Znam Lublin PTTK Lublin

Aktywna S: 3
Regiony:  Lubelskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka krajoznawcza PTTK „Znam Lublin” została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie uchwałą nr 11/XXI/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r w 700. rocznicę nadania Lublinowi prawa miejskiego magdeburskiego.
 2. Odznaka służy popularyzacji miasta Lublin.
 3. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny, złoty i zdobywa się ją w kolejności stopni. Stopień srebrny i złoty można zdobywać po weryfikacji stopnia niższego.
 4. Odznakę zdobywa się po ukończeniu 6 roku życia, przez potwierdzenie pobytu w miejscach wyszczególnionych dla każdego stopnia odznaki w dzienniczku prowadzonym przez zdobywającego.
 5. Odznakę weryfikuje i przyznaje Referat Weryfikacyjny Odznak Krajoznawczych Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie (Rynek 8)

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz obiektów do zwiedzenia

Brązowa
 1. Muzeum Lubelskie (Zamek)
 2. Brama Krakowska (Muzeum Historii Miasta Lublina)
 3. Brama Grodzka (Teatr NN)
 4. Bazylika św. Stanisława (o.o. dominikanie)
 5. Wieża Trynitarska (Muzeum Sztuki Religijnej)
 6. Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty.
 7. Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej (ul. Jezuicka 1/3)
 8. Kamienica Rynek 8.
Srebrna
 1. Cmentarz przy ul. Lipowej
 2. Muzeum Dworek Wincentego Pola
 3. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Al. Racławickie 14)
 4. Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza
 5. Muzeum Wsi Lubelskiej (skansen)
 6. Ogród Botaniczny UMCS
 7. Kościół Wniebowzięcia Matki Boskiej Zwycięskiej (pobrygidkowski)
 8. Państwowe Muzeum na Majdanku
Złota
 1. Muzeum Starodruków i Sztuki Religijnej (ul. Wyszyńskiego 6)
 2. Ratusz (Urząd Miasta Lublin pl. Łokietka 1)
 3. Lubelska Trasa Podziemna (Rynek 1)
 4. Jeszywas Chachmej Lublin
 5. Muzeum Aptekarstwa (ul. Grodzka 5A)
 6. Dworzec PKP Lublin (Plac Dworcowy)
 7. Gmach Trybunału Koronnego
 8. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (ul. Narutowicza 4)
 9. Kościół św. Eliasza Proroka (ul. Biernackiego 5)
 10. Ogród Saski
 11. Centrum Spotkania Kultur (Plac Teatralny 1)
 12. Plac Litewski
help_outline