Znam Katowice PTTK Katowice

Aktywna S: 3
Regiony:  Śląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka została ustanowiona przez Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach w celu zachęcenia społeczeństwa do uprawiania turystyki, poznawania dziejów, zabytków i piękna Katowic oraz popularyzacji czynnego poznawania miasta poprzez wędrówkę po szlakach turystycznych na terenie miasta.
 2. Odznaka jest trójstopniowa:
  • stopień pierwszy - brązowy
  • stopień drugi - srebrny
  • stopień trzeci- złoty
 3. Odznaka przyznawana jest na podstawie przedstawionej do weryfikacji Książeczki Odznaki zawierającej potwierdzenia zwiedzania wskazanych w Regulaminie miejsc i obiektów.

II. Warunki zdobywania Odznaki

 1. Odznakę może zdobyć osoba, która ukończyła 6 lat, bez względu na narodowość.
 2. Potwierdzenie zwiedzania obiektu i przebycia trasy turystycznej musi być dokonane w książeczce Odznaki poprzez przybicie pieczątki obiektu (miejsca), lub wklejenia fotografii na tle obiektu (miejsca). W przypadku instytucji, które trzeba zwiedzić, potwierdzenie polega na wklejeniu biletu wstępu. Dozwolonym sposobem potwierdzenia jest także podpis nauczyciela wraz z pieczątką instytucji oświatowej lub podpis przewodnika turystycznego PTTK lub przodownika turystyki pieszej obecnego w czasie zwiedzania. Obowiązuje wpisanie daty odwiedzenia obiektu (miejsca).
 3. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych, na terenie miasta, zwiedzając miejsca i obiekty wymienione w Regulaminie.
 4. Czas zdobywania poszczególnych stopni Odznaki wynosi 3 lata. Dopuszczalna jest dowolna przerwa między okresami jej zdobywania.

III. W celu zdobycia Odznaki w stopniu brązowym należy:

 1. Odwiedzić następujące obiekty:
  • Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego,
  • kościół ewangelicki Zmartwychwstania Pańskiego,
  • kościół Niepokalanego Poczęcia NMP,
  • budynek Poczty Głównej,
  • Strefę Kultury z jej obiektami („Spodek”, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia),
  • Stary Dworzec PKP,
  • Centrum Informacji Naukowej i BA,
  • Willę Goldsteinów,
  • gmach III LO im. Adama Mickiewicza,
  • gmach Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego,
  • nowy gmach Biblioteki Śląskiej,
  • gmach byłych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych,
  • Kamienicę pod Butem,
  • najwyższe budynki w mieście („Altus”, KTW).
 2. Odwiedzić pomniki:
  • Powstańców Śląskich,
  • Harcerzy Września 1939 r.,
  • Żołnierza Polskiego,
  • Henryka Sławika i Jozsefa Antalla seniora,
  • figurę św. Jana,
  • Pomnik Dziewięciu z „Wujka”.
 3. Odnaleźć tablice poświęcone:
  • Andrzejowi Mielęckiemu,
  • Marii Goeppert-Mayer,
  • Richardowi Holtze
  • oraz obelisk w miejscu wyburzonej synagogi (plac Synagogi).
 4. Zwiedzić wystawy w Muzeum Historii Katowic.
 5. Zwiedzić Muzeum Izbę Pamięci kopalni „Wujek”.

