Zdobywca Korony Sudetów Polskich PTTK Wałbrzych

Aktywna S: 1
Regiony:  Sudety
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)

1. Postanowienia wstępne:

 1. Odznaka Turystyczna „Zdobywca Korony Sudetów Polskich”, zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej.
 2. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Sudetów Polskich.
 3. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Wałbrzychu.
 4. Odznaka nie posiada stopni, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

2. Warunki zdobywania odznaki.

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.
 2. Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.
 3. Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Sudetów Polskich (materiałem pomocniczym może być Spis tras punktowanych do Górskiej Odznaki Turystycznej, Sudety – Grupy S.01 – S.21).
 4. Odznakę zdobywa się przez zdobycie wszystkich szczytów górskich wymienionych w załączniku w dowolnie wybranej kolejności.
 5. Zdobywanie odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Sudetów Polskich.

3. Weryfikacja.

 1. Podstawą weryfikacji odznak jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy KSP, kronika wycieczek prowadzona własnoręcznie lub książeczka GOT. W książeczce weryfikacyjnej winny znajdować się niżej wymienione rubryki:
  • data wycieczki,
  • nazwa zdobywanego szczytu,
  • trasa wędrówki,
  • miejsce na potwierdzenie,
  • miejsce na wklejkę weryfikacyjną.
 2. Podstawą do zaliczenia wędrówki są potwierdzenia terenowe zebrane w książeczce, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile uczestniczyli w wędrówce albo przebywali na trasie wędrówki.
 3. Odznakę Zdobywcy Korony Sudetów Polskich przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
 4. Książeczkę prawidłowo wypełnioną z poświadczeniami odbycia wędrówek na poszczególne szczyty należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu, ul. Konopnickiej 19 lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi.
 5. Książeczki zweryfikowane otrzymają wklejki potwierdzające zdobycie odpowiednich szczytów.
 6. Zweryfikowanie i otrzymanie wklejek na wszystkie szczyty Sudetów Polskich wymienione w załączniku upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz wykupienia i noszenia odznaki.

4. Przepisy przejściowe i końcowe.

 1. Wnioskuje się o uroczyste wręczanie dyplomów-legitymacji odznaki Zdobywcy Korony Sudetów Polskich podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddziału PTTK w Wałbrzychu na szczycie Wielkiej Sowy. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.
 2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu w dniu 19 maja 1999 r. (uchwała Nr 6/99) i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1999 r.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
Podprowincja Makroregion Mezoregion Najwyższy szczyt Wysokość
332
Sudety z Przedgórzem Sudeckim
332.1
Przedgórze Sudeckie
332.11
Wzgórza Strzegomskie
Krzyżowa Góra 359
332.12
Równina Świdnicka
Popiel 281
332.13
Masyw Ślęży
Ślęża 718
332.14
Wzgórza
Niemczańsko-Strzelińskie
Wrona 458
332.15
Obniżenie Podsudeckie
Wzgórze Ernesta
1)
305
332.16
Obniżenie Otmuchowskie
Brzeźnica 492
332.17
Przedgórze Paczkowskie
Kalwaria
2)
385
332.2
Przedgórze Zachodnio-Sudeckie
332.25
Obniżenie
Żytawsko-Zgorzeleckie
Koło Obserwatora
3)
340
332.26
Pogórze Izerskie
Wojkowa 502
332.27
Pogórze Kaczawskie
Ostrzyca 501
332.28
Pogórze Wałbrzyskie
Sas 515
332.3
Sudety Zachodnie
332.34
Góry Izerskie
Wysoka Kopa 1126
332.35
Góry Kaczawskie
Skopiec 724
332.36
Kotlina Jeleniogórska
Grodna 506
332.37
Karkonosze
Śnieżka 1602
332.38
Rudawy Janowickie
Skalnik 945
332.4/5
Sudety Środkowe
332.41
Brama Lubawska
Zadzierna 724
332.42
Góry Wałbrzyskie
Borowa 853
332.43
Góry Kamienne
Waligóra 934
332.44
Góry Sowie
Wielka Sowa 1015
332.45
Góry Bardzkie
Kłodzka Góra 765
332.46
Obniżenie Noworudzkie
Włodzicka Góra 758
332.47
Obniżenie Ścinawki
Nowa Kopa 553
332.48
Góry Stołowe
Szczeliniec Wielki 919
332.51
Pogórze Orlickie
Grodczyn 803
332.52
Góry Orlickie
Orlica 1084
332.53
Góry Bystrzyckie
Jagodna 977
332.54
Kotlina Kłodzka
Sikornik 550
332.6
Sudety Wschodnie
332.61
Góry Złote
Postawna 1124
332.62
Śnieżnik
Śnieżnik Kłodzki 1425
332.63
Góry opawskie
Biskupia Kopa 889

1) ok. 1 km na zachód od wsi Komorów przy drodze nr 35
2) ok. 2 km na południe od centrum Gierałcic – szczyt na granicy niedaleko słupka granicznego IV/165
3) ok. 0,5 km na północny-wschód od wsi Markocice koło Bogatyni

help_outline