Z Dreptusiem Traktem Królewskim Dariusz Mazurek

Aktywna S: 1
Regiony:  Mazowieckie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. Odznaka „Z Dreptusiem Traktem Królewskim” zwana dalej Odznaką stanowi integralną część Projektu Turystycznej Rodzinnej Imprezy Plenerowej zwanego dalej Projektem.
 2. Celem ustanowienia Odznaki jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Traktu Królewskiego w Warszawie będącego od 1994 roku, wraz z historycznym zespołem miasta i Wilanowem, pomnikiem historii.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Odznakę może zdobywać każdy, bez względu na wiek.
 5. Dla jej zdobycia wymagane jest potwierdzenie u Organizatora odbycia 10 wycieczek, w tym 5 obowiązkowych, z Kanonu Odznaki. Trasy wycieczek dostępne są na stronie Organizatora (dreptuś.pl).
 6. Podstawą do uznania wycieczki za odbytą jest przesłane drogą elektroniczną, na adres wskazany przez Organizatora, odpowiedzi. Potwierdzenie jest skuteczne, gdy zawiera minimum 50% poprawnych odpowiedzi.
 7. Kategorycznie zabrania się odbywania wycieczek w sposób wirtualny. W przypadku istotnych wątpliwości co do prawidłowego pokonania trasy uczestnik może zostać wyjątkowo poproszony, wyłącznie do celów weryfikacji, o przesłanie zdjęcia na tle jednego, dowolnie wybranego przez niego punktu kontrolnego z trasy.
 8. Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony.
 9. Odznaka wykonana jest w postaci metalowego znaczka i nadawana jest na wniosek jej zdobywcy, po spełnieniu określonych wcześniej wymogów.
 10. Odznaka, w formie wskazanej w pkt. 9, jest odpłatna.
 11. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób, które zdobyły Odznakę na stronie internetowej http://dreptuś.pl.
 12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do koordynatora Projektu.
 13. Projekt graficzny odznaki: Dariusz Mazurek.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2021 r. Wycieczki odbyte przed tym terminem nie będą zaliczane do odznaki.

Załącznik 1

Źródło 

Kanon Odznaki

Trasy obowiązkowe:
 • 058 Sgraffito o graffi di Varsavia in gesso
 • 060 Wokół Zamku Królewskiego
 • 062 Uniwersytet Warszawski
 • 069 Zespół pałacowo-parkowy Łazienki Królewskie
 • 071 Wilanów – Piękne włości Ich Królewskich Mości
Pozostałe trasy:
 • 059 Staromiejskie semafory
 • 061 Krakowskie Przedmieście
 • 063 Krakowskie Przedmieście – ludzie i miejsca
 • 064 Nowy Świat i jego mieszkańcy
 • 065 Plac Trzech Krzyży
 • 066 Aleje Ujazdowskie
 • 067 Zamek Ujazdowski
 • 068 Łazienki Królewskie – Królewscy goście
 • 070 Wilanów – Spacer nie do końca historyczny
help_outline