Wędruję z dusznickim kołem PTTK Ducha Gór Liczyrzepy Koło Terenowe PTTK w Dusznikach-Zdroju

Aktywna S: 1
Regiony:  Dolnośląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 
 1. Odznakę ustanowiono celem popularyzacji walorów turystycznych Dusznik-Zdroju oraz zachecenia do uprawiania turystyki i krajoznawstwa.
 2. Odznakę zdobywa się poprzez potwierdzenie pieczątką lub zdjęciem (kronika wycieczek) pobytu w miejscach wyszczególnionych w książeczce.
 3. Wiek i czas zdobywania odznaki jest dowolny.
 4. Ewidencję przyznanych odznak prowadzi Koło PTTK w Dusznikach-Zdroju, ul. Zdrojowa 8, środy w godzinach 16 – 18, od 16 IV 2016 r. Koszt odznaki 4 zł.

Załącznik 1

Źródło 

Zdobywając odznakę należy udokumentować pobyt w niżej wymienionych miejscach:

 • Duszniki-Zdrój:
  • Rynek,
  • Muzeum Papieru
 • Park Zdrojowy
 • Park nad Czarnym Stawem
 • Jamrozowa Polana
 • Wzgórze Rozalii
 • Schronisko PTTK „Pod Muflonem”
 • Podgórze – "Panderoza"
 • Torfowisko pod Zieleńcem
 • Góra Orlica (1084 m n.p.m.)
 • Schronisko „Orlica” w Zieleńcu”
help_outline