moc regulamin z dnia 26.02.1996 r.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

I. Architektura

Mury miejskie, zamki, dwory i pałace
Kujawy
 • Pałac w stylu neogotyku angielskiego z XIX/XX wieku w Janikowie
 • Wieża zamkowa z drugiej połowy XIV wieku w Kruszwicy
 • Ruiny zamku z pierwszej połowy XIV wieku w Nowym Jasińcu gm. Koronowo
Pałuki
 • Dwór obronny z XVI wieku w Grocholinie gm. Kcynia
 • Pałac klasycystyczny z lat 1795-1800 w Lubostroniu gm. Łabiszyn
 • Ruiny zamku z przełomu XIV i XV wieku w Wenecji gm. Żnin
 • Wieża ratuszowa z XV wieku w Żninie
Wielkopolska
 • Ruiny zamku z XV wieku w Gołańczy
 • Alumnat Kosmowskiego z lat 1773-1775 w Trzemesznie
Kaszuby
 • Zespół obwarowań z XIV wieku w Chojnicach
Bory Tucholskie
 • Pałac klasycystyczny z lat 1770-1790 w Kamienicy gm. Gostycyn
Kociewie
 • Zespół obwarowań z drugiej połowy XIV wieku w Nowem
 • Ruiny zamku z lat 1338-1348 w Świeciu
Budownictwo drewniane świeckie
Kujawy
 • Spichrze z XVIII i XIX wieku w Bydgoszczy
 • Spichlerz pomenonicki tzw. „Czarna Warszawa” z XVIII/XIX wieku w Otorowie gm. Solec Kujawski
Kaszuby
 • Chałupy z 2 połowy XIX wieku w Rytlu gm. Czersk
 • Chałupa z początku XIX wieku w Silnie gm. Chojnice
 • Chałupy z XIX wieku w Wysokiej Zaborskiej gm. Brusy
Bory Tucholskie
 • „Diabelski Młyn” z drugiej połowy XVIII wieku w Koronowie
 • Chałupy z połowy XIX wieku w Kręgu gm. Śliwice
 • Chałupy z połowy XIX wieku w Rzepicznej gm. Tuchola
 • Chałupy z końca XVIII i XIX wieku w Suchej gm. Lubiewo
Kociewie
 • Dawna karczma i chałupy z XIX wieku w Bratwinie gm. Dragacz
 • Pomenonicka chata podcieniowa z 1770 roku w Chrystkowie gm. Świecie
 • Chałupy z połowy XIX wieku w Łążku gm. Osie
 • Pomenonicka chata podcieniowa z 1837 roku w Mątawach gm. Nowe
 • Chałupy z końca XVIII i XIX wieku w Michalu gm. Dragacz
 • Chałupy z XIX wieku w Niedźwiedziu gm. Świecie
 • Chałupy z połowy XIX wieku w Osiu
 • Chałupy z końca XVIII i XIX wieku w Wielkim Komorsku gm. Dragacz
 • Pomenonickie chałupy z połowy XVIII i XIX wieku w Wielkim Lubieniu gm. Dragacz
Budownictwo drewniane sakralne
Kujawy
 • Kościół p.w. św. Anny z 1766 roku w Kościeszkach gm. Jeziora Wielkie
 • Kościół p.w. św. Anny z 1713 roku w Liszkowie gm. Rojewo
 • Kościół p.w. św. Mikołaja z lat 1733-1734 w Pieraniu gm. Dąbrowa Biskupia
 • Kościół p.w. św. Marii Magdaleny z 1699 roku we Włókach gm. Dobrcz
Pałuki
 • Kościół p.w. św. Mikołaja z 1674 roku w Gąsawie
 • Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1742 roku w Niestronnie gm. Mogilno
 • Kościół p.w. św. Wawrzyńca z XVII wieku w Parlinie gm. Dąbrowa
 • Kościół p.w. św. Marii Magdaleny z 1727 roku w Ryszewku gm. Gąsawa
