Zdobywca Polskich Gór Fundacja Beskid

Aktywna S: 1
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. Odznaka „Zdobywca Polskich Gór” jest odznaką ustanowioną i przyznawaną przez Podkarpacką Fundację Rozwoju „Beskid” z siedzibą w Jaśle, zwaną dalej Fundacją.
 2. Celem ustanowienia odznaki „Zdobywca Polskich Gór” jest popularyzacja turystyki pieszej w polskich górach oraz poznawanie ich walorów przyrodniczych, krajoznawczych, kulturowych i historycznych.
 3. Odznaka „Zdobywca Polskich Gór” jest jednostopniowa.
 4. Do Odznaki można zaliczyć szczyty zdobyte przed uchwaleniem niniejszego regulaminu pod warunkiem ich odpowiedniego udokumentowania. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.
 5. Odznakę „Zdobywca Polskich Gór” uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów spośród wszystkich polskich pasm górskich według zamieszczonego wykazu (załącznik 1). Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
 6. Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem GOT, przewodnikiem lub bez ich udziału od 7 roku życia.
 7. Do prowadzonej książeczki „Zdobywca Polskich Gór” wpisuje się datę wejścia oraz potwierdzenie zdobycia szczytu. Potwierdzeniem tym może być: podpis przodownika GOT lub przewodnika turystyki kwalifikowanej PTTK, pieczątka, fotografia, przebyta trasa GPS.
 8. Ubiegający się o Odznakę „Zdobywca Polskich Gór” po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji w siedzibie Fundacji. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba ubiegająca się o weryfikację ponosi ewentualne koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszty zakupu odznaki „Zdobywca Polskich Gór”.
 9. Książeczka po pozytywnym zweryfikowaniu jest równocześnie legitymacją uprawniającą do nabycia i noszenia odznaki „Zdobywca Polskich Gór”. Lista zdobywców publikowana jest na stronie Fundacji.
 10. Prawo do interpretacji oraz wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Zarząd Fundacji.
 11. Informacje związane z odznaką „Zdobywca Polskich Gór” można uzyskać w siedzibie Fundacji, telefonicznie, mailowo oraz na stronie www.fundacjabeskid.org.pl.

Weryfikacja Odznaki

 1. Książeczkę wraz z potwierdzeniami zdobycia poszczególnych szczytów należy przesłać listem (dowolna ilość książeczek w liście) lub dostarczyć osobiście na adres Fundacji: Podkarpacka Fundacja Rozwoju „Beskid”, ul. Słoneczna 19A, 38-200 Jasło
 2. Po otrzymaniu listu książeczki są weryfikowane.
 3. Po weryfikacji na adres mailowy podany w książeczce wysyłana jest wiadomość informująca o wyniku weryfikacji oraz o kosztach odznaki i przesyłki. Jeśli jest kilka książeczek prosimy włożyć do koperty kartkę z adresem mailowym do kontaktu.
 4. Następnie należy wpłacić odpowiednią kwotę pieniędzy na rachunek bankowy. Podczas wpłacania pieniędzy za odznakę można również wpłacić dobrowolną darowiznę na realizację celów statutowych Fundacji. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Załącznik 1

Źródło 
Pasmo Szczyt Wysokość
Tatry Wysokie Rysy 2499
Tatry Zachodnie Starorobociański Wierch 2175
Beskid Żywiecko-Orawski Babia Góra - Diablak 1723
Karkonosze Śnieżka 1603
Masyw Śnieżnika Śnieżnik 1426
Bieszczady Zachodnie Tarnica 1346
Gorce Turbacz 1314
Beskid Sądecki Radziejowa 1266
Beskid Śląski Skrzyczne 1257
Beskid Żywiecko-Kysucki Wielka Racza 1236
Beskid Wyspowy Mogielica 1170
Góry Izerskie Wysoka Kopa 1126
Góry Złote Postawna 1117
Góry Orlickie Orlica 1080
Pieniny Wysokie Skałki 1050
Góry Sowie Wielka Sowa 1014
Beskid Niski Lackowa 997
Góry Bystrzyckie Jagodna Północna) 985
Rudawy Janowickie Skalnik 944
Góry Kamienne Waligóra 934
Beskid Mały Czupel 930
Góry Stołowe Szczeliniec Wielki 919
Góry Sanocko-Turczańskie Jaworniki 908
Beskid Makowski Lubomir 904
Góry Opawskie Biskupia Kopa 890
Góry Wałbrzyskie Borowa 853
Góry Bardzkie Szeroka Góra 765
Góry Kaczawskie Okole 720
Masyw Ślęży Ślęża 718
Góry Świętokrzyskie Łysica 612
help_outline