Znam Powiat Będziński PTTK Będzin

Aktywna S: 3
Regiony:  Śląskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy

Regulamin

Kopia
 1. Odznaka Krajoznawcza "Znam Powiat Będziński" zostaje ustanowiona przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Będzinie w porozumieniu z władzami samorządowymi Powiatu Będzińskiego.
 2. Odznaka "Znam Powiat Będziński" ma na celu zachęcenie społeczeństwa do uprawiania turystyki, poznawania piękna przyrody, historii zabytków, pomników przyrody, tradycji historycznych, walorów krajoznawczych i turystycznych oraz osiągnięć dnia dzisiejszego w miastach i gminach Powiatu Będzińskiego.
 3. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty, które można zdobywać kolejno, przy czym w ciągu jednego roku kalendarzowego można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.
 4. Odznakę można zdobywać na terenie Powiatu Będzińskiego po ukończeniu 7-go roku życia, w oparciu o niniejszy regulamin zwany w dalszej części "Książeczką ewidencji wycieczek". Odznakę można zdobywać uprawiając dowolny rodzaj turystyki.
 5. Zdobycie poszczególnych stopni odznaki związane jest ze zwiedzeniem określonej ilości obiektów na terenie powiatu i potwierdzeniem ich zwiedzenie w niniejszej książeczce.
  • Do zdobycie odznaki I stopnia - brązowej wymagane jest zwiedzenie 10 obiektów.
  • Do zdobycie odznaki II stopnia - srebrnej wymagane jest zwiedzenie 16 obiektów.
  • Do zdobycie odznaki III stopnia - złotej wymagane jest zwiedzenie 22 obiektów.
 6. Kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów na dany stopień odznaki jest dowolna, a termin (czas) zdobywania odznaki nieograniczony.
 7. Odznakę "Znam Powiat Będziński" można zdobywać podczas indywidualnych wędrówek lub na wycieczkach prowadzonych przez przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego (w stopniu podharcmistrza), opiekunów SKKT - PTTK, którzy mają prawo potwierdzania odbytych wycieczek w książeczkach odznaki. Zwiedzanie miejscowości musi być potwierdzone pieczątkami z przebytej trasy a w przypadku zwiedzania miast na odznakę złotą także pieczątkami zwiedzanych obiektów. Wpisy do książeczek powinny być dokonane w sposób czytelny z podaniem daty wycieczki.
 8. Ustanawia się Honorową Odznakę "Znam Powiat Będziński", która może być nadana łącznie z Dyplomem za wybitne zasługi i osiągnięcia w popularyzacji krajoznawstwa i turystyki w Powiecie Będzińskim. Honorową odznakę przyznaje Oddziałowa Komisja Odznaczeń PTTK w Będzinie w porozumieniu ze Starostą Będzińskim.
 9. Wypełnioną "Książeczkę ewidencji wycieczek" należy przedłożyć Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Będzinie, który dokona weryfikacji wpisów.
 10. Zweryfikowana "Książeczka ewidencji wycieczek" jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia odznaki uprawniającą do jej uzyskania i noszenia.
 11. Regulamin Regionalnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej "Znam Powiat Będziński" oraz "Książeczka ewidencji wycieczek" są dostępne w Oddziale PTTK w Będzinie, ul. Małachowskiego 43 oraz w Wydziale Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6.
 12. Niniejszy regulamin przyjęty został na Posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Będzinie uchwałą nr 2/2004 w dniu 20.04.2004 r.

Załącznik 1

Miasto Będzin

 • Gotycki zamek z XIV w.
 • Pałac Mieroszewskich w dzielnicy Gzichów
 • Kościół św. Trójcy na Górze Zamkowej
 • Kościół św. Tomasza z Canterbury i zabytkowy cmentarz parafialny na Górze Zamkowej
 • Dworzec PKP z początku XX wieku. Początek Szlaku Husarii Polskiej
 • Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana
 • Stary kirkut żydowski z przełomu XVIII i XIX w. (Północne zbocze Góry Zamkowej)
 • Willa Ciechanowskich z lat 40 XIX w. wraz z zabytkowym parkiem (Grodziec)
 • Willa Solvay - dom dyrektora kopalni i cementowni w Grodźcu
 • Sanktuarium "Golgota Wschód" Kościół p.w. Nawiedzenia N.M.P.na Os. Syberka
 • Las Grodziecki Ścieżka dydaktyczna
 • ul. Zawale Pozostałości murów miejskich
 • Wzgórze i kościół św. Doroty z 1365 r.
 • Kościół św. Katarzyny z XVIII w. w Grodźcu
 • Cementownia "Grodziec"
 • Obelisk "Pamięci Więźniów Podobozu oświęcimskiego" w Łagiszy
 • Secesyjny gmach dawnego Starostwa Powiatowego w Będzinie

Gmina Bobrowniki

 • Zalew w Rogoźniku wraz ze źródełkiem
 • Dwór Donnensmarków z XVII w. w Dobieszowicach
 • Muzeum Fortyfikacji w Dobieszowicach - Wesołej

Czeladź

 • Neoromański kościół p.w. św. Stanisława w Czeladzi
 • Dom z podcieniami przy ul. Kościelnej 2 w raz z budynkiem dawnego zboru Arian przy ul. Rynkowej 2
 • Pałac ślubów przy ul Dehnelów
 • zabytkowa kapliczka przy ul. Wojkowickiej
 • Osiedle robotnicze z początku XX w. w dzielnicy Piaski
 • Układ urbanistyczny rynku z zabytkowymi domami drewnianymi i murowanymi
 • Park Grabek wraz z obiektami sportowymi i Halą Widowiskową.
 • Kirkut żydowski w Czeladzi przy ulicy Będzińskiej

Mierzęcice

 • Zalew Przeczyce na Czarnej Przemszy
 • Międzynarodowy Port Lotniczy

Psary

 • Brzękowice Wał punkt widokowy i kapliczka "Pod dzwonnikiem"
 • Dom Kultury w Gródkowie
 • Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach
 • Krzyż Pokutny w Strzyżowicach
 • Ujęcie wody ze źródełka w Górze Siewierskiej

Siewierz

 • Kościół św. Doroty w Wojkowicach Kościelnych
 • Kaplica Zalassowskich w Żelisławicach
 • Rynek w Siewierzu
 • Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela
 • Ruiny zamku Biskupów Krakowskich
 • Izba Regionalna w M-GOK
 • Dawny Urząd Gminy
 • Kościół św. Macieja Ap.

Sławków

 • Rynek z zabytkowa karczma, studnią i Ratuszem Miejskim
 • Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. i św. Mikołaja
 • Muzeum Regionalne [w bud. Rynek 9]
 • Kapliczka św. Rozalii
 • Ruiny zamku Biskupów Krakowskich (Sławków)

Wojkowice

 • Kościół p.w. św. Antoniego
 • Park miejski wraz z budynkiem Urzędu Miejskiego
 • Miejski Ośrodek Kultury w Żychcicach wraz z Zespołem Szkół