Zdobywca Korony Sudetów Czeskich PTTK Wałbrzych

Aktywna S: 1
Regiony:  Sudety
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia wstępne.

 1. Odznaka Turystyczna „Zdobywca Korony Sudetów Czeskich”, zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddziału Wałbrzyskiego.
 2. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Sudetów Czeskich.
 3. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
 4. Odznaka nie posiada stopni, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

II. Warunki zdobywania odznaki.

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.
 2. Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.
 3. Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Sudetów Czeskich (materiałem pomocniczym mogą być przewodniki Marka Staffy „Sudety Czeskie Szlaki Znakowane” oraz „Sudety – Czechy, Morawy – Międzynarodowy Szlak Atlantyk – Morze Czarne E3”).
 4. Odznakę zdobywa się przez zdobycie wszystkich szczytów górskich wymienionych w załączniku w dowolnie wybranej kolejności.
 5. Zdobywanie odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Sudetów Czeskich.

III. Weryfikacja.

 1. Podstawą weryfikacji odznak jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy KSCz, kronika wycieczek prowadzona własnoręcznie lub książeczka GOT. W książeczce weryfikacyjnej winny znajdować się niżej wymienione rubryki:
  • data wycieczki,
  • nazwa zdobywanego szczytu,
  • trasa wędrówki,
  • miejsce na potwierdzenie,
  • miejsce na wklejkę weryfikacyjną.
 2. Podstawą do zaliczenia wędrówki są potwierdzenia terenowe zebrane w książeczce, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile uczestniczyli w wędrówce albo przebywali na trasie wędrówki.
 3. Odznakę Zdobywcy Korony Sudetów Czeskich przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
 4. Książeczkę prawidłowo wypełnioną z poświadczeniami odbycia wędrówek na poszczególne szczyty należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu, ul. Konopnickiej 19 (wejscie od ul. Lewartowskiego) lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi.
 5. Książeczki zweryfikowane otrzymają wklejki potwierdzające zdobycie odpowiednich szczytów.
 6. Zweryfikowanie i otrzymanie wklejek na wszystkie szczyty Sudetów Czeskich wymienione w załączniku upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz wykupienia i noszenia odznaki.

IV. Przepisy przejściowe i końcowe.

 1. Wnioskuje się o uroczyste wręczanie dyplomów-legitymacji odznaki Zdobywcy Korony Sudetów Czeskich podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu na szczycie Wielkiej Sowy. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.
 2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu w dniu 20 lutego 2008 r. (uchwała Nr 41/IV/08) i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
Podprowincja Makroregion Mezoregion Najwyższy szczyt Wysokość
332
Krkonošskojesenická subprovincie
(Sudety)
332.1
Krkonošsko-jesenické podhůří
(Przedgórze Sudeckie)
332.17
Žulovská pahorkatina
(Przedgórze Paczkowskie)
Boží hora 525
332.2
Pogórze Zachodnio-Sudeckie
332.26
Pogórze Izerskie
Frýdlantská pahorkatona
Andělský vrch 572
332.3
Krkonošská oblast
(Sudety Zachodnie)
332.31
Lužické hory
(Góry Żytawskie)
Luž
793
332.32
Ještědsko-kozákovský hřbet
(Grzbiet Jesztiedzkokozakowski)
Ještěd 1012
332.33
Liberecká kotlina –
Žitavská pánev
(Kotlina Liberecka)
Prosečský hřeben 593
332.34
Jizerské hory
(Góry Izerskie)
Smrk 1124
332.37
Krkonoše (Karkonosze)
Sněžka
(Śnieżka)
1602
332.39
Krkonošské podhůří
(Pogórze Karkonoskie)
Hejlov 835
332.4/5
Orlická oblast
(Sudety Środkowe)
332.41
Brama Lubawska –
Žacléřská vrchovina
Žaltman 739
332.43
Góry Kamienne –
Vraní hory
Královecký Špičák 881
332.47
Obniżenie Ścinawki –
Broumovská kotlina
Mlýnský vrch 521
332.48
Góry Stołowe –
Polická vrchovina
Bor 853
332.51
Podorlická pahorkatina
(Pogórze Orlickie)
Špičák 841
332.52
Orlické hory
(Góry Orlickie)
Velká Deštná 1115
332.54
Kladská kotlina
(Kotlina Kłodzka)
Hůrka 585
332.6
Jesenická oblast
(Sudety Wschodnie)
332.61
Rychlebské hory
(Góry Złote)
Smrk 1125
332.62
Králický Sněžnik
(Śnieżnik)
Sněžník
(Śnieżnik Kłodzki)
1425
332.63
Zlatohorská vrchovina
(Góry Opawskie)
Příčný vrch 975
332.64
Hanušowická vrchovina
Jeřáb 1003
332.65
Hrubý Jeseník
(Wysoki Jesionik)
Praděd 1492
332.66
Nízký Jeseník
(Niski Jesionik)
Slunečná 800
332.67
Mohelnická brázda
Jelení vrch 345
332.68
Zábřežská vrchovina
Lázek 714

Opracowano na podstawie: Jerzy Kondracki – Geografia Regionalna Polski, PWN, Warszawa 2000 r.

help_outline