Znam Ślężę PTTK Wrocław Fabryczna

Aktywna S: 3
Regiony:  DolnośląskieSudety
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień mały
Stopień mały
Stopień duży
Stopień duży

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Koło PTTK Nr 11 „Ślężanie” przy PKP PLK S.A. Oddziale Regionalnym we Wrocławiu, po akceptacji Rady Głównej KRT „Kolejarz” i Zarządu Głównego PTTK wprowadza odznakę turystyczną „Znam Ślężę”
 2. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania najbardziej na północ wysuniętej części Sudetów, Masywu Ślęży.
 3. Odznakę może zdobywać każdy, po ukończeniu 8 roku życia a odznakę dużą, po ukończeniu 15 roku życia.
 4. Ustanawia się trzy stopnie odznaki „Znam Ślężę”:
  • popularną
  • małą
  • dużą
 5. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Warunkiem ich zdobycia jest przejście tras określonych w niniejszym regulaminie.
 6. W jednym roku kalendarzowym można zdobywać tylko jeden stopień odznaki. Czas zdobywania odznaki jest nieokreślony.
 7. Odznakę zdobywa się podczas dowolnego rodzaju wycieczek, np. pieszych, kolarskich, motorowych, innych.
 8. Popularną Odznakę „Znam Ślężę” zdobywa się po przejściu tras:
  • Sobótka – Ślęża, szlakiem czerwonym
  • Ślęża – Wieżyca – Sobótka, szlakiem żółtym
  • Przełęcz pod Wieżycą – Rozdroże Bialskie – Przełęcz Tąpadła, szlakiem czarnym
  • Przełęcz Tąpadła – Rozdroże Sulistrowickie – Trakt Bolka – Przełęcz pod Wieżycą, szlakiem czarnym
 9. Małą Odznakę „Znam Ślężę” zdobywa się po przejściu tras:
  • Sobótka – Będkowice, szlakiem "czerwony niedźwiadek" i zwiedzenie Rezerwatu Archeologicznego
  • Będkowice – Strzegomiany – Wieżyca – Sobótka, szlakiem "czarny niedźwiadek"
  • Sobótka Strzeblów – Sobótka Górka – Ślęża, szlakiem niebieskim
  • Ślęża – Sulistrowice – Oleszna – Łagiewniki, szlakiem czerwonym
 10. Dużą Odznakę „Znam Ślężę” zdobywa się po przejściu tras:
  • Strzelce – Biała – Przełęcz Tąpadła, szlakiem zielonym
  • Przełęcz Tąpadła – Radunia – Wzgórza Oleszyńskie – Jordanów Śląski, szlakiem niebieskim
  • Świdnica – Wzgórza Kiełczyńskie – Przełęcz Tąpadła – Ślęża, szlakiem żółtym
  • Ślęża – Olbrzymki – Skalna – Sobótka Górka, szlakiem "czarny niedźwiadek"
 11. Odbycie wycieczek należy potwierdzić w Książeczce Odznaki „Znam Ślężę”.
 12. Wpisane i udokumentowane wycieczki weryfikuje wstępnie przodownik turystyki górskiej, posiadający uprawnienia na Sudety. Ostatecznej weryfikacji i przyznania odznak dokonuje Komisja Weryfikacyjna przy Oddziale PTTK Wrocław Fabryczna.
 13. Książeczkę Odznaki „Znam Ślężę”, regulamin oraz odznaki można nabyć odpłatnie w Oddziale PTTK Wrocław Fabryczna ul. Kościuszki 13/5, 50-037 Wrocław.
 14. Ostateczna interpretacja regulaminu odznaki należy do Komisji Weryfikacyjnej.
 15. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 października 2018 r.
 16. Z dniem 01.10.2018 roku tracą ważność wszystkie wcześniej uchwalone regulaminy.
help_outline