Zdobywca 4 wież Gmina Ochotnica Dolna

Aktywna S: 1
Regiony:  BeskidyMałopolskie
Kategorie:  Wieże widokowe
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Przepisy ogólne

 1. Gmina Ochotnica Dolna ustala niniejszym regulaminem zasady zdobywania gorczańsko – beskidzkiej odznaki „Zdobywca 4 wież”.
 2. Celem jest popularyzowanie zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego, zachęcania do wędrowania po Gorcach i Beskidzie Sądeckim oraz promowanie Gminy Ochotnica Dolna.
 3. Turysta odbywa wycieczki na własną odpowiedzialność, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej.
 4. Zdobywanie odznaki przez małoletnich powinno odbywać się w obecności i na odpowiedzialność rodziców, prawnych opiekunów lub osób przez nich upoważnionych, albo innych osób, które z mocy prawa są uprawnione do sprawowania nad nimi opieki.
 5. Wieże można zdobywać przez cały rok kalendarzowy.
 6. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć wszystkie wieże.
 7. Czas zdobywania poszczególnych wież nie jest ograniczony.
 8. Do dokumentowania zdobywania wież służy folder „Zdobądź 4 wieże”.
 9. Wzór folderu jest do pobrania na stronie http://www.ochotnica.pl

II. Dokumentacja

 1. Przyznanie odznaki odbywa się na podstawie wypełnionego pieczątkami folderu.
 2. Folder należy wypełniać zgodnie z następującymi zasadami:
  1. W trakcie wycieczek na wieże należy zbierać w folderze pieczątki. W przypadku braku wydrukowanego folderu można go zastąpić innym produktem, który umożliwi wbicie pieczątki. Akceptowana jest także fotografia pieczątki.
 3. Ubiegający się o odznakę „Zdobywcy 4 wież” przedstawiają folder osobiście do weryfikacji w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej, przesyłają fotografię lub skan folderu na adres mailowy zdobywca4wiez@ochotnica.pl lub przesyłają folder pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna.
 4. Korzystający z drogi pocztowej ponoszą koszty związane z wysłaniem folderu.
 5. Folder należy przedłożyć po zebraniu wszystkich pieczątek.
 6. Zweryfikowana folder uprawnia do nabycia odznaki „Zdobywca 4 wież”.

VII. Przepisy końcowe

 1. Odznakę „Zdobywca 4 wież” nabywa się w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej, za okazaniem folderu z wypełnionymi pieczątkami. Odznakę można nabyć za okazaniem folderu, osobiście lub listownie (po podaniu adresu wysyłki), w Gminie Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160, 34 – 452 Ochotnica Dolna.
 2. Wszelkie pytania i wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu należy kierować na maila: zdobywca4wiez@ochotnica.pl
 3. Niniejszy regulamin gorczańskiej odznaki obowiązuje od dnia 3 sierpnia 2020 r.

Załącznik 1

Numer Pasmo Szczyt Miejscowość
1 Beskid Sądecki Koziarz Tylmanowa
2 Gorce Gorc Ochotnica Dolna
3 Gorce Lubań Ochotnica Dolna
4 Gorce Magurki Ochotnica Górna
help_outline