Znam Bielsko-Białą i okolice PTTK Bielsko-Biała

Aktywna S: 2
Regiony:  Śląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Wprowadzenie

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Znam Bielsko-Białą i okolice” jest odznaką regionalną, ustanowioną przez Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej z inicjatywy Komisji Turystyki Pieszej.
 2. Celem zdobywania Odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego.
 3. Odznaka posiada dwa stopnie:
  • I stopień – srebrny (Bielsko-Biała – miasto)
  • II stopień – złoty (Powiat Bielski)
 4. Przy wyborze miejsc zwiedzania można skorzystać ze spisu obiektów wymienionych w załączniku nr 1.
 5. Potwierdzenie zwiedzanych obiektów może być dokonywane w książeczce krajoznawczej (do nabycia w biurze Oddziału) lub w samodzielnie wykonanej Kronice Krajoznawczej. Potwierdzenia, to: pieczątki, zdjęcia, podpisy opiekunów, przewodników itp. Obiekty zwiedzane winny być krótko opisane.
 6. Kroniki krajoznawcze weryfikuje i odznaki przydziela zespół weryfikacyjny Komisji Turystyki Pieszej Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 7 lat.
 2. Odznaki zdobywa się w kolejności I stopień, potem II stopień.
 3. Odznakę stopnia I (Bielsko-Biała) zdobywa się zwiedzając obiekty krajoznawcze, ich ilość określona jest w tabeli.
 4. Odznakę stopnia II (Powiat Bielski) zdobywa się zwiedzając obiekty krajoznawcze, ich ilość określona jest w tabeli:
  Kategoria I stopień II stopień
  Zabytki techniki 2 3
  Zabytki architektury 7 10
  Muzea, izby regionalne 2 5
  Parki krajobrazowe 1 1
  Pomniki przyrody i parki zabytkowe 3 5
  Miejsca pamięci 5 5
 5. Odznaki zdobywa się:
  • I stopień – do 2 lat licząc od daty potwierdzającej poznanie pierwszego obiektu.
  • II stopień – do 2 lat od daty potwierdzającej zdobycie I stopnia.
 6. Zdobycie obu stopni kwalifikuje laureata do zdobycia Regionalnej Odznaki Krajoznawczej stopnia brązowego.
 7. Regionalną Odznakę Krajoznawczą weryfikuje Zespół Weryfikacyjny przy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej.
 8. Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej dnia 15.04.2014 r. Uchwała nr 42/XXVIII/2014.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz obiektów do zwiedzania na I stopień odznaki

Zabytki techniki (do wyboru)
 • Nowa remiza strażacka ul. Grunwaldzka
 • Stary dworzec kolejowy
 • Nowy dworzec kolejowy
 • Gazownia ul. Gazownicza
 • Rafineria spirytusu i fabryka likierów pl. Opatrzności Bożej
 • Fabryka sukna „Karol Jankowski i syn” pl. Fabryczny
 • Tunel kolejowy
 • Fabryka sukna Buttnerów ul. Sukiennicza
 • Elektrownia ul. Partyzantów
 • Ewentualnie inne wg własnej wiedzy
Zabytki architektury
 • Zamek Sułkowskich
 • Ratusz
 • Katedra św. Mikołaja
 • Kościół p.w. Opatrzności Bożej
 • Kościół Marcina Lutra ul. Targowa
 • Kościół p.w. św. Barbary w Mikuszowicach
 • Kościół p.w. św. Stanisława w Starym Bielsku
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski p.w. Zbawiciela pl. Marcina Lutra
 • Teatr Polski
 • Hotel Prezydent (obecnie Président)
 • Dom Tkacza
 • Dom pod Żabami
 • I inne
Muzea i izby regionalne
 • Muzeum regionalne (zamek Sułkowskich)
 • Muzeum „Stara Fabryka” plac Żwirki i Wigury
 • Muzeum Dom Tkacza
 • Muzeum motoryzacji (ul. Karpacka)
 • Muzeum W. Rejmonta
 • Parki krajobrazowe, podworskie, rezerwaty
 • Rezerwat "Stok Szyndzielni" (przy szlaku tur. Klimczok – Błatnia)
 • Arboretum roślin górskich (przy Schronisku PTTK na Szyndzielni)
 • Park Słowackiego
 • Park Włókniarzy
 • Dolina Luizy (potw. Krzywa Chata)
 • Rez. Jaworzyna (dol. Wapienicy, potw. Krzywa Chata)
Pomniki przyrody
 • Aleja drzew na cmentarzu żydowskim
 • Głaz narzutowy koło ratusza
 • Dąb, grab, jawor 3 szt. (dol. Wapienicy)
 • Topola czarna przy ul. Partyzantów
 • I inne 62 obiekty dostępne w publikacji „Bielsko-Biała – pomniki przyrody”
Miejsca pamięci
 • Cmentarz wojskowy na os. Wojska Polskiego
 • Tablica poświęcona Konfederatom Barskim ul. Stojałowskiego
 • Groby żołnierzy polskich na cmentarzu na Leszczynach
 • Obelisk na przełęczy Przegibek poświęcony poległym i pomordowanym inwalidom wojennym walczącym w obronie Podbeskidzia
 • Pomnik żołnierzy AK na cmentarzu na Błoniach
 • Pomnik miejsce pamięci zesłańców Sybiru na cmentarzu w Kamienicy
 • I wiele innych miejsc pamięci

