Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie PTTK Strzelin

Aktywna S: 1
Regiony:  DolnośląskieSudety
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Celem zachęcenia turystów do poznania Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, ich walorów krajoznawczych i rekreacyjnych Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Strzelińskiej ustanawia regionalną odznakę turystyczno-krajoznawczą "Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie", zwaną dalej odznaką.
 2. Odznaka jest cykliczna, za każdy rok kalendarzowy począwszy od 1998 można zdobyć jedną odznakę po uzyskaniu:
  • w wieku do 16 lat lub powyżej 50 lat - 30 punktów,
  • w wieku od 16 do 50 lat - 50 punktów.
 3. Punkty uzyskuje się:
  • w dyscyplinie pieszej lub kolarskiej według regulaminów odznak: górskiej (GOT), turystyki pieszej (OTP), kolarskiej (KOT),
  • za udział w zawodach na orientację na terenie Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich:
   • 100% rocznej normy za udział w rogainingu,
   • 50% rocznej normy za udział w imprezie co najmniej dwuetapowej,
   • 5 punktów za udział w imprezie jednoetapowej,
  • za zwiedzanie miejscowości określonych w załączniku oprócz miejscowości zamieszkania. Każdą miejscowość można zwiedzać tylko raz podczas całego cyklu zdobywania odznak.
 4. Potwierdzenie przebycia tras i zwiedzania miejscowości powinno być udokumentowane w książeczkach OTP, GOT, KOT lub na specjalnych drukach, potwierdzone przez przodownika, przewodnika lub innego członka kadry PTTK. Potwierdzenia można również uzyskiwać w terenie oraz podczas imprez turystycznych i krajoznawczych.
 5. Książeczkę lub druk do weryfikacji można złożyć w dowolnym terminie. Weryfikację odznaki prowadzi Oddział PTTK Ziemi Strzelińskiej: 57-100 Strzelin, ul. Brzegowa 10a, tel. 574-220-882, e-mail: biuro@pttk.strzelin.pl. Odznakę można zweryfikować również korespondencyjnie po wcześniejszym uzgodnieniu.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.1998 roku z późniejszymi zmianami.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz miejscowości i miejsc punktowanych do odznaki

15 punktów
 • Bielawa
 • Dzierżoniów
 • Grodków
 • Henryków
 • Kamieniec Ząbkowicki
 • Niemcza
 • Pieszyce
 • Piława Górna
 • Strzelin
 • Ząbkowice Śląskie
 • Ziębice
10 punktów
 • Biały Kościół
 • Biernacice
 • Bobolice
 • Bożnowice
 • Braszowice
 • Brochocin
 • Brodziszów
 • Ciepłowody
 • Czerńczyce
 • Dankowice
 • Dobroszów
 • Dobrzenice
 • Gilów
 • Gola Dzierżoniowska
 • Jeglowa
 • Jeszkotle
 • Kalinowice Dolne i Górne
 • Kietlin
 • Kobyla Głowa
 • Konary
 • Krzelków
 • Księginice Wielkie
 • Łagiewniki
 • Muszkowice i Kapliczne Wzgórze
 • Niedźwiednik
 • Nowolesie
 • Owiesno
 • Piława Dolna
 • Piotrowice Polskie
 • Prusy
 • Przerzeczyn Zdrój
 • Przeworno
 • rezerwat przyrody Muszkowicki Las Bukowy
 • rezerwat przyrody Skałki Stoleckie
 • Roztocznik
 • Sarby
 • Siemisławice
 • Sieniawka
 • Stolec
 • Stoszów
 • Sulisław
 • Wawrzyszów
 • wąwóz Piekielko i grodzisko
 • Wilków Wielki
 • Witostowice
 • Wojsławice
 • Zarzyca
 • Żeleźnik
 • Żelowice
5 punktów
 • każda inna miejscowość (lub miejsce) na terenie Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, w której znajduje się co najmniej jeden obiekt zabytkowy lub krajoznawczy.
help_outline