Znam Grudziądz i okolice PTTK Grudziądz

Aktywna S: 1
Regiony:  Kujawsko-pomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. Odznaka „Znam Grudziądz i okolice” została ustanowiona przez Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu uchwałą z dnia 27 marca 2003 roku dla uczczenia 50 - tej rocznicy jego powstania i działalności grudziądzkiego oddziału w strukturach Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego.
 2. Odznaka ma na celu zachęcenie do poznania walorów turystyczno - krajoznawczych miasta Grudziądza i jego najbliższych okolic, poszerzenie wiedzy historycznej i geograficzno - przyrodniczej o tej części Ziemi Chełmińskiej oraz popularyzację aktywnych form spędzania wolnego czasu.
 3. Odznaka jest jednostopniowa. Czas jej zdobywania nie jest ograniczony. Można ją zdobywać po ukończeniu 6 - go roku życia, również nie będąc członkiem PTTK.
 4. Poświadczenia spełnienia wymagań (pieczątki z zwiedzanych miejsc, potwierdzenie członka kadry programowej PTTK lub organizatora imprezy) należy uzyskiwać w samodzielnie opracowanych dzienniczkach.
 5. Weryfikacji odznaki dokonuje Oddziałowa Komisja Weryfikacyjna (adres: Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi 86 - 300 Grudziądz ul. Hallera 32). Tam też będzie można nabyć odznaki.
 6. Warunki zdobywania odznaki „Znam Grudziądz i okolice”
  1. Zwiedzenie grudziądzkiego Starego Miasta w tym:
   • spichrze nadwiślańskie wraz z Bramą Wodną;
   • Muzeum wraz z Salą Tradycji Jazdy Polskiej;
   • kościół farny;
   • kościół pojezuicki;
   • Góra Zamkowa.
  2. Zwiedzenie rejonu Góry Garnizonowej:
   • cmentarz wojenny;
   • cmentarz wojskowy;
   • umocnienia cytadeli.
  3. Pobyt nad jeziorem Rudnik - miejscem wypoczynku grudziądzan.
  4. Wycieczka na trasie Grudziądz - Pokrzywno - Okonin - Mełno - Gruta – Słup Młyn – Rogóźno Zamek - Rogóźno - Gubiny - nadleśnictwo Jamy - Dusocin - Mokre - Grudziądz (dozwolony jest podział trasy na etapy) połączona ze zwiedzaniem zabytków kultury materialnej, obiektów przyrodniczych i miejsc pamięci narodowej m.in.:
   • Pokrzywno - ruiny zamku;
   • Okonin - kościół;
   • Mełno - zespół pałacowo - parkowy, cmentarz wojenny;
   • Gruta - kościół, grodzisko, miejsce urodzenia Wiktora Kulerskiego;
   • Słup-Młyn - młyn wodny, pomniki przyrody - dęby „Adam” i „Ewa”;
   • rezerwat przyrody „Dolina rzeki Osy”;
   • Rogóźno - Zamek - ruiny zamku, rezerwat przyrody;
   • Rogóźno - kościół;
   • Gubiny - kościół
   • Jamy - rezerwat przyrody;
   • Dusocin - miejscowość - miejsce urodzenia dr Ludwika Rydygiera;
   • Mokre - kościół, pomnik przyrody - nisza źródliskowa.
help_outline