Znam Gminę Pleśna Centrum Kultury Gminy Pleśna

Aktywna S: 1
Regiony:  Małopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. Centrum Kultury w Pleśnej wprowadza odznakę turystyczną „Znam Gminę Pleśna”.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest zachęcenie mieszkańców gminy oraz osoby przyjezdne do uprawiania turystyki pieszej i kulturowej oraz promocja walorów przyrodniczych oraz zabytków na terenie gminy Pleśna.
 3. Odznaka jest przyznawana turystom, którzy odwiedzili wszystkie najbardziej atrakcyjne miejsca i obiekty w gminie Pleśna, tj.:
  1. Wieża widokowa w Dąbrówce Szczepanowskiej,
  2. Cmentarz wojenny nr 193 w Dąbrówce Szczepanowskiej,
  3. Cmentarz wojenny nr 190 na cmentarzu parafialnym w Janowicach,
  4. Centrum Pamięci Narodowej w Lichwinie,
  5. Miejsce upamiętnienia rozformowania batalionu „Barbara” AK w Lichwinie,
  6. Cmentarz wojenny nr 185 (Głowa Cukru) w Lichwinie,
  7. Cmentarz wojenny nr 186 w Lichwinie,
  8. Cmentarz wojenny nr 187 w Lichwinie,
  9. Cmentarz wojenny nr 159 w Lichwinie,
  10. Ścieżka geologiczna w Lichwinie (kamieniołom łupka mioceńskiego, skamieniałe pnie drzew),
  11. Kapliczka NMP na Halendrówce (Lichwin),
  12. Ostaniec piaskowcowy „Diabli Kamień” w Lichwinie,
  13. Pozostałości fabryki farb w Lichwinie,
  14. Stanica rowerowa w Lubince,
  15. Cmentarz wojenny nr 191 w Lubince,
  16. Cmentarz wojenny nr 192 w Lubince,
  17. Cmentarz wojenny nr 189 w Lubince,
  18. Cmentarz wojenny nr 171 w Łowczówku,
  19. Cmentarz wojenny nr 172 w Łowczówku,
  20. Ścieżka przyrodnicza w Łowczówku (pomnik przyrody - dąb),
  21. Cmentarz wojenny nr 173 w Pleśnej,
  22. Krzyż milenijny przy żółtym szlaku PTTK w Pleśnej,
  23. Kościół parafialny z XVII wiecznym obrazem Jezusa Miłosiernego w Pleśnej,
  24. Zabytkowy dwór w Rzuchowej,
  25. Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej,
  26. Pomnik zamordowanych Polaków w Rzuchowej,
  27. Obelisk upamiętniający „Akcję Maślaną” i inne działania dywersyjne AK w Szczepanowicach,
  28. Cmentarz wojenny nr 195 w Szczepanowicach,
  29. Cmentarz wojenny nr 197 w Szczepanowicach,
  30. Kościół parafialny w Szczepanowicach,
  31. Cmentarz wojenny nr 194 w Szczepanowicach,
  32. Cmentarz wojenny nr 188 w Rychwałdzie,
  33. Cmentarz wojenny nr 177 w Woźnicznej,
  34. Cmentarz wojenny nr 178 w Woźnicznej,
  35. Cmentarz wojenny nr 179 w Woźnicznej.
 4. Aby otrzymać odznakę, należy przedłożyć dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej (e-mailem lub dostarczona na nośniku danych). Jakość fotografii nie będzie brana pod uwagę. Zdjęcie można wykonać telefonem. Na zdjęciu musi być widoczna twarz ubiegającego się o odznakę oraz charakterystyczny element danego miejsca ze spisu. Dokumentacja fotograficzna przechodzi na własność dystrybutora odznaczenia, który zobowiązuje się do jej niepublikowania.
 5. Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 8 rok życia, niezależnie od uprawianej dyscypliny turystyki. Nie przewiduje się ograniczeń czasowych dla ubiegających się o odznakę.
 6. Odznakę przyznaje Centrum Kultury w Pleśnej, po uprzedniej weryfikacji dokumentacji.
 7. Dystrybutorem Odznaki jest:
  Centrum Kultury w Pleśnej
  33-171 Pleśna 240
  tel.14 679 81 91
  ckplesna@gmail.com
  www.centrum-kultury.plesna.pl

Koszt odznaki: 12 zł.

help_outline