Znam Szczecin PTTK Regionalny Oddział Szczeciński

Aktywna S: 3
Regiony:  Zachodniopomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Zarząd PTTK Regionalnego Oddziału Szczecińskiego im. Stefana Kaczmarka w Szczecinie w celu popularyzacji walorów turystyczno-krajoznawczych regionu szczecińskiego ustanawia trójstopniową, regionalną Odznakę Krajoznawczą „Znam Szczecin”.
 2. Odznakę może zdobywać każdy Turysta - powyżej 7 lat - podczas wycieczek i imprez turystyki kwalifikowanej oraz indywidualnie.
 3. Zwiedzane miejsca i szlaki turystyczne nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki.
 4. Przy ubieganiu się o kolejny stopień odznaki (srebrny lub złoty) należy dostarczyć książeczkę, ze wcześniej zdobytą odznaką (odpowiednio: brązową lub srebrną).
 5. Kolejność zwiedzania jest dowolna, a okres zdobywania odznaki nieograniczony. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.
 6. Podstawą do przyznania odznaki jest: posiadanie potwierdzeń przejścia znakowanych szlaków i zwiedzania określonych miejsc oraz obiektów wymaganych na dany stopień odznaki, zgodnie z załączoną do niniejszego regulaminu tabelą oraz wykazem obiektów i szlaków.
 7. Potwierdzenia w „Książeczce odznaki” należy uzyskać u kierowników wycieczek, instruktorów krajoznawstwa, przewodników lub przodowników PTTK oraz bezpośrednio w zwiedzanych obiektach lub w ich sąsiedztwie.
 8. Do sprzedaży książeczek upoważniony jest PTTK ROS. Książeczki niezaopatrzone w pieczęć PTTK ROS nie będą weryfikowane!
 9. Książeczki weryfikuje i odznaki przyznaje Komisja Krajoznawcza przy PTTK ROS w Szczecinie.
 10. Odznaki można kupić w Biurze Zarządu PTTK ROS w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10.
 11. Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Znam Szczecin” można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.
 12. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
Wyszczególnienie Odznaka
Brązowa Srebrna Złota
A. Zabytki architektury 5 10 15
B. Architektura współczesna 2 4 5
C. Instytucje kulturalne
- Filharmonia, teatry, wystawy 1 2 3
- Oddziały Muzeum Narodowego 1 1 1
D. Miejsca i pomniki pamięci narodowej 1 2 3
E. Parki miejskie i podmiejskie 1 3 4
F. Rezerwaty i pomniki przyrody 2 4 6
G. Znakowane szlaki turystyczne 1 3 5
H. Opracowanie krajoznawcze - - 1