Wykaz obiektów do zwiedzania na II stopień odznaki

Zabytki techniki
 • Dworzec kolejowy w Czechowicach Dziedzicach
 • Tama na Sole w Porąbce
 • Czaniec: Fabryka tektury i turbina Girarda
 • Lokomotywownia w Czechowicach Dziedzicach
 • Walcownia w Czechowicach Dziedzicach
 • Zespół tartaku i młyna w Bestwinie
Zabytki architektury
 • Bestwina pałac z 1826r
 • Czechowice Dziedzice pałac Kotulińskich, kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, kościół p.w. św. Katarzyny
 • Ligota: kościół p.w. Opatrzności Bożej
 • Bielowicko: drewniany kościół p.w. św. Wawrzyńca
 • Grodziec: zamek
 • Jasienica: kościół Ewangelicko-Augsburski
 • Jaworze: kościół p.w. Opatrzności Bożej, kościół Ewangelicko-Augsburski, pałac z 1793 r.
 • Kozy: pałac XVII w., Owczarnia XVII w., willa Grabowskich z 1926r
 • Czaniec: dwór obronny XVII-XVIII w.
 • Kobiernice: ruiny zamku Wołek
 • Stara Wieś: drewniany kościół p.w. Podwyższenia Krzyża 1522-1530r
 • Szczyrk: drewniany kościół p.w. św. Jakuba, sanktuarium "Na Górce"
 • itd
Muzea, izby regionalne
 • Bystra: Muzeum Juliana Fałata
 • Jaworze: Muzeum fauny i flory morskiej
 • Bestwina: Izba Regionalna im. Ks. Zygmunta Bubaka
 • Bystra: Izba Tradycji OSP
 • Czechowice Dziedzice: Izba Regionalna Towarzystwa Przyjaciół Czechowic Dziedzic
 • Izby historyczne: w Kozach, w Porąbce, Międzyrzeczu, Starej Wsi, Buczkowicach i Szczyrku
Parki krajobrazowe, podworskie rezerwaty przyrody
 • Park krajobrazowy Beskidu Śląskiego (Szyndzielnia, Klimczok)
 • Park krajobrazowy Beskidu Małego (Magurka)
 • Kozy - park podworski
 • Grodziec - park podworski, rezerwat przyrody "Morzyk
 • Porąbka - rezerwat przyrody "Zasolnica"
Pomniki przyrody
 • Jaworze Nałęże ul Grabka: dwa klony jawory, lipa drobnolistna,
 • Czechowice Dziedzice: dąb szypułkowy na terenie parafii św. Katarzyny, aleja lip drobnolistnych przy ul. Kopernika, dąb szypułkowy przy ul. Słowackiego.
 • Ligota: dwa dęby szypułkowe, jedna lipa drobnolistna
 • Jaskinia na Trzech Kopcach, Klimczoku, Skrzycznem
 • Kozy: platan klonolistny koło pałacu
 • Bestwina: dęby szypułkowe w parku pałacowym
Miejsca pamięci
 • Jaworze: tablica poległych w czasie I wojny światowej
 • Szczyrk: pomnik Narodowych Sił Zbrojnych
 • Czechowice Dziedzice: pomnik poświęcony ponad 100 polskim Żydom zamordowanym w 1945 r.
 • Czechowice Dziedzice pomnik pamięci ofiar pożaru rafinerii
 • Szczyrk pomnik 10 Polaków - więźniów Oświęcimia zamordowanych przez Niemców
 • Itd.
help_outline