IV. W celu zdobycia Odznaki w stopniu srebrnym należy:

 1. Odwiedzić obiekty:
  • budynek dawnego Sejmu Śląskiego (pomnik historii),
  • Archikatedrę Chrystusa Króla (pomnik historii),
  • kościół garnizonowy św. Kazimierza Królewicza,„Drapacz Chmur”,
  • kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła,Pałac Młodzieży,
  • kompleks Akademii Sztuk Pięknych,
  • kościółek drewniany św. Michała Archanioła,
  • Wieżę Spadochronową,cmentarz garnizonowy.
 2. Zwiedzić Muzeum Archidiecezjalne.
 3. Odwiedzić pomniki:
  • Wojciecha Korfantego,
  • Józefa Piłsudskiego,
  • Jerzego Ziętka,
  • Ofiar Katynia,
  • prymasa Augusta Hlonda,
  • Alpinistów.
 4. Odnaleźć groby:
  • Wojciecha Korfantego,
  • Kazimierza Skiby,
  • Józefa Rymera,
  • Konstantego Wolnego,
  • Jerzego Ziętka (na cmentarzu katolickim przy ul. Francuskiej);
  • Arki Bożka,
  • Stanisława Ligonia,
  • Zbigniewa Cybulskiego,
  • Krystyny Bochenek,
  • Henryka Mikołaja Góreckiego,
  • Alfreda Szklarskiego,
  • Kazimierz Kutza,
  • Wojciecha Kilara (na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza);
  • Michała Scipio del Campo,
  • Wilhelma Szewczyka,
  • Kazimierza Popiołka (na cmentarzu ewangelickim przy ul.Francuskiej);
  • Bernarda Krawczyka,
  • Bolesława Szabelskiego (na cmentarzu komunalnym przy ul. Panewnickiej).

V. W celu zdobycia Odznaki w stopniu złotym należy:

 1. Pokonać pieszo lub rowerem jeden ze szlaków na terenie miasta.
 2. Zwiedzić Muzeum Śląskie, Szlak Modernizmu, bazylikę św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP z kalwarią w Panewnikach, Galerię Artystyczną.
 3. Odwiedzić dzielnice Katowic:
  • Giszowiec (Gawlikówka - Izba Śląska);
  • Nikiszowiec (jako pomnik historii, Muzeum Historii Katowic - Dział Etnologii);
  • Bogucice (sanktuarium Maryjne z cudownym obrazem Matki Boskiej Bogucickiej);
  • Dąb (Miejski Dom Kultury Koszutka-Dąb);
  • Załęże (kościół św. Józefa);
  • Ligotę (tężnia solankowa);
  • Panewniki (groby żołnierzy września1939r.na cmentarzu);
  • Osiedle Tysiąclecia (kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowicielki Chorych);
  • Szopienice (Muzeum Hutnictwa Cynku - Walcownia)
  • oraz inne ważne obiekty, wymieniając je w książeczce Odznaki.
 4. Zwiedzić jeden obiekt na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego spośród wskazanych:
  • Galeria Szyb Wilson,
  • Fabryka Porcelany,
  • Szyb Poniatowski.
 5. Zwiedzić rezerwaty przyrody: Ochojec i Las Murckowski.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Wypełnioną książeczkę Odznaki należy przedstawić do zweryfikowania w siedzibie Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach.
 2. Zweryfikowana książeczka Odznaki jest zarazem legitymacja posiadanego stopnia Odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 3. Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi Górnośląskiego Oddziału PTTK.

Regulamin Katowickiej Odznaki Krajoznawczej ,,Znam Katowice" z 2005 r. został znowelizowany na posiedzeniu Zarządu Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach uchwala nr 71/XXXVl/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Autorzy uzupełnień: Edward Wieczorek, Michał Dzióbek, Barbara Klajmon

