Znam Zawiercie i okolice PTTK Zawiercie

Aktywna S: 2
Regiony:  Śląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 
 1. Celem odznaki jest popularyzacja miasta Zawiercia i jego okolic, zapoznanie z zabytkami, miejscami pamięci narodowej, historią i przyrodą.
 2. Odznakę może zdobyć każdy turysta w ramach uprawianej przez siebie turystyki kwalifikowanej.
 3. Odznaka ma 2 stopnie: srebrny i złoty.
 4. Okres uzyskania wymagań na dany stopień nie jest ograniczony.
 5. Potwierdzenia należy zbierać w książeczkach turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT) lub sporządzonych przez siebie kronikach. Pieczątki można uzyskiwać w instytucjach, szkołach, sklepach, schroniskach, kościołach, u sołtysa itp. lub potwierdzić swój udział u organizatora imprezy turystycznej.
 6. Na odznakę w stopniu srebrnym należy wziąć udział w 1 rajdzie organizowanym przez Oddział PTTK w Zawierciu oraz zwiedzić 7 z wymienionych w wykazie obiektów.
 7. Na odznakę w stopniu złotym należy wziąć udział w 2 imprezach turystycznych Oddziału PTTK w Zawierciu i zwiedzić dalsze 12 obiektów z wymienionych w wykazie.
 8. Osoby z innych regionów są zwolnione z obowiązku udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Oddział PTTK w Zawierciu.
 9. Odznaka może być przyznana bez konieczności wypełnienia norm osobom szczególnie zasłużonym w popularyzacji miasta i okolicy.
 10. Wypełnioną książeczkę turystyki kwalifikowanej lub kronikę po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie należy dostarczyć do Oddziału PTTK w Zawierciu celem weryfikacji. Przy przesyłce pocztowej należy dołączyć znaczek na zwrot książeczki.
 11. Odznakę można kupić po zweryfikowaniu wyłącznie w Oddziale PTTK w Zawierciu ul. gen. Sikorskiego 10.
 12. Ostateczna interpretacja Regulaminu odznaki należy do Zarządu Oddziału PTTK w Zawierciu.
 13. Regulamin został zatwierdzony przez Plenum Zarządu Oddziału w dniu 23 stycznia 1997 r. i wchodzi w życie od 31 marca 1997 r.

Załącznik 1

Źródło 

Wykaz obiektów do zwiedzania na odznakę

Zawiercie - centrum
 • Bazylika Mniejsza neogotycka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
 • trzy kościoły współczesne
 • Pałacyk Szymańskiego z Izbą Muzealną
 • osiedle TAZ z przełomu XIX/XX w. przy ul. Niedziałkowskiego i 11 Listopada
 • cmentarz z kwaterą wojenną z I wojny światowej i kwatera nieznanego żołnierza
 • dworzec PKP i ul. 3 Maja
Zawiercie - Kromołów
 • kościół pw. św. Mikołaja z cmentarzem
 • źródła Warty z kaplicą
 • cmentarz wojenny z I wojny światowej przy ul. Żniwnej
 • zabytkowy cmentarz żydowski / kirkut/
Zawiercie - Skarżyce
 • kościół pw. św. Trójcy
 • Okiennik Skarzycki
Zawiercie - Bzów
 • dworek z XIX w.
 • źródła czarnej Przemszy
Chruszczobród
 • kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa
Ciągowice
 • kosciół parafialny pw. Bartłomieja
 • resztki pałacu
Giebło
 • kościół z elementami romańskimi
Hutki-Kanki
 • rezerwat przyrody Góra Chełm
Morsko
 • ruiny zamku z XIV w.
Niegowonice
 • kościół pw. św. Franciszka
 • cmentarz z pomnikiem powstańców z 1863r.
Ogrodzieniec
 • kościół pw. Przemienienia Pańskiego
Podzamcze ogrodzienieckie
 • ruiny zamku
Poręba
 • kościół pw. św. Józefa
 • pomnik przyrody /dąb/ koło cmentarza
 • Wielki Piec
Mrzygłód
 • sanktuarium pw. Wniebowzięcia NMP
 • mogiła powstańców z 1863 r.
Ryczów
 • ruiny strażnicy obronnej z XIV w.
Siewierz
 • kosciół romański pw. św. jana Chrzciciela / na cmentarzu/
 • kościół parafialny pw. św. Macieja
 • ruiny zamku biskupów krakowskich
 • kościół pw. św. Walentego i Barbary
Włodowice
 • kosciół barokowy pw. św. Bartłomieja
 • ruiny pałacu
 • mogiły wojskowe na cmentarzu parafialnym
help_outline