Krajna
 • Kościół szachulcowy p. w. św. Katarzyny z 1781 r. w Sypniewie gm. Więcbork
 • Kościół szachulcowy p.w. św. Jakuba Starszego z 1747 r. w Wielowiczu gm. Sośno
Kaszuby
 • Kościół p.w. św. Marcina z Tours z 1724 roku w Borzyszkowach gm. Lipnica
 • Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1642 roku w Leśnie gm. Brusy
Bory Tucholskie
 • Kościół p.w. św. Jana Nepomucena o konstrukcji szkieletowej z 1768 roku w Dąbrówce gm. Tuchola
Budownictwo murowane sakralne
Kujawy
 • Katedra p.w. św. Marcina i św. Mikołaja z lat 1466-1502 w Bydgoszczy
 • Kościół p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji z XIV wieku w Gniewkowie
 • Kościół p.w. NMP „Ruina” z XII/XIII wieku w Inowrocławiu
 • Kościół p.w. św. Małgorzaty z XII wieku w Kościelcu Kujawskim gm. Pakość
 • Kolegiata p.w. św. Piotra i Pawła z lat 1120-1140 w Kruszwicy
 • Kościół p.w. św. Marii Magdaleny z 1522 r. w Kwieciszewie gm. Mogilno
 • Kościół i klasztor karmelitów z XVII/XVIII wieku w Markowicach gm. Strzelno
 • Romańsko-barokowy zespół Norbertanek z XII wieku w Strzelnie
 • Rotunda p.w. św. Prokopa z 1160 roku w Strzelnie
Pałuki
 • Kościół p.w. św. Mikołaja z XIII/XIV wieku w Cerekwicy gm. śnin
 • Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1631 roku w Kcyni
 • Kościół pokarmelicki NMP z lat 1778-1780 w Kcyni
 • Kościół p.w. św. Katarzyny z lat 1610-1618 w Smogulcu gm. Gołańcz
 • Kościół p.w. Narodzenia NMP z 1467 roku w śernikach gm. Janowiec Wielkopolski
Wielkopolska
 • Zespół pobenedyktyński z kościołem p.w. św. Jana z XI wieku zgotyzowany w XIII/XIV wieku w Mogilnie
 • Kościół romańsko-gotycko-barokowy p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła w Trzemesznie
Krajna
 • Kościół p.w. Trójcy Świętej z XV/XVI wieku w Byszewie gm. Koronowo
 • Kościół p.w. Trójcy Świętej z lat 1606-1607 w Runowie Krajeńskim gm. Więcbork
Kaszuby
 • Kościół Farny z lat 1340-1360 w Chojnicach
 • Kościół p.w. św. Jakuba z 1402 roku w Ostrowitem gm. Chojnice
 • Kościół p.w. św. Mikołaja z lat 1904-1906 wraz z Kalwarią we Wielu gm. Karsin
 • Zespół poklasztorny z lat 1766-1780 w Zamartem gm. Kamień Krajeński
Bory Tucholskie
 • Kościół pocysterski z XIV wieku w Koronowie
Archeologia
Kujawy
 • Skansen archeologiczny - piramidy kujawskie z II okresu neolitu polskiego (3500-2500 lat p.n.e.) w Wietrzychowicach gm. Izbica Kujawska
Pałuki
 • Osiedle obronne z 550 r. p.n.e. w Biskupinie gm. Gąsawa
 • Kurhan sprzed 4000 lat w Złotowie gm. Barcin
Krajna
 • Cmentarzysko kurhanowe z IX/X wieku w Polanowie gm. Wyrzysk
Kaszuby
 • Cmentarzysko kurhanowe z IV w. p.n.e. - II w. n.e. w Leśnie gm. Brusy

