Ziemia Lelowska SKT PTTK Przyrów

Aktywna S: 2
Regiony:  Śląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 
 1. Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie na wniosek Urzędu Gminy w Lelowie ustanawia Odznakę Krajoznawczo-Turystyczną „Ziemia Lelowska”. Regulamin niniejszej odznaki powstał przy współudziale Hufca ZHP w Lelowie, Gimnazjum w Lelowie, SKKT-PTTK w Przyrowie.
 2. Odznaka ma za zadanie popularyzację walorów historycznych, krajoznawczych, kulturalnych i innych Ziemi Lelowskiej (obecnie administracyjnie – Gmina Lelów).
 3. Odznaka jest dwustopniowa: srebrna i złota.
 4. Odznaka może być również przyznawana honorowo w dowód uznania za działalność naukowa, popularyzatorską, krajoznawczą lub inną w ewidentny sposób promującą Ziemię Lelowską.
 5. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.
 6. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek w ramach uprawianej przez siebie dyscypliny turystyki kwalifikowanej (np. pieszej, kolarskiej, narciarskiej, motorowej, itp.).
 7. Odznakę można zdobywać w kolejności stopni, ale tylko jeden stopień rocznie.
 8. Warunki zdobycia Odznaki:
  1. W stopniu srebrnym należy spełnić następujące warunki:
   • uczestniczyć w co najmniej jednej imprezie promującej Ziemię Lelowską (Święto Ciulima, Rajd Ziemi Lelowskiej, Rajd Szlakami Krwi i Chwały, lub innych...),
   • zwiedzić co najmniej 6 obiektów Ziemi Lelowskiej wg wykazu,
   • przebyć trasę Lelów – Biała Wielka – Mełchów – Lelów.
  2. W stopniu złotym należy spełnić następujące warunki:
   • uczestniczyć w co najmniej jednej następnej imprezie promującej Ziemię Lelowską,
   • zwiedzić 8 z pozostałych obiektów Ziemi Lelowskiej wg wykazu,
   • przebyć trasę: Lelów – Nakło – Gródek – Biała Wielka – Drochlin – Podlesie – Konstantynów – Mełchów – Staromieście – Turzyn – Lelów.
 9. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest książeczka uprawianej przez zainteresowanego dyscypliny turystycznej, lub samodzielnie opracowana kronika w formie dowolnej z adnotacjami dotyczącymi spełnienia warunków (potwierdzeniami w formie pieczątek miejscowości, pieczątek imprez, zdjęć...).
 10. Odznakę nadaje zespół weryfikacyjny powołany przez Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie osobom, które spełniły warunki wymagane do zdobycia Odznaki.
 11. Siedzibą referatu weryfikacyjnego odznaki jest: Gimnazjum w Lelowie ul. Szczekocińska 41, 42-235 Lelów, tel./fax (0-34) 355-82-90 dopisek „Referat weryfikacyjny”.
 12. Odznaka nadana w trybie normalnym jest odpłatna. Osoby, którym nadano Odznakę honorowo otrzymują ją bezpłatnie.
 13. Prawo ostatecznej interpretacji przysługuje Kolegium Weryfikacyjnemu, którego skład powołuje Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie.
 14. Regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 1 maja 2006 r. i z tym dniem można rozpocząć wypełnianie norm potrzebnych do zdobycia odznaki.

Załącznik 1

Źródło 

Wykaz miejscowości

 1. Biała Wielka – zespół dworski z zabytkowym parkiem z ok. 1840 roku. W parku drzewa – pomniki przyrody.
 2. Biała Wielka – zabytkowy młyn wodny, drewniany z XIX w. sprawny.
 3. Bogumiłek – zabytkowy młyn wodny, drewniany z XIX w. sprawny, z drewnianą turbiną.
 4. Lelów – gotycki kościół parafialny pw. Św. Marcina z XIV-XV w.
 5. Lelów – zabytkowy cmentarz na dawnym wzgórzu zamkowym.
 6. Lelów – drzewa pomniki przyrody na „górce zamkowej”.
 7. Lelów – grób cadyka Dawida Lelowera.
 8. Lelów – cmentarz wojenny Żołnierzy Września 1939 r.
 9. Bełchów – pole bitwy z 1863 r., kopiec poległych.
 10. Nakło – barokowy kościół parafialny pw. Św. Mikołaja z 1712 r.
 11. Nakło – Kaplica cmentarna 1895 r.
 12. Nakło – pałac z końca XVIII w. wraz z zabytkowym parkiem.
 13. Podlesie – drewniany kościół parafialny pw. Św. Idziego wzniesiony w 1 ćw. XVIII w. (w miejscu spalonego przez Szwedów w 1657 r.): zrębowy na podmurówce wraz z dzwonnicą z 1808 r.
 14. Staromieście – gotycki kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z XV w. wraz z bramą – dzwonnicą z 1877 r., przed wejściem na plac kościelny agregat do cięcia kamienia o wartości zabytkowej.
 15. Staromieście – zabytkowy cmentarz z 1830 r.
 16. Staromieście – kapliczka Św. Grzegorza na wzgórzu Kamionka (dawna pustelnia).
 17. Turzyn – zabytkowy dwór z parkiem z 1 poł. XIX w.
help_outline