Znam Góry Sowie PTTK Ząbkowice Śląskie

Aktywna S: 3
Regiony:  DolnośląskieSudety
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia wstępne

 1. Odznaka Turystyczna „Znam Góry Sowie”, zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Oddział PTTK Ząbkowice Śląskie oraz Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich.
 2. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania Gór Sowich, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego oraz odwiedzania atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie Gór Sowich.
 3. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Oddział PTTK Ząbkowice Śląskie oraz STGGS (Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich) obsługiwane przez SZD (Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska).
 4. Odznaka posiada trzy stopnie: Mała, Duża i Wielka Odznaka, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 5 roku życia.
 2. Odznakę otrzymuje się po zdobyciu wymaganej liczby wskazanych w Książeczce Weryfikacyjnej w dowolnie wybranej kolejności.
 3. Czas zdobywania odznaki z zachowaniem kolejności – mała, duża, wielka - jest dowolny.
 4. Na stopień mały należy potwierdzić 12 dowolnych miejsc z wykazu, na stopień duży 14 dowolnych miejsc z wykazu, na stopień wielki 16 dowolnych miejsc z wykazu.
 5. Miejsca odwiedzone na niższe stopnie odznaki nie mogą być powtarzane na kolejnych stopniach.

III. Weryfikacja

 1. Podstawą weryfikacji odznaki jest posiadanie książeczki weryfikacyjnej odznaki „Znam Góry Sowie” lub samodzielnie wykonanej kroniki z zachowaniem wymogów regulaminu.
 2. Potwierdzenie zdobycia poszczególnej lokalizacji uzyskuje się za pomocą:
  • pieczęci, lub
  • zdjęcia, na którym jest posiadacz książeczki na tle wskazanego w Książeczce Weryfikacyjnej miejsca, lub
  • biletu PKP + zdjęcia z przejażdżki z datą.
 3. Potwierdzeniem zaliczenia pobytu lub zwiedzenia obiektu jest także poświadczenie przez: Przodownika Turystyki Kwalifikowanej, Instruktora Krajoznawstwa, Przewodnika Turystycznego.
 4. Książeczkę prawidłowo wypełnioną należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK Ząbkowice Śląskie, Plac Jana Pawła II 1, 57-200 Ząbkowice Śl., tel. 74-815-17-70/ 780-071-310 lub wysłać na adres Weryfikującego: Mirosław Gontkowski, ul. B. Chrobrego 32/1, 58-260 Bielawa lub adres STGGS (SZD). Należy również pokryć opłatę za przesyłkę zwrotną w wysokości 8 zł – wpłatę należy dokonać na nr konta podany w regulaminie.
 5. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Referat Weryfikacyjny przy Oddziale PTTK Ząbkowice Śląskie oraz STGGS (SZD) z uwzględnieniem: numer kolejny, stopień odznaki, dane zdobywcy, adres oraz datę przyznania odznaki.
 6. Należność za odznaki należy wpłacać na konto bankowe 45 9533 0004 2001 0000 0518 0001 z dopiskiem „za odznakę- imię i nazwisko” lub osobiście w Oddziale PTTK Ząbkowice Śląskie.

IV. Przepisy przejściowe i końcowe

 1. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Ząbkowice Śląskie oraz Zarząd Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich.
 2. Aktualny Koszt Książeczki Weryfikacyjnej i odznak dostępny jest na stronie: www.gorysowie.org
 3. Wszelkich informacji udziela Oddział PTTK w Ząbkowicach Śl. tel.780-071-310 e-mail: poczta@zabkowiceslaskie.pttk.pl ; Mirosław Gontkowski tel. 782-155-411 e-mail: miroslaw.gontkowski@gmail.com oraz Biuro STGGS (SZD) tel. 517- 271- 701 e-mail: promocja@stowarzyszeniezd.pl
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2021 r.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
 1. Domek Myśliwski i Galeria Rzeźb w Jodłowniku
 2. Słoneczna
 3. Kompleks Włodarz
 4. Kościół MB Śnieżnej w Sierpnicy
 5. Rymarz
 6. Schronisko "Sowa"
 7. Schronisko "Zygmuntówka"
 8. Sztolnie Walimskie
 9. Wielka SOwa (1015 m)
 10. Wieża widokowa kościoła pw. WNMP
 11. Czeszka (742 m)
 12. Fort Donżon
 13. Popielak (860 m)
 14. Kalenica (964 m)
 15. Kamień Trzech Granic
 16. Kompleks Osówka
 17. Kroacka Studzienka
 18. Mała Sowa (972 m)
 19. Muzeum Techniki Militarnej Riese Molke S III
 20. Podziemna Trasa Turystyczna i Muzeum Górnictwa
 21. Pałac w Pieszycach i park
 22. Przejazd pociągiem na trasie Nowa Ruda - Głuszyca
 23. Schronisko "Bukowa Chata"
 24. Schronisko "Orzeł"
 25. Smocza Jama w Kamionkach
 26. Ścieżka sentymentalna Górne Kamionki - czarny szlak
 27. Włodarz (811 m)
 28. Karczma z XVII "Bełty"
 29. Zamek Grodno
 30. Zapora na Jeziorze Bystrzyckim
 31. Młyn Hilberta - Dierżoniów
 32. Muzeum Góry Sowie Region Sudety - Kamionki
 33. Punkt widokowy "Koci Grzbiet" - Bielawa
 34. Most nad Jeziorem Bystrzyckim
 35. Fort Wysoka Skała - Srebrna Góra
 36. Szyprówka - Chata pod Wielką Sową, przełęcz Sokola
 37. Ruiny Zameczku Hannigburg, Góra Zamkowa
 38. Szczyt Żmij
 39. Ścieżka przyrodnicza Kamionki - Rościszów (Lasocin) - Pieszyce
 40. Malinowa (839 m) - szlak czerwony GSS
 41. Grabina
 42. Sokolica (915 m)
 43. Pomnik ku czci Cesarza Wilhelma - Góra Brona (529 m)
 44. Ruiny Zamku Owiesno
help_outline