Koordynacja - Sławomir Puławski

Załącznik 1

Źródło 

Indeks alfabetyczny obiektów, pomników i tablic z adresami ich lokalizacji

A
 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, ul. Zacisze 3
 • Akademia Sztuk Pięknych, ul, Raciborska 50
 • Altus, ul. Uniwersytecka 13
 • Archikatedra Chrystusa Króla. ul. Plebiscytowa 49 a
B
 • Bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP z kalwarią w Panewnikach, ul. Panewnicka 76
 • Bazylika św. Szczepana i Matki Boskiej Boguckiej, ul. Markiefki 89
 • Biblioteka Śląska, pl. Rady Europy 1
C
 • Centrum lnformacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11 a
 • Cmentarz ewangelicki, ul. Francuska
 • Cmentarz garnizonowy /wojskowy/, ul. Meteorologów
 • Cmentarz, ul. Sienkiewicza
 • Cmentarz komunalny, ul. Panewnicka 45
 • Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Francuska 26
D
 • Dworzec PKP zob. Stary Dworzec PKP
 • Drapacz Chmur, ul. Żwirki i Wigury 15
F
 • Fabryka Porcelany, ul. Porcelanowa 23
 • Figura św. Jana, ul. św. Jana
G
 • Galeria Artystyczna, pl. Grunwaldzki
 • Galeria Szyb Wilson, ul. Oswobodzenia 1
 • Gawlikówka - lzba Śląska, pl. Pod Lipami
K
 • Kamienica pod Butem, ul. 3 Maja 8
 • Kościół garnizonowy św. Kazimierza Królewicza, ul. Skłodowskiej-Curie 20
 • Kościół św. Józefa, ul. Gliwicka 76
 • Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, pl. Emila Szramka 1
 • Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ul. Mikołowska 32
 • Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowicielki Chorych, ul. Mieszka l 6
 • Kościółek drewniany św. Michała Archanioła, Park im. T. Kościuszki, ul. Kościuszki 112
 • KTW, al. Roździeńskiego 1 a
L
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Mickiewicza 11
M
 • Miejski Dom Kultury „Koszutka-Dąb”, ul. Krzyżowa 1
 • Międzynarodowe Centrum Kongresowe, pl. Sławika i Antalla Seniora 1
 • Muzeum Archidiecezjalne, ul. Jordana 39
 • Muzeum Historii Katowic, ul. Szafranka 9
 • Muzeum Hutnictwa Cynku - Walcownia, ul. 11 Listopada
 • Muzeum Izba Pamięci kopalni „Wujek" zob. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, ul. Wincentego Pola 38
 • Muzeum Śląskie, ul. Dobrowolskiego 1
N
 • Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, pl. Wojciecha Kilara 1
P
 • Pałac Młodzieży, ul. Mikołowska 26
 • Poczta Główna, ul. Pocztowa 9
 • Pomniki:
  • Alpinistów, park Kościuszki, ul. Kościuszki 112
  • Dziewięciu z „Wujka”, ul. Wincentego Pola 40
  • Harcerzy Września 1939 r., Rynek
  • Henryka Sławika i Jozsefa Antalla Seniora, ul. Olimpijska
  • Jerzego Ziętka, park Powstańców Śląskich
  • Józefa Piłsudskiego, pl. Bolesława Chrobrego
  • Ofiar Katynia, pl. Andrzeja
  • Powstańców Śląskich, Rondo im. gen. Ziętka
  • Prymasa Augusta Hlonda, ul. Jordana
  • Wojciecha Korfantego, pl. Sejmu Śląskiego
  • Żołnierza Polskiego, pl. Żołnierza Polskiego
R
 • Rezerwat Ochojec - ul. Ziołowa
 • Rezerwat Las Murckowski - ul. Białobrzeska
S
 • Sanktuarium MB Boguckiej, zob. Bazylika św. Szczepana i MB Boguckiej
 • Sejm Śląski, ul. Jagiellońska 25
 • Spodek, al, Korfantego 35
 • Stary Dworzec PKP, ul. Dworcowa
 • Strefa Kultury (Międzynarodowe Centrum Kongresowe, „Spodek”, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Muzeum Śląskie)
 • Szyb Wilson zob. Galeria Szyb Wilson
 • Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, ul. Wincentego Pola 38
 • Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe (obecnie Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Ślaskiej), ul. Krasińskiego 3
T
 • Tablice:
  • Andrzeja Mielęckiego, ul. Warszawska 10
  • Marii Goeppert-Mayer, ul. Młyńska 5
  • Richarda Holtze, ul. Mickiewicza 5
  • Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Rynek 10
W
 • Willa Goldsteinów, pl. Wolności 11a
 • Wieża Spadochronowa, Park im. T. Kościuszki
help_outline