Przykładowy wykaz obiektów i szlaków turystycznych

A. Zabytki architektury
 • wg planu miasta oraz przewodnika po Szczecinie.
 • Ponadto w okolicy:
  • Gryfina,
  • Kołbacza,
  • Pilchowa,
  • Przęsocina,
  • Tatyni,
  • Jasienicy,
  • Mierzyna,
  • Bezrzecza,
  • Wołczkowa.
B. Architektura współczesna
 • Teatr Letni,
 • nowe osiedla mieszkaniowe,
 • centra handlowe i kulturalne,
 • ośrodki sportowe i rekreacyjne.
C. Instytucja kulturalne
 1. obecność na koncercie w Filharmonii Szczecińskiej, spektaklu teatralnym lub zwiedzenie wystawy np. fotograficznej (wymagany jest bilet wstępu),
 2. zwiedzenie (wymagany bilet wstępu):
  • Muzeum Narodowego (Wały Chrobrego 4),
  • Muzeum Historii Szczecina (ul. Księcia Mściwoja II 8),
  • Muzeum Tradycji Regionalnych (ul. Staromłyńska 27),
  • Muzeum Sztuki Współczesnej (ul. Staromłyńska 1),
  • Centrum Dialogu Przełomy – Plac Solidarności,
  • Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki (ul. Niemierzyńska 18A),
  • Podziemna Trasa Turystyczna (Dworzec Główny PKP).
D. Miejsca i pomniki pamięci narodowej
 1. Pomniki i tablice pamiątkowe np.:
  • pomnik Bogusława X i Anny Jagiellonki,
  • pomnik Adama Mickiewicza,
  • tablica poświęcona gen. Dezyderemu Chłapowskiemu,
  • tablica poświęcona Bolesławowi Czwójdzińskiemu,
  • pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego,
 2. Miejsca pamięci narodowej np.
  • Pomnik Czynu Polaków, P
  • omnik Ofiar Katynia,
  • Pomnik „Tym, co nie powrócili z morza”,
  • Pomnik w Trzeszczynie „Pamięci więźniów obozów pracy ziemi polickiej, w latach 1939 - 1945”,
  • Pomnik „Ku czci Wyzwolicieli Dąbia”.
 3. Parki miejskie i podmiejskie (przykładowe):
  • Park Żeromskiego,
  • Park Kasprowicza,
  • Park Brodowski,
  • Ogród Dendrologiczny im. Stefana Kownasa,
  • tzw. Ogród Botaniczny,
  • Ogród Dendrologiczny w Glińcu.
 4. Rezerwaty i pomniki przyrody (przykładowe);
  1. rezerwaty przyrody - Puszcza Bukowa: „Zdroje”, „Bukowe Zdroje” „Kołowskie Parowy”, „Buczynowe Wąwozy”, „Źródliskowa Buczyna”, „Trawiasta Buczyna” i „Osetno”.
  2. pomniki przyrody ożywione:
   • Puszcza Wkrzańska - Dąb Bogusława X,. Dąb przy Ustroniu, Dąb Starosty, Dąb Samotnik i inne.
   • Puszcza Bukowa - „Dąb Książęcy”, „Lipa Ottona”, „Dąb Dziadek”, „Cis Warcisław”, jodła olbrzymia w Glińcu, Dęby Bolesława Krzywoustego w Klęskowie, kryptomeria w rezerwacie „Źródliskowa Buczyna” i inne.
  3. pomniki przyrody nieożywione - Puszcza Bukowa: „Głaz Grońskiego”, Głaz Krajoznawców”, „Głaz Słup”, „Głaz Serce”, „Szwedzki Kamień” i inne.
G. Znakowane szlaki piesze (wybrane)
 1. Szczecin Głębokie - Pilchowo (12 km) - niebieski
 2. Mścięcino - Osów - Las Arkoński (15 km) - czerwony
 3. Las Arkoński - Szczecin Głębokie (10 km) - żółty
 4. Szczecin Warszewo (Pomnik Słonia) - Las Arkoński (4 km) - niebieski
 5. Struga - Klęskowe. (13 km) - żółty
 6. Kijewo - Glinna (13 km) - czerwony
 7. Jezioro Szmaragdowe - Skórcza Góra (5 km) - żółty
 8. Zdroje - Grodzisko Chojna - Kijewko (niebieski) - Kijewo (czerwony) - (10 km)
 9. Zdroje - Głaz Grońskiego (niebieski) - Bukowiec (czarny) - Brama Czwójdzińskiego (czerwony) - Klęskowe (zielony) - (12 km)
 10. Podjuchy - Sobolowa Góra (czarny) - Przełęcz Trzech Braci (czerwony) - Grodzisko Chojna - Jezioro Szmaragdowe (zielony) - (12 km)

H. Opracowanie krajoznawcze

 • nieobowiązkowe (dotyczy tylko odznaki w stopniu złotym); opis krajoznawczy, dokumentacja fotograficzna dotycząca miasta Szczecina lub jego okolic; pozostaje w jednym egzemplarzu w Oddziałowej Komisji Krajoznawczej.
help_outline