Znam Włocławek i okolicę PTTK Włocławek

Aktywna S: 3
Regiony:  Kujawsko-pomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna "Znam Włocławek i okolicę" ustanowiona jest przez Kujawski Oddział PTTK we Włocławku. Celem odznaki jest zachęcenie mieszkańców Ziemi Dobrzyńsko-Kujawskiej i przybywających tu turystów do poznania historii, zabytków, przyrody i współczesności Włocławka i okolic.
 2. Trzystopniową odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 7 lat i spełnia warunki przewidziane niniejszym regulaminem. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek pieszych, rowerowych czy autokarowych itp.
 3. Odznaka może być zdobywana podczas wycieczek organizowanych przez Kluby, Komisje i Koła PTTK oraz osoby indywidualne czy podczas wycieczek rodzinnych. Odznakę można zdobywać również nie będąc członkiem PTTK
 4. Obiekty na wszystkie trzy stopnie Odznaki „Znam Włocławek i Okolice” powinny być potwierdzone o ile to możliwe pieczęcią z danego miejsca lub zdjęciem na tle lub w środku obiektu. Dopuszczalne jest również poświadczenie przez przewodnika turystycznego prowadzącego wycieczkę lub przodownika turystyki kwalifikowanej. Poświadczenia spełnienia wymagań należy uzyskiwać w samodzielnie opracowanych dzienniczkach lub książeczkach.
 5. Weryfikacji odznaki dokonuje Oddział Kujawski PTTK we Włocławku ul. Słowackiego 1a. Tam też można nabyć odznaki.
 6. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczo - turystycznymi. Obiekty zaliczane do danego stopnia odznaki nie mogą być zaliczone ponownie do zdobywania stopni wyższych.
 7. Odznakę można zdobywać tylko w kolejności stopni. Odznaka jest odpłatna, ubiegający się ponosi koszty odznaki i koszty przesyłki.
 8. Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie
 9. Regulamin został ustanowiony w dniu 28 marca 1992 r w 84 rocznicę powołania Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku. Zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku, na 34 Plenum ZO z dnia 26 marca 1992 roku.
 10. Aktualizacja Regulaminu w dniu 28 marca 2022 r. W 114 rocznicę powstania Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku. Autor projektu odznaki i aktualizacji Regulaminu jest Kol. Paweł Grabczewski.
 11. Regulamin zatwierdzono Uchwałą Nr 193 Zarządu Oddziału Kujawskiego PTTK w dniu 28 marca 2022 r.
 12. Załącznik – wykaz obiektów i miejsc na poszczególne stopnie odznaki.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
Stopień odznaki Miejscowość Obiekty do zwiedzenia
Brązowy Włocławek Muzeum Etnograficzne ul. Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 6,
Tama na Wiśle wraz z miejscem męczeńskiej śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki.
Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Kłóbka miejscowość związana z F.Chopinem, zwiedzanie skansenu
Okolice Telążnej Leśnej Pomnik Przyrody /ponad 300 letni Dąb Szypułkowy w Krzywym Lesie
Okres zdobywania - l rok od daty rozpoczęcia pierwszej wycieczki
Srebrny Włocławek Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej ul. Słowackiego 1a,
Muzeum Historii Włocławka ul. Szpichlerna 19
Kościół Wszystkich Świętych i klasztor Franciszkanów reformatów
Pomnik płk. Stanisława Bechiego
Pałac Biskupi (dawny zamek) wraz z tablicą pierwszej lokacji miasta Włocławka
Lubraniec Budynek dawnej synagogi oraz cmentarz żydowski (lapidarium)
Brześć Kujawski Kościół pw. Świętego Stanisława i Pomnik Króla Władysława Łokietka.
Kowal Pomnik Króla Kazimierza III Wielkiego, tablica pamiątkowa w miejscu dawnego zamku.
Płowce pomnik, miejsce bitwy z krzyżakami
Krzewent Rezerwat - Jezioro Rakutowskie
Okres zdobywania - max 2 lata
Złoty Włocławek Muzeum Sztuki MZKiD,ul. Zamcza 10/12
Muzeum Diecezjalne, Pl. Kopernika 3 (zwiedzanie po uprzednim umówieniu)
Pomnik Poległych Obrońców Wisły 1920r. (wzgórza szpetalskie)
Wzgórze Św. Gotarda, miejsce dawnego klasztoru cystersów, punkt widokowy.
Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z mostem Marszałka Rydza-Śmigłego
Kościół Świętego Jana, Stary Rynek
Park im. Henryka Sienkiewicza
Dobrzyń n. Wisłą Góra Zamkowa
Nowy Duninów XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, siedziba rodziny Ike-Duninowskich
Raciążek ruiny zamku biskupów włocławskich, Kościół Wszystkich Świętych i św. Hieronima (małe muzeum w wieży)
Zarzeczewo - Krępiny średniowieczne grodzisko z XII w.
Telążna Leśna „Migdalszczyzna” miejsce pogromu rodziny Migdalskich w styczniu 1945r, pamiątkowa mogiła
Kościelna Wieś Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca
Dobre - Altana bitwa Powstania Styczniowego, dwa pomniki
Sarnowo lub Wietrzychowice park kulturowy, rezerwat archeologiczny
Okres zdobywania odznaki - max 3 lata
help_outline