Wstęga Sudetów Polskich PTTK Wrocław

Aktywna S: 2
Regiony:  Sudety
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 
 1. Odznaka WSTĘGA SUDETÓW POLSKICH jest odznaką regionalną Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad nią sprawuje Klub Turystyki Narciarskiej „Psie Pole” Oddziału Wrocławskiego PTTK.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki narciarskiej w Sudetach, poznawanie ich walorów krajobrazowych i przyrodniczych, w okresie zimowym, również na terenach mniej znanych i rzadziej uczęszczanych, nadających się dla uprawiania turystyki narciarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tras narciarskich opracowanych przez gminy.
 3. Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej narciarskiej oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochronąi w strefie nadgranicznej.
 4. Odznaka posiada dwa stopnie: srebrny i złoty.
 5.  
  1. Odznakę w stopniu srebrnym uzyskuje się poprzez przebycie na nartach dziesięciu tras wybranych z załączonego wykazu. Przebyte trasy powinny znajdować się w co najmniej dwóch makroregionach.
  2. Odznakę w stopniu złotym uzyskuje się po zdobyciu odznaki w stopniu srebrnym i po przebyciu na nartach, kolejnych jedenastu tras, z pozostałych ( innych niż dla stopnia srebrnego) wymienionych w załączonym wykazie. Trasy te powinny znajdować się w co najmniej trzech makroregionach.
  3. Trasy o dystansie powyżej 15 km można dzielić na dwa etapy.
 6. Kolejność oraz kierunek przejścia trasy wycieczki narciarskiej są dowolne, chyba, że zaznaczono inaczej, a okres zdobywania odznaki nie podlega ograniczeniom czasowym.
 7. Potwierdzenia przebycia poszczególnych tras dokonuje się w książeczce odznaki poprzez przystawienie na wolnych stronach pieczątki najbliższego obiektu turystycznego lub instytucji. Przy braku potwierdzenia terenowego wymagana jest wstępna weryfikacja przodownika turystyki narciarskiej przez wpis w odpowiedniej rubryce. W tabeli potwierdzeń należy wpisać datę odbycia wycieczki.
 8. Przodownicy turystyki kwalifikowanej PTTK są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania wstępnej weryfikacji.
 9. Ubiegający się o odznakę, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych tras, przedstawia książeczkę do weryfikacji Terenowemu Referatowi Odznak Narciarskich przy Oddziale Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.
 10. Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki, uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 11. Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki.
 12. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Zarząd KTN „Psie Pole”.
 13. Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.
 14. Regulamin odznaki został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 24 marca 2014 r. i obowiązuje od daty jego zatwierdzenia, wraz ze zmianami uchwalonymi w dniu 19 marca 2018 r. Trasy przebyte w okresie istnienia jednostopniowej odznaki WSTĘGA SUDETÓW POLSKICH, tj. od 24.03.2014 r. do 19 marca 2018 r. są wliczane w tok zdobywania odznaki wg niniejszego znowelizowanego regulaminu.

