Wstęga Kaczawy PTTK Legnica

Aktywna S: 1
Regiony:  Dolnośląskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka „Wstęga Kaczawy" jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki kwalifikowanej oraz krajoznawstwa w miejscowościach oraz obszarach geograficznych położonych wzdłuż rzeki Kaczawy.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Do odznaki zaliczane będą obiekty zwiedzone w przeszłości, tj. przed datą wejścia niniejszego regulaminu w życie.
 5. Odznakę uzyskuje się poprzez zwiedzenie wskazanych miejsc (według zamieszczonego wykazu).
 6. Podstawą weryfikacji jest książeczka (kronika wycieczek) prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje: data wycieczki i miejsce na potwierdzenia.
 7. Potwierdzeniem zwiedzenia określonego miejsca jest zdjęcie ubiegającego się o odznakę na tle cech charakterystycznych dla danego obiektu. Potwierdzeniem mogą być także pieczątki z obiektów turystycznych, lokali gastronomicznych, sklepów, urzędów, itp. Ponadto potwierdzeniem mogą być podpisy przewodników turystycznych, przodowników turystyki górskiej i pieszej, instruktorów krajoznawstwa, opiekunów wycieczek, itp.
 8. Ubiegający się o odznakę po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych miejsc przedstawia książeczkę (kronikę) do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.
 9. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja Krajoznawcza przy Oddziale PTTK w Legnicy. Kontakt tel. 509-290-499.
 10. Każdy zdobywca odznaki „Wstęga Kaczawy" ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej i nizinnej, podejmuje je na własną odpowiedzialność. Zwiedzanie określonych w regulaminie miejsc odbywa się z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się po terenie i przestrzeganiem miejscowego prawa oraz na własny koszt.
 11. Regulamin niniejszy został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy Uchwałą Nr 1/11/2022 z dnia 04.11.2022 r. i wchodzi w życie z dniem 01.04.2023 r.

Pomysłodawcy projektu: Marcin Nowakowski, Adam Reszewicz.
Autor regulaminu odznaki: Adam Reszewicz.
Koncepcja graficzna odznaki: Marek Rabski, Adam Reszewicz.
Konsultacje merytoryczne: Marek Rabski.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
 1. Źródła Kaczawy na zboczu góry Turzec
 2. Kaczorów - kościół pw. św. Mikołaja
 3. Jezioro Kaczorowskie
 4. Wojcieszów - ruiny Wapiennika
 5. Wojcieszów - kamieniołom Gruszka
 6. Świerzawa - kościół pw. śś. Jana i Katarzyny
 7. Sędziszowa - dwór z wieżą mieszkalną (ul. Polna 5)
 8. Sędziszowa - Organy Wielisławskie
 9. Nowy Kościół - ruiny romańskiego kościoła pw. NMP
 10. Jerzmanice-Zdrój – płaskorzeźba w skale
 11. Jerzmanice - Zdrój – „Skalne Źródło" przy Kruczych Skałach
 12. Złotoryja - Zalew Złotoryjski
 13. Złotoryja - Baszta Kowalska
 14. Rokitnica - ruiny zamku
 15. Rzymówka – Źródło Św. Jadwigi
 16. Legnica - zabytkowy Park Miejski z Kozim Stawem
 17. Legnica - Most Kartuski
 18. Prochowice - ścieżka przyrodnicza w zabytkowym parku
 19. Kwiatkowice - kościół pw. św. Jadwigi
 20. Ujście Kaczawy do Odry
help_outline