II. Przyroda

Rezerwaty
Kujawy
 • Leśny pow. 74,69 ha – „Dziki Ostrów” gm. Nowa Wieś Wielka
 • Leśny pow. 5,8 ha – „Rejna” gm. Dąbrowa Biskupia
Pałuki
 • Leśny pow. 12,10 ha – „Grocholin” gm. Kcynia
Krajna
 • Leśny pow. 0,48 ha – „Borek” gm. Sadki
 • Leśny pow. 10,27 ha – „Gaj Krajeński” gm. Sępólno Krajeńskie
 • Leśny pow. 96,09 ha – „Zielona Góra” gm. Wyrzysk
Kaszuby
 • Faunistyczny pow. 70,40 ha – „Jezioro Laska” gm. Brusy
 • Florystyczny pow. 16,91 ha – „Kamienne Kręgi” koło wsi Odry gm. Czersk
Bory Tucholskie
 • Leśny pow. 102,21 ha – „Brzęki im. Z. Czubińskiego” gm. Osie
 • Leśny pow. 80,90 ha – „Cisy Staropolskie” w Wierzchlesie gm. Cekcyn
 • Leśny pow. 9,64 ha – „Ustronie” gm. Czersk
Ziemia Chełmińska
 • Leśny pow. 31,87 ha – „Las Mariański” gm. Dąbrowa Chełmińska
 • Leśny pow.27,81 ha – „Wielka Kępa Ostromecka” gm. Dąbrowa Chełmińska
Pomniki przyrody - głazy
Kujawy
 • Grota wapienna „Bajka” w parku w Gądeczu gm. Dobrcz
Pałuki
 • Głaz „Kamienny Dom” w Szczepankowie gm. Dąbrowa
Krajna
 • Głaz w Zabartowie przy drodze do Rościmina gm. Więcbork
Bory Tucholskie
 • Głazowisko „Piekło” w korycie rzeki Brdy koło Świtu gm. Cekcyn
 • „Kamień Jagiełły” w korycie rzeki Brdy koło Rudzkiego Mostu (dzielnica Tucholi)
 • „Kamień Świętego Wojciecha” w Leosi gm. Drzycim
Pomniki przyrody - źródła
Pałuki
 • „Świętego Huberta” nad Jeziorem Ostrowickim gm. Dąbrowa
Bory Tucholskie
 • „Wodogrzmoty Krasnoludków” w rezerwacie „Źródła Stążki” gm. Cekcyn
Kociewie
 • Marianki” w Świeciu
 • „Świętego Huberta” w Topolnie gm. Pruszcz
Ziemia Chełmińska
 • „Marii” w Ostromecku gm. Dąbrowa Chełmińska
Pomniki przyrody – drzewa
Kujawy
 • Dąb „Bartek” o obw. 650 cm przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
 • „Dąb Napoleona” o obw. 624 cm przy leśniczówce Lipniki gm. Białe Błota
 • 12 dębów o obw. 200-575 cm na terenie grodziska („Święty Gaj” Wyczółkowskiego) w Nowym Jasińcu gm. Koronowo
Pałuki
 • „Dąb Jagiełły” o obw. 543 cm przy kościele w Łabiszynie
 • Dąb o obw. 950 cm przy drodze w Reczu gm. Rogowo
 • Aleja modrzewiowa w Szczepankowie gm. Dąbrowa
 • Lipa „Jadwiga” o obw. 408 cm obok budynku Urzędu Gminy w Szubinie
Krajna
 • Dąb szypułkowy im. Władysława Szafera obw. 720 cm przy szosie Potulice - Nakło
 • Dąb „Szkolniak” o obw. 440 cm w Występie gm. Nakło n/Notecią
Kaszuby
 • Dęby „Adam” i „Ewa” w leśnictwie Cisewo gm. Karsin
Bory Tucholskie
 • Skupisko dębów o obw. 231-466 cm w Świcie gm. Cekcyn
 • Sosna „Królowa Borów” o obw. 300 cm w leśnictwie Lipowa (oddział 128 c) gm. Śliwice
 • Pięciopienny dąb szypułkowy o obw. 200-300 cm na polu za wsią Popielewo gm. Koronowo
Parki dworskie w zespołach pałacowoparkowych
Kujawy
 • Aleksandrów Kujawski - Zespół Szkół, ul. Wyspiańskiego 4 Kobylniki gm. Kruszwica
Pałuki
 • Grocholin gm. Kcynia
 • Lubostroń gm. Łabiszyn
Krajna
 • Samostrzel gm. Sadki
Kociewie
 • Sartowice gm. Świecie
Ziemia Chełmińska
 • Ostromecko gm. Dąbrowa Chełmińska

III. Miejsca pamięci narodowej

Kujawy
 • Pomnik w „Dolinie Śmierci”- Bydgoska Golgota XX wieku w Bydgoszczy-Fordonie
 • Pomnik ku czci pomordowanych w latach 1939-1945 mieszkańców Bydgoszczy i regionu na Starym Rynku w Bydgoszczy
 • Cmentarz Bohaterów 1939-1945 na Wzgórzu Wolności w Bydgoszczy
 • Kaplica Męczeństwa Bydgoszczy przy kościele p.w. św. Polskich Braci Męczenników na osiedlu Wyżyny w Bydgoszczy
 • Pomnik na miejscu kaźni w lasach gniewkowskich
 • Kwatera pomordowanych w obozie na Błoniu w Inowrocławiu
 • Obelisk w miejscu kaźni przy drodze Strzelno - Cieńcisko gm. Strzelno
 • Zbiorowa mogiła ofiar na miejscu kaźni w Tryszczynie gm. Koronowo
 • Pomnik nieznanego żołnierza poległego we wrześniu 1939 r. we Włókach gm. Dobrcz
Pałuki
 • Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Zamościu gm. Szubin
Krajna
 • Mauzoleum ofiar obozu w Karolewie gm. Więcbork
 • Pomnik Szlaku I Armii WP w Mroczy
 • Cmentarz i pomnik zamordowanych w byłym obozie przejściowym w Potulicach gm. Nakło n/Notecią
 • Mogiły ofiar i Pomnik Ofiar Hitleryzmu w Radzimiu gm. Kamień Krajeński
Wielkopolska
 • Mauzoleum ofiar terroru w Mogilnie
Kaszuby
 • Pomnik ku czci zamordowanych nauczycieli przy ul. Człuchowskiej w Chojnicach
 • Pomnik w „Dolinie Śmierci” w Igłach (Chojnice)
 • Pomnik ku czci 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Krojantach gm. Chojnice
 • Obelisk ku czci partyzantów „Gryfa Pomorskiego” w Męcikale gm. Brusy
Bory Tucholskie
 • Pomnik i mogiły ofiar 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu
 • Pomnik i mogiły ofiar terroru w Rudzkim Moście (dzielnica Tucholi)
Kociewie
 • Pomnik i zbiorowa mogiła ofiar terroru niemieckiego w Mniszku gm. Dragacz

IV. Muzea i ważniejsze izby regionalne

Kujawy
 • Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4
 • Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego w Bydgoszczy, ul. Berwińskiego 4
 • Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy, ul. Czerkaska 2
 • Stary Kanał Bydgoski wraz z Muzeum Kanału Bydgoskiego w III L.O. w Bydgoszczy, ul. Nowogrodzka 3
 • Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, ul. Solankowa 33
 • Dom rodzinny Jana Kasprowicza w Inowrocławiu-Szymborzu, ul. Wielkopolska 11
 • Izba Pamięci im. generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu gm. Dąbrowa Biskupia
 • Muzeum Parafialne w Raciążku
Pałuki
 • Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie, ul. Szkolna 2
 • Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji gm. śnin
 • Muzeum Ziemi Pałuckiej w śninie, pl. Wolności 1
Krajna
 • Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią, ul. Pocztowa 14
Wielkopolska
 • Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku, Chabsko 20, gm. Mogilno
Kaszuby
 • Chata Kaszubska, pracownia i zbiory Józefa Chełmowskiego w Brusach Jagliach
 • Muzeum Regionalne w Chojnicach (Brama Człuchowska)
 • Izba Pamięci Powstania Listopadowego w Czersku, L.O. ul. Szkolna 3
 • Izba Pamięci 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi gm. Chojnice
 • Muzeum Ziemi Zaborskiej we Wielu gm. Karsin
Bory Tucholskie
 • Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi, ul. Podgórna 1
help_outline