Załącznik 1

Źródło 
Numer Makroregion Mezoregion (pasmo, masyw, grzbiet, miejscowość) Rodzaj i przebieg trasy dystans / przewyższenie 4)
1. Sudety Zachodnie Góry Izerskie (Grzbiet Wysoki/Świeradów) Trasa narciarska (utrzymywana) „Śladem Izerskiego Cietrzewia”: Stóg Izerski – Polana Izerska – Chatka Górzystów – Sina Droga – Jarzębcza Polana – Stóg Izerski 18 km / 170 m
2. Sudety Zachodnie Góry Izerskie (Grzbiet Wysoki/Jakuszyce) Trasa narciarska (utrzymywana) „Trasami Biegu Piastów”: Jakuszyce – Orle – Rozdroże pod Cichą Równią – Jakuszyce 12 km / 120 m
D22. 3) Sudety Zachodnie Góry Izerskie (Grzbiet Wysoki/Jakuszyce) Trasa narciarska (częściowo utrzymywana, pieszy szlak turystyczny): Jakuszyce – Rozdroże pod Cichą Równią – Kopalnia – Rozdroże pod Zwaliskiem – Wysoki Kmień - Rozdroże pod Zwaliskiem - Biała Dolina 16 km / 260 m
3. Sudety Zachodnie Karkonosze (Przesieka) Trasa narciarska (utrzymywana ): Przesieka – Dolina Czerwonego Potoku – Droga Sudecka 1) 7 km / 360 m
D23. Sudety Zachodnie Karkonosze (Śląski Grzbiet / Jakuszyce) Trasa piesza i narciarska szlak turystyczny zielony: Jakuszyce – Dolina Kamiennej – Owcze Skały – Hala Szrenicka – Schronisko na Szrenicy2) 7 km / 490 m
4. Sudety Zachodnie Karkonosze (Śląski Grzbiet) Trasa narciarska (oznakowana, strona polska): Śląski Dom – Spalona Strażnica – Pod Małym Szyszakiem 1) 7 km / 90 m
D24. Sudety Zachodnie Karkonosze (Lasocki Grzbiet) Proponowana trasa narciarska (szlaki piesze, szlak rowerowy) Przełęcz Okraj– Łysociński Grzbiet - trawers Borowej Góry – trasa rowerowa ER-2: trawers Bielca –dojście szlaku zółtego – Granica Państwa. 1) 8 km / 100 m
5. Sudety Zachodnie Góry Kaczawskie (Grzbiet Południowy) Proponowana trasa narciarska (pieszy szlak turystyczny): Przełęcz Widok – Baraniec – Przełęcz Radomierska 11 km / 230 m
6. Sudety Zachodnie Rudawy Janowickie (Janowicki Grzbiet) Proponowana trasa narciarska (rowerowy szlak turystyczny i drogi): Przełęcz Karpnicka – Polana Mniszkowska – Miedzianka 12 km / 250 m
7. Sudety Środkowe Góry Kamienne (Góry Krucze) Trasa narciarska (utrzymywana)„Podlesie”: Lubawka OW „Modrzew” – trawers Zasieka – Rozdroże Trzech Buków – Krucze Skały – OW „Modrzew” 15 km / 160 m
8. Sudety Środkowe Góry Wałbrzyskie (Masyw Trójgarbu) Proponowana trasa narciarska (szlak Ekomuzeum, piesze szlaki turystyczne): Witków – Trójgarb – Rozdroże Siedmiu Dróg – pod Jagodnikiem – Rozdroże – Witków 11 km / 330 m
9. Sudety Środkowe Góry Kamienne (Masyw Dzikowca) Trasa narciarska (utrzymywana) „Widokowa": Grzędy (zalew) – trawers Dzikowca – trawers Wysokiej i Suchej Góry – Grzędy (zalew) 13 km / 280 m
10. Sudety Środkowe Góry Kamienne (Góry Suche) Trasa narciarska (utrzymywana): Schronisko „Andrzejówka” – Przełęcz Pod Szpicakiem – Schronisko „Andrzejówka” – Przełęcz Pod Turzyną – Hala pod Klinem – Schronisko „Andrzejówka” 10 km / 120 m
11. Sudety Środkowe Góry Sowie (Bielawa) Trasa narciarska ( utrzymywana): Przełęcz Jugowska – Pętla wokół Niedźwiedziej Skały (trasa ”Niedźwiedź” ) – Kozie Siodło – schronisko „Sowa” (trasa”Sowa”) – Kozie Siodło – Przełęcz Jugowska – Bielewa (trasa „Trzy Buki”) 16 km / 440 m
12. Sudety Środkowe Góry Stołowe (Karłów) Trasa narciarska (utrzymywana): Karłów – Łąka Pasterska – Pasterka – Droga nad Urwiskiem – Skalne Grzyby – Batorówek – Karłów 26 km / 90 m
13. Sudety Środkowe Góry Orlickie (Zieleniec) Trasa narciarska (częściowo utrzymywana): Zieleniec parking południowy – ponad wyciągami – Orlica 1) 5 km / 220 m
14. Sudety Środkowe Góry Bystrzyckie (Masyw Jagodnej) Trasa narciarska (utrzymywana ): Schronisko „Jagodna” – Popielna Droga – Jagodna – Sasin – Schronisko „Jagodna” 13 km / 200 m
D25. Sudety Środkowe Góry Bystrzyckie (Gniewoszów) Proponowana trasa narciarska (szlaki piesze) Gniewoszów - Żródła Różanki – Gniewosz – Poniatów – autostrada sudecka – Gniewoszów 13 km / 250 m
15. Sudety Wschodnie Góry Bardzkie (Grzbiet Wschodni) Proponowana trasa narciarska (rowerowy szlak turystyczny): Bardo PKP – Przełęcz Łaszczowa – trawers Kłodzkiej Góry – „Kukułka” – Mariańska Dolina – Kłodzko 15 km / 320 m
16. Sudety Wschodnie Góry Złote (Lądek Zdrój) Trasy narciarskie (oznakowane): Lądek Zdrój – Rondo Duże – Droga Wielka Okólna – trawers Trojaka – Rozdroże Zamkowe – Lądek Zdrój 14 km / 220 m
17. Sudety Wschodnie Góry Bialskie (Bielice) Trasa narciarska (utrzymywana ) i rowerowa: Bielice (leśniczówka) – Dolina Białej Lądeckiej – Puszcza Jaworowa – trawers Rudawca – Czarny Dukt (trasa rowerowa znakowana) – Bielice (leśniczówka) 17 km / 320 m
18. Sudety Wschodnie Masyw Śnieżnika (Kletno) Trasa narciarska (utrzymywana) i szlak pieszy: Kletno–Rozdroże pod Porębkiem – Kamienica – Droga Nad Lejami – Rozdroże pod Porębkiem – pętla góry Młyńsko–Kletno 20 km / 320 m
D26. Sudety Wschodnie Masyw Śnieżnika (Międzygórze) Proponowana trasa narciarska (drogi i turyst. szlaki piesze): Międzygórze – Dolina Wilczki – schronisko pod Śnieżnikiem – Żmijowiec – trawersy Jaworowej Kopy – Dolina Bogoryi –Międzygórze 16 km / 500 m
D27. Sudety Wschodnie Masyw Śnieżnika (Jodłów) Proponowana trasa narciarska turystyczny szlak pieszy: schronisko pod Śnieżnikiem – Goworek – Wysoczka –Przełęcz Puchacza – Jodłów 14 km / 650 m
19. Sudety Wschodnie Góry Opawskie (Głuchołazy) Trasy narciarskie (utrzymywane): niebieska Głuchołazy – Podlesie – Głuchołazy (7 km) i zielona pętla na Górze Parkowej (5 km) 12 km / 60 m
20. Przedgórze Sudeckie Masyw Ślęży (Sobótka) Trasa narciarska (oznakowana): Przełęcz pod Wieżycą – Duża Pętla – Przełęcz Tąpadła – Mała Pętla – Przełęcz Pod Wieżycą 17 km / 200 m
21. Przedgórze Sudeckie Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie (Wzgórza Strzelińskie) Proponowana trasa narciarska (piesze szlaki turystyczne): Ziębice – Gromnik – Biały Kościół 23 km/190 m

1) W przypadku krótkich tras, nietworzących zamkniętej pętli, można je wkomponować w dłuższą wycieczkę narciarską w terenie. Propozycje tras są dostępne na stronie internetowej KTN Psie Pole: http://www.pttk.wroclaw.pl/main/ktn/index.html
2) Kierunek przebywania zgodnie z opisanym
3) Trasy oznaczone symbolem Dxx (xx : 22 do 27) wprowadzono od dnia 20 marca 2018, w zmienionym Regulaminie
4) Różnica wysokości najwyższego i najniższego punktu trasy +/- 10 m

help_outline