Znam Siemianowice Śląskie PTTK Siemianowice Śląskie

Aktywna S: 1
Regiony:  Śląskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznakę krajoznawczą "Znam Siemianowice Śląskie" ustanowiono z inicjatywy Oddziałowej Komisji Krajoznawczej, przy pomocy Urzędu Miasta Siemienowic Śląskich, Oddziału PTTK "Siemianowice".
 2. Celem odznaki jest zainteresowanie wszystkich, którzy chcą poznać historię miasta, przede wszystkim młodzież, poprzez poznanie zabytków, miejsc pamięci, pomników przyrody, dorobku kulturowego i gospodarczego.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Odznaka jest odpłatna.
 5. Odznakę przyznaje Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK "Siemianowice", 41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Niepodległości 45 (Centrum Kultury).
 6. Nadanie odznaki krajoznawczej "Znam Siemianowice" następuje po weryfikacji książeczek turystycznych, samodzielnie wykonanej kroniki - dzienniczka lub karty potwierdzeń, okres weryfikacji 30 dni od złożenia w komisji.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobywać osoba, która ukończyła 8 lat.
 2. Odznakę zdobywa się przez jeden rok, licząc od daty pierwszej wycieczki po mieście.
 3. Odznaka może być zdobywana podczas wycieczek zbiorowych jak i indywidualnych.
 4. Odznaka może być zdobywana równolegle z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej jak i krajoznawczej.
 5. Potwierdzeniem zaiedzania poszczególnych obiektów może być: uzyskanie pieczątki, dokładnego opisu lub zdjęcie z wpisaniem daty zwiedzania. Potwierdzenia może też dokonać przewodnik lub instruktor krajoznawstwa.
 6. Do zdobycia odznaki wymagane jest zwiedzenie określonej liczy obiektów wykazanych w tabeli.
 7. Kolejność zwiedzania obiektów jest dowolna.

III. Obowiązkowa ilośc zwiedzanych obiektów i miejsc

 1. Do regulaminu załączony jest wykaz obiektów do zwiedzania.
 2. Komisja Krajoznawcza na wniosek Zarządu Oddziału PTTK KWK "Siemianowice" i Urzędu Miasta, może przyznać odznakę "Honorową" osobom zasłużonym dla miasta i turystyki w mieście. Odznaka honorowa jest bezpłatna i wręczana jest ze specjalnym dyplomem.
 3. Odznaka po zatwierdzeniu wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2000 roku i od tego czasu obowiązują potwierdzenia.
 4. Interpetacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej, Oddziału PTTK KWK "Siemianowice", 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jagiellońska 2/3

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz obiektów dozwiedzania

Zabytki i obiekty krajoznawcze
 1. Zamek Donnersmarków,
 2. Stajnie i ujeżdzalnie,
 3. Spichleż - obecnie muzeum - izba tradycji ul. Chopina 6,
 4. Urząd Miejski - Plac Wolności,
 5. Poczta - ul. Świerczewskiego,
 6. Pływalnia kryta - Park Hutnik,
 7. Kościół Świętego Krzyża - neogotyk z 1884 r.,
 8. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego,
 9. Kościół Ewangelicki,
 10. Zabudowa ul. Świerczewskiego,
 11. Zabudowa ul. Powstańców,
 12. Pałacyk Fitznera - ul. 27 Stycznia,
 13. Dom, w którym mieszkał Wojciech Korfanty - ul. Mysłowicka (dawna dzielnica Sadzawki),
 14. Dom, w którym urodził się Piotr Kołodziej - ul. Parkowa 6,
 15. Kapliczka "Panienka" z 1813 r. - skrzyżowanie ulicy Parkowej i alei Sportowców,
 16. Figura św. Jana Nepomucena z 1802 r. - skrzyżowanie ulic Świerczewskiego, Parkowej i Michałowickiej,
 17. Wodotryskz 1898 r. - planty przy pl. Skargi,
 18. Browar z 1886 r. - ul. Browarna,
 19. Cmentarz Ewangelicki - grób rodziny Fitznerów - Siemianowice oraz krzyż z 1890 r.,
 20. Kościół Świętego Michała Archanioła z 1904 r. - Michałkowice,
 21. Zameczek w parku Górnik w Michałkowicach,
 22. Zameczek romantyczny z XIX w. - Michałkowice, ul. Oświęcimska,
 23. Kapliczka na pl. Skrzeka i Wójcika - Bytków,
 24. Kapliczka przydrożna - Bytków, ul. Watoły przy przejeździe kolejowym,
 25. Kapliczka bł. Jana Sarkandra - Przełajka,
 26. Kapliczka św. Izydora - Przełajka, ul. Wiejska i Żniwna,
 27. Kapliczka na Sośniej Górze - Przełajka,
 28. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP z 1951 r. - Przełajka
Obiekty przyrodnicze
 1. Park "Pszczelnik" z pomnikami przyrody,
 2. Park Miejski z pomnikami przyrody,
 3. Park "Hutnik",
 4. Platany obok Urzędu Miejskiego - Pl. Wolności,
 5. Park "Górnik" z pomnikami przyrody - Michałkowice,
 6. Pomniki przyrody - droga na cmentarz od kościoła św. Michała Archanioła - Michałkowice,
 7. Stadnina Koni - Przełajka,
 8. Wyrobiska d. kamieniołomów /skamieniałości/ - Michałkowice, ul. Sikorskiego,
Pomniki i miejsca pamięci
 1. Pomnik Czynu Powstańczego - Pl. Wolności,
 2. Grób Nieznanego Żołnierza - Pl. Wolności,
 3. Pomnik Wojciecha Korfantego - ul. Chopina, Al. Sportowców,
 4. Tablice Pamięci na budynku dyrekcji Huty "Jedność", ul. 27 Stycznia,
 5. Pomnik Obrońców Kopalni "Michał" - Michałkowice, ul. Orzeszkowej,
 6. Tablica Pamięci Obrońców Kopalni "Michał" - kościół św. Michała Archanioła,
 7. Obelisk Skrzeka i Wójcika - Bytków,
 8. Tablica Wojciecha Korfantego - oś. Wróbla I Korfantego,
 9. Cmentarz Żołnierzy Niemieckich - droga E-40 w kierunku Czeladzi,
 10. Pomnik Policjanta - ul. Hibnera obok budynku Policji.
Dzielnice, osiedla, obiekty współczesne
 1. Siemianowice - Pałac Ślubów, Biblioteka Miejska, Osiedla: Wróbla, Korfantego i Tuwima
 2. Bytków - Osiedla: Chemik, Węzłowiec, Młodych
 3. Bańgów, Bańgów II,
 4. Michałkowice - Osiedla: Obrońców Kopalni Michał, Zawadzkiego, Fabud,
 5. Przełajka

Oraz inne ciekawe obiekty krajoznawcze z terenu miasta Siemianowice Śląskie stanowiące wartość historyczną lub zabytkową, a nie ujęte w zamieszczonym wykazie obiektów